NIKOLI SAMI
V BOLEZNI

Zavarovanje Najboljši zdravniki sveta

Prepustite skrb za svoje zdravje ali zdravje vaših najbližjih najboljšim zdravnikom z vsega sveta. Sklenite zavarovanje Najboljši zdravniki sveta in si v najtežjih primerih (kot so rakava obolenja) zagotovite zdravljenje pri najboljših specialistih in v najboljših zdravstvenih centrih po vsem svetu s kritjem stroškov do 1.000.000 €. V okviru zavarovanja nudimo tudi pridobitev drugega zdravniškega mnenja.

Zakaj skleniti zavarovanje?

 • Vključuje zdravljenje pri najboljših specialistih in v najboljših zdravstvenih centrih po svetu. 
 • Vključuje tudi drugo zdravniško mnenje. 
 • Vključuje pomoč pri organizaciji zdravljenja, prevoza in nastanitve spremljevalca. 
 • Nudimo poseben popust za zavarovanje celotne družine.

Promo image

Komu je namenjeno?

Zavarovanje Najboljši zdravniki sveta priporočamo vsem, ki si želite v najtežjih zdravstvenih primerih zagotoviti zdravstveno oskrbo pri najboljših zdravnikih in v najboljših medicinskih centrih na svetu.  
 
Poleg tega pa ga toplo priporočamo tudi vsem, ki si v primeru bolezni ali življenjsko ogrožajočega stanja želite drugo zdravniško mnenje ali načrt zdravljena za krite bolezni oziroma težja zdravstvena stanja. 
 
Zavarujete se lahko do starosti 64 let, zavarujete pa lahko tudi svoje otroke že od 31. dneva starosti dalje.
 

Namig

Zavarovanje lahko sklenete kot samostojno zavarovanje ali pa ga priključite k že obstoječemu oziroma novo sklenjenemu življenjskemu zavarovanju. Priključite ga lahko k naslednjim življenjskim zavarovanjem: 

 • Moj življenjski Plus, 

 • Naložbeno življenjsko zavarovanje, 

 • Naložbeno življenjsko zavarovanje Hibrid,

 • Riziko življenjsko zavarovanje. 

Trajanje zavarovanja

Če zavarovanje Najboljši zdravniki sveta priključite k življenjskemu zavarovanju, zavarovalna doba znaša leto dni, po poteku pa se vsakokrat samodejno podaljša za enak čas trajanja, vendar največ do poteka osnovnega življenjskega zavarovanja ali do zavarovalnega leta, v katerem boste kot zavarovanec dopolnili 84 let. 
 
Če zavarovanje Najboljši zdravniki sveta sklenete samostojno, zavarovalna doba znaša leto dni in se samodejno podaljšuje do zavarovalnega leta, v katerem boste kot zavarovanec dopolnili 84 let. 

Kaj vključuje?

Zavarovanje Najboljši zdravniki sveta krije stroške zdravljenja kritih bolezni in zdravstvenih postopkov po vsem svetu, razen v Sloveniji do višine dogovorjenih zavarovalnih vsot (kritje Najboljša oskrba) ter strošek pridobitve drugega zdravniškega mnenja.

Več o obeh kritjih lahko preberete spodaj.

Promo image

Najboljša oskrba

Z najboljšo oskrbo zagotavljamo celostno in načrtovano zdravljenje v tujini, v katerega vključujemo tudi pomoč pri organizaciji potovanja in nastanitve za zavarovanca in morebitnega spremljevalca v skladu z določili zavarovalnih pogojev.

Zavarovanec ali pooblaščena oseba lahko po postavljeni zdravstveni diagnozi in pridobljenem drugem zdravniškem mnenju zaprosi za organizacijo zdravljenja v tujini.

V kritje zavarovanja smo vključili zdravljenje najtežjih bolezni:

Vključuje zdravljenje katerega koli malignega tumorja, vključno z levkemijo, sarkomom in limfomom (izključen je le kožni limfom), za katere so značilni nenadzorovana rast in širitev malignih celic ter napad tkiv.

V to zavarovanje smo vključili tudi zdravljenje predmalignih tumorjev in in-situ karcinomov (samo tistih, ki so omejeni na epitelij področja nastanka in niso prešli na stromo ali bližnja tkiva). 

Vključuje kirurško presaditev ledvice, dela jeter, pljučnega režnja ali dela trebušne slinavke.

Neozdravljivi organ kirurgi nadomestijo z drugim, enakim organom, ki ga daruje druga živa kompatibilna oseba. 

