Pogosta vprašanja

Moj življenjski Plus

Moj življenjski Plus je vseživljenjsko naložbeno zavarovanje, namenjeno osebam v različnih življenjskih obdobjih. Je zavarovanje brez končne zavarovalne dobe, zavarujejo se lahko osebe od 40. do 80. leta starosti, brez preverjanja zdravstvenega stanja in brez zdravniškega pregleda.

Kot zavarovalec lahko varčujete v izbrani naložbeni strategiji. Naložbene strategije so prilagojene vašim željam in potrebam ter nudijo možnost preudarne izbire med doseganjem višje donosnosti in varnosti naložbe.

Zavarovanje Moj življenjski Plus omogoča priključitev inovativnih dodatnih zavarovanj, s katerimi si lahko kot zavarovalec zgotovite:

 • Posvet z zdravnikom na daljavo, asistenčne storitve organiziranja pregleda in naročanja.
 • Pomoč na domu v primeru možganske kapi, srčnega infarkta, rakavega obolenja ali nezgode.
 • Dodano finančno zaščito v primeru nezgode, ki nudi tudi kritje v primeru težjih posledic ugriza klopa.

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Zavarovanje lahko prekinete z izpolnitvijo prekinitvene izjave in obvezno identifikacijo zavarovalca na najbližji poslovni enoti oz. pisarni Zavarovalnice Sava ali pri zastopniku. Lokacije so objavljene tukaj. Podatek o lokacijah lahko dobite na brezplačni telefonski številki 080 19 20

Spremembo upravičenca uredite z izpolnitvijo obrazca »Prijava zavarovalno tehnične spremembe pogodbe življenjskega zavarovanja«.

Ne, ob sklenitvi zavarovanja ni potrebno izpolniti vprašalnika o zdravstvenem stanju zavarovanca.

Da, zavarovanju lahko priključite dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno nezgodno zavarovanje otrok, dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom, dodatno zavarovanje delovne nezmožnosti z izplačilom rente in zdravstveno zavarovanje Najboljši zdravniki sveta.

Glede na izbrano zavarovalno dobo lahko po preteku dveh oz. treh let trajanja zavarovanja zaprosite za izplačilo predujma v višini do 80 % vrednosti premoženja po polici, pri čemer zavarovanje ostane v veljavi. Po izplačilu predujma ste dolžni nadaljevati s plačevanjem premije.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Hibrid

Naložbeno življenjsko zavarovanje z dinamičnim upravljanjem sredstev Hibrid je oblika življenjskega zavarovanja. Združuje varčevanje, vezano na sklade z dinamičnim upravljanjem sredstev, in zavarovanje za primer smrti ter morebitne dodatne dogovorjene rizike dodatnih
zavarovanj. S tem življenjskim zavarovanjem zavarovalec prevzame naložbeno tveganje.

Varnost in donosnost sta zagotovljena s sistemom aktivnega upravljanja imetja, ki sredstva razporeja med skladom DWS Garant 80 Dynamic in skladom Sklad ZS Garant 0,5 %.

Ob sklenitvi zavarovanja se izbere med naložbenimi cilji v višini od 0 do 80 %, kar v izbranem odstotku zagotavlja ohranitev neto vplačane premije. Na podlagi izbranega naložbenega cilja zavarovalnica s pomočjo posebnega sistema dinamičnega upravljanja imetja mesečno skrbi za to, da so sredstva, namenjena nalaganju, v ustrezni meri razporejena v delniške naložbe z visokimi potencialnimi donosi (sklad DWS Garant 80 Dynamic), hkrati pa s preusmerjanjem sredstev v Sklad ZS Garant 0,5 % tudi v neugodnih tržnih razmerah omogoča zavarovalcu doseganje izbranega naložbenega cilja. 

 

Zavarovanje lahko prekinete z izpolnitvijo prekinitvene izjave in obvezno identifikacijo zavarovalca na najbližji poslovni enoti oz. pisarni Zavarovalnice Sava ali pri zastopniku. Lokacije so objavljene tukaj. Podatek o lokacijah pa lahko dobite tudi na brezplačni telefonski številki 080 19 20.

 

Spremembo upravičenca uredite z izpolnitvijo obrazca »Prijava zavarovalno tehnične spremembe pogodbe življenjskega zavarovanja«.

Ne, ob sklenitvi zavarovanja ni potrebno izpolniti vprašalnika o zdravstvenem stanju zavarovanca.

Da, zavarovanju lahko priključite dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno nezgodno zavarovanje otrok, dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom, dodatno zavarovanje delovne nezmožnosti z izplačilom rente in zdravstveno zavarovanje Najboljši zdravniki sveta.

Zavarovanje lahko sklenete za najmanj 5 let in največ 25 let.

Riziko življenjsko zavarovanje

Ne. Riziko življenjsko zavarovanje je zavarovanje z vnaprej določeno zavarovalno vsoto za primer smrti, z možnostjo priključitve dodatnih kritij in brez varčevalne komponente.