Vključuje kirurško presaditev kostnega mozga zaradi neozdravljive okvare njegove funkcije. Kostni mozeg je kompatibilen z drugim mozgom iste vrste, ki ga lahko daruje ali zavarovanec (transplantacija zavarovančevih gojenih celic) ali živa kompatibilna oseba.

Težje operativne posege smo razdelili na tri kategorije, in sicer: 

 • Nevrokirurgija, ki vključuje vse kirurške posege na možganih in/ali drugih znotraj lobanjskih strukturah, kot tudi benigne tumorje hrbtenjače. 
 • Zamenjava in popravilo srčnih zaklopk, ki vključuje celotno zamenjavo ali popravilo ene ali več srčnih zaklopk. 
 • Kirurška koronarna revaskularizacija ali miokardna revaskularizacija, ki vključuje kirurški poseg, opravljen po predlogu kardiologa zaradi zožitve ali neprehodnosti ene ali več koronarnih arterij. 

Drugo zdravniško mnenje

S tem strukturiranim postopkom vam zagotovimo drugo zdravniško mnenje o že postavljeni diagnozi in predpisanem načinu zdravljenja.

Drugo zdravniško mnenje podajo priznani zdravniki specialisti, ki so vodilni na svojem področju in delajo pod okriljem blagovne znamke Best Doctors. Družbo Best Doctors je leta 2017 prevzela prevzemna družba Teladoc Health, Inc., ki je s prevzemom vstopila v vsa pravna razmerja prevzete družbe, pri čemer se storitve še naprej tržijo in izvajajo pod imenom Best Doctors.

Kot zavarovanec ali pooblaščena oseba lahko zahtevate drugo mnenje za vse krite bolezni in zdravstvene postopke, navedene v zavarovalnih pogojih, pa tudi za druge bolezni, in sicer v primeru kompleksnega, degenerativnega ali življenjsko ogrožajočega stanja, ki ga definiramo kot:

Kompleksno

Velja za vsako stanje, ki izpolnjuje vsaj dva izmed naslednjih kriterijev:

 • potreben je operativni poseg ali hospitalizacija v intenzivni negi, 

 • prisotna je pomembno zmanjšana zmožnost funkcioniranja, huda bolečina ali nelagodje, ki pomembno vpliva na izvajanja dnevnih aktivnosti, 

 • potrebna je zahtevna in dalj časa trajajoča nega ali oskrba, ki jo izvaja za to usposobljeno osebje, 

 • potrebno je pogosto spremljanje zdravstvenega stanja z rednimi zdravstvenimi pregledi, medicinskimi testi in analizami.

Degenerativno Velja za vsako stanje kardiovaskularnega ali živčnega sistema, kjer so prizadete funkcije ali struktura tkiva ali organov, ki se s časom postopno in nepovratno slabša.
Življenjsko ogrožujoče Velja za vsako stanje, ki lahko po mnenju osebnega zdravnika ali zdravnika specialista povzroči takojšnjo smrt ali smrt v naslednjih 24 mesecih, kljub primernemu zdravljenju.

Do najboljše oskrbe lahko dostopate v samo štirih korakih:

 1. Pokličite nas na 080 12 20.
 2. Zbrali bomo vaše zdravstvene podatke in izbrali najprimernejšega strokovnjaka, ki bo priporočil ustrezno zdravljenje.
 3. Če se odločite za zdravljenje v tujini, bomo poskrbeli za sprejem v bolnišnico in uredili potovanje za vas in vašega spremljevalca.
 4. Med celotnim postopkom bomo odgovorjali na vaša vprašanja in vam pomagali s pojasnili.

Plačevanje premij

Če zavarovanje sklenete kot samostojno polico, lahko zavarovalno premijo plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno. Če pa zavarovanje priključite k že obstoječi polici življenjskega zavarovanja, pa lahko premijo plačujete le mesečno. Premijo smo oblikovali glede na tri starostne razrede:

Promo image
Starost zavarovanca Frekvenca plačevanja Premija brez 8,5 % DPZP  8,5 % DPZP Premija z 8,5 % DPZP
Od 31 dni do 18 let mesečno 9,29 € 0,79 € 10,08 €
  četrtletno 22,11 € 1,88 € 23,99 €
  polletno 39,79 € 3,38 € 43,17 €
  letno 70,04 € 5,95 € 75,99 €
Od 19 do 64 let mesečno 18,94 € 1,61 € 20,55 €
  četrtletno 53,64 € 4,56 € 58,20 €
  polletno 102,80 € 8,74 € 111,54 €
  letno 194,60 € 16,54 € 211,14 €
Od 65 do 85 let mesečno 24,00 € 2,04 € 26,04 €
  četrtletno 70,58 € 6,00 € 76,58 €
  polletno 138,01 € 11,73 € 149,74 €
  letno 270,49 € 22,99 € 293,48 €

* Premija se zviša konec tistega zavarovalnega leta, ko zavarovanec dopolni 18 oz. 64 let.

Zakaj so zavarovanje sklenili drugi?

 • Zagotavljamo hiter dostop do vrhunskih in mednarodno priznanih strokovnjakov za določeno področje medicine in kritje do 1.000.000 €. 
 • Celoten postopek aktivirate z le enim klicem na 080 19 20, celoten pogovor pa opravite v slovenskem jeziku. 
 • Vključeno je tudi pridobivanje drugega zdravniškega mnenja. 
 • Ponujamo poseben popust v primeru zavarovanja celotne družine. 
 • Zavarovanje lahko sklenete skot samostojno zavarovanje ali pa ga priključite k že obstoječemu življenjskemu zavarovanju.
Person image

Zavarovanje v praksi

Osebni zdravnik je zavarovanki podal mnenje o težki bolezni. Zavarovanka je z brezplačnim klicem na 080 19 20 aktivirala postopek pridobitve drugega mnenja in zdravljenja v tujini. Glede na zavarovankine želje smo predlagali tri klinike, ki so bile primerne za zdravljenje odkrite bolezni. S pomočjo slovenskega zdravnika je zavarovanka izpolnila vso potrebno dokumentacijo in zbrala vse potrebne zdravniške dokumente, priskrbeli pa smo ji tudi organiziran prevoz do izbrane klinike.

V življenju ni možnosti, da predvidiš, kaj te bo doletelo in kdaj. Še posebej, ko je govora o tistih najbolj zahrbtnih boleznih. Zato imam sklenjeno zavarovanje Najboljši zdravniki sveta, da lahko do najboljših mnenj dostopam takoj, ko je to res potrebno.

Vera
Vsebina objavljena na spletni strani je splošnega informativnega značaja. Podrobna vsebina Asistenc in Zavarovanj je opredeljena v zavarovalnih pogojih.

Pogosta vprašanja

Zavarovanje krije stroške pridobitve drugega zdravniškega mnenja ter stroške zdravljenja kritih bolezni in zdravstvenih postopkov po vsem svetu, razen v Sloveniji, do višine dogovorjenih zavarovalnih vsot.

Zavarovanje nudi visoka zavarovalna kritja brez varčevalne komponente. Zavarovanje se lahko sklene kot samostojno zavarovanje ali kot priključitev obstoječemu življenjskemu zavarovanju.

Dostop do najboljših zdravnikov po vsem svetu in zdravljenje v priznanih mednarodnih centrih velja v vrednosti do 1.000.000 evrov. V primeru hospitalizacije v tujini zaradi zdravljenja krite bolezni je zavarovanec dnevno upravičen še do 100 evrov nadomestila za bolnišnični dan (do največ 60 dni).

Zavarovalni primer prijavite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Drugo zdravniško mnenje je strukturiran postopek pridobitve drugega zdravniškega mnenja o že postavljeni diagnozi in predpisanem načinu zdravljenja. Velja v primeru kritih bolezni ali v primeru kompleksnega, degenerativnega ali življenjsko ogrožajočega stanja, ki je osnovan na temeljitem pregledu zdravstvenih podatkov in diagnostičnega materiala zavarovanca. Drugo zdravniško mnenje podajo priznani zdravstveni strokovnjaki, ki so vodilni na svojem področju in delajo pod okriljem blagovne znamke Best Doctors. Družbo Best Doctors je leta 2017 prevzela družba Teladoc Health, Inc., ki je s prevzemom vstopila v vsa pravna razmerja prevzete družbe, pri čemer se storitve še naprej tržijo in izvajajo pod imenom Best Doctors.

PREBERITE VEČ

Auto-config is set

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

3

Spletna prijava in ogled škode na daljavo

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Podpis na daljavo

Sklenite zavarovanje od koderkoli, tako da zavarovalno polico podpišete na svoji pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Spletne oddaje Naše tačke

Skrb za pse in mačke presega le kakovostno hranjenje, streho nad glavo in obvezne obiske veterinarja. Zato v spletnih oddajah z Natašo Bešter in gosti odkrivamo zanimive in koristne teme o naših štirinožcih.

PREBERITE VEČ

Side image

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

Spletna prijava in ogled škode na daljavo 

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Svetovalnica za mlade

Mama ne izbira, kaj počneš v prostem času. Ali še vedno ureja zavarovanja zate?

PREBERITE VEČ

Potrdite identiteto z video klicem

Preverjanje identitete zavarovanca je za sklenitev življenjskega zavarovanja nujna. To odslej opravite kar z video klicem