Da, ob sklenitvi zavarovanja je potrebno izpolniti vprašalnik o zdravstvenem stanju zavarovanca. Na vprašanja zavarovalnice je potrebno podati natančne, verodostojne odgovore. V nasprotnem primeru lahko zavarovalnica ob prijavi zavarovalnega primera tega odkloni ali zmanjša izplačilo zavarovalnine.

Riziko življenjsko zavarovanje je idealna oblika zavarovanja tako za tiste, ki že varčujejo, kot za tiste, ki zaradi finančnih obveznosti trenutno ne zmorejo varčevati, a želijo kljub temu biti ustrezno zavarovani in poskrbeti za finančno varnost svojih bližnjih ali svojega podjetja (npr. zaradi najema kredita na banki kot finančna varnost za svojce v primeru smrti zavarovanca).

Zavarovanje lahko prekinete z izpolnitvijo prekinitvene izjave in obvezno identifikacijo zavarovalca na najbližji poslovni enoti oz. pisarni Zavarovalnice Sava ali pri zastopniku. Lokacije so objavljene tukaj. Podatek o lokacijah lahko dobite tudi na brezplačni telefonski številki 080 19 20.

Zdravniški pregled zavarovanca je potreben nad določenimi višinami zavarovalnih vsot glede na starost zavarovanca. O potrebnem zdravniškem pregledu zavarovanca obvesti strokovna služba zavarovalnice. Zdravniški pregled opravi samo pooblaščeni zdravnik zavarovalnice. Stroške zdravniškega pregleda plača zavarovalnica.

Zavarujejo se lahko osebe od 15. do 70. leta starosti.

Ostala vprašanja

Za najbolj natančen odgovor, prosimo, obiščite svoj osebni portal SavaNet ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 19 20 ali pa nam pišite na e-naslov
info@zav-sava.si.

Zaradi varovanja osebnih podatkov bomo potrebovali tri vaše osebne ali druge podatke, ki jih poznate le vi, da bomo prepričani, da predajamo informacije upravičeni osebi. Ti podatki so lahko davčna številka, datum rojstva, številka osebnega dokumenta, številka zavarovalne police, v povezavi s katero zahtevate informacije, datum sklenitve zavarovalne pogodbe, v povezavi s katero zahtevate informacije ali interna številka škodnega oziroma drugega spisa.

Za najbolj natančen odgovor, prosimo, pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 19 20 ali pa nam pišite na e-naslov info@zav-sava.si.

Zaradi varovanja osebnih podatkov bomo potrebovali tri vaše osebne ali druge podatke, ki jih poznate le vi, da bomo prepričani, da predajamo informacije upravičeni osebi. Ti podatki so lahko davčna številka, datum rojstva, številka osebnega dokumenta, številka zavarovalne police, v povezavi s katero zahtevate informacije, datum sklenitve zavarovalne pogodbe, v povezavi s katero zahtevate informacije ali interna številka škodnega oziroma drugega spisa.

Poziv za predložitev dodatne dokumentacije ste prejeli zaradi odločitve pristojne strokovne službe zavarovalnice, ki je ocenila, da je manjkajoča dokumentacija nujno potrebna za rešitev vašega zahtevka. Zato vas vljudno prosimo, da jo čim prej pošljete odgovornemu strokovnemu sodelavcu. Za več informacij se lahko obrnete na odgovornega referenta ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Dodatno dokumentacijo lahko pošljete po klasični pošti na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali po elektronski pošti na naslov info@zav-sava.si, pri čemer je zelo pomembno, da pošto naslovite na strokovnega sodelavca, ki rešuje vaš primer in je naveden na dopisu, ki ste ga prejeli od zavarovalnice.

Dodatno dokumentacijo lahko oddate tudi v vseh naših poslovalnicah.

Za več informacij se lahko obrnete na odgovornega referenta ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Zakon določa, da se morate za prijavo odkupa ali predujma identificirati in omogočiti vpogled v osebni dokument. Zato se morate za prijavo oglasiti v eni izmed naših poslovalnic, ki urejajo osebna zavaovanja. Tam bodo opravili osebno identifikacijo in uredili prijavo odkupa ali predujma. Seznam teh poslovalnic si lahko ogledate tukaj.

Zakon določa, da se morate za prijavo zavarovalnega primera za smrt ali hujšo bolezen identificirati in omogočiti vpogled v osebni dokument. Zato se morate za prijavo oglasiti v eni izmed naših poslovalnic, ki urejajo osebna zavarovanja. Tam bodo opravili osebno identifikacijo in uredili prijavo odkupa ali predujma. Seznam teh poslovalnic si lahko ogledate tukaj.

Če se zaradi objektivnih razlogov v naši poslovalnici ne uspete zglasiti, lahko identifikacijo po predhodnem dogovoru opravite tudi z videoklicem.

Obrazec za prijavo primerov najdete na naši spletni strani, izpolnjenega pa pošljete po navadni pošti na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali po e-pošti na info@zav-sava.si.

Obrazec za prijavo primerov najdete na naši spletni strani, izpolnjenega pa pošljete po navadni pošti na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali po e-pošti na info@zav-sava.si.

Zakon določa, da se morate za prijavo zavarovalnega primera za doživetje identificirati in omogočiti vpogled v osebni dokument. V najkrajšem času vas bo zato kontaktiral vaš zastopnik. Če vas ne bo uspel kontaktirati, vas prosimo, da se oglasite v eni izmed naših poslovalnic.

Vso potrebno izpolnjeno dokumentacijo nam lahko posredujete na poštni naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali po e-pošti na info@zav-sava.si.

Prijavo pa lahko izpolnite tudi na naši spletni strani.

Vašo kopijo ambulantne kartoteke potrebujemo, kadar pred sklenitvijo zavarovanja preverjamo vaše zdravstveno stanje ali pa potrebujemo dodatne podatke, povezane s prijavljenim primerom.

  

Zavarovalne pogoje vam priložimo ob vsaki sklenitvi zavarovanja in so shranjeni v prodajni mapi. Vedno pa se lahko obrnete tudi na naš klicno-asistenčni center, ki je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na e-naslov info@zav-sava.si.

Za prijavo smrti največkrat potrebujete štiri glavne stvari. To so:

 • Izpolnjen obrazec za prijavo primera smrti za življenjska zavarovanja, ki je dostopen tudi na naši spletni strani.
 • Izpisek iz matičnega registra smrti.
 • Zdravniško potrdilo o vzroku smrti.
 • Kopijo ambulantne kartoteke in morebitne druge dokumente v skladu s pogoji, a le za police z zdravstvenim vprašalnikom.

Za prijavo hujše bolezni največkrat potrebujete tri glavne stvari. To so:

 • Izpolnjen obrazec za prijavo primera hujše bolezni, ki je dostopen tudi na naši spletni strani.
 • Vso dokumentacijo o poteku zdravljenja (začetek zdravljenja, potek zdravljenja ipd.).
 • Kopijo ambulantne kartoteke za čas pred sklenitvijo zavarovanja.

Za prijavo rojstva potrebujete dve glavni stvari. To sta:

 • Izpolnjen obrazec za prijavo rojstva, ki je dostopen tudi na naši spletni strani.
 • Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.

Za prijavo rojstva potrebujete dve glavni stvari. To sta:

 • Izpolnjen obrazec za prijavo primera hospitalizacije, ki je dostopen tudi na naši spletni strani.
 • Vso dokumentacijo o poteku zdravljenja (začetek zdravljenja, potek zdravljenja ipd.).
 • Kopijo kartoteke o zdravljenjih za čas enega leta pred sklenitvijo zavarovanja.

Naš cilj je, da vsak primer rešimo kar najhitreje, dejanski čas reševanja pa je odvisen od vrste zavarovalnega primera, saj vsakega obravnavamo individualno, da se mu lahko popolnoma posvetimo. Kadar je takšnih primerov več, potrebujemo več časa.

Za bolj konkretne usmeritve in odgovore, povezane z vašim primerom, pa nas lahko vedno kontaktirate na e-naslov info@zav-sava.si ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Zavarovanec opravi prijavo, ko prejme obrazec za DNK s strani Zavarovalnice, ki ga v skladu z navodili na obrazcu vrne na prijava-dnk.zivljenje@zav-sava.si ali pa na Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor.

Za prijavo zavarovalnega primera DNK morate najprej opraviti prijavo. Potem vam bomo poslali obrazec za zavarovalni primer DNK, ki ga izpolnite skladno s priloženimi navodili in pošljete na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali na prijava-dnk.zivljenje@zav-sava.si.

Da. Ponujamo tri višine mesečnih varčevalnih premij (3, 5 ali 10 evrov), ki jih lahko razdelite med največ tri sklade iz aktualne ponudbe skladov zavarovalnice.

Zavarovanje lahko prekinete z izpolnitvijo prekinitvene izjave in obvezno identifikacijo na najbližji poslovni enoti ali pisarni Zavarovalnice Sava ali pri zastopniku. Lokacije najdete tukaj. Podatek o lokacijah lahko dobite tudi na brezplačni telefonski številki 080 19 20.

Nikoli sami v bolezni

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami na motorju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v življenju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v mikroMOBILNOSTI

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami na potovanju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami doma

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v nezgodi

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v skrbi za živali

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v avtomobilu

NA VPRAŠANJA

Kontaktirajte nas

Imate vprašanje, na katerega niste našli odgovora?
Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

ali pošljite sporočilo

Pošiljanje sporočila ni bilo uspešno.

Pošiljanje sporočila je bilo uspešno.

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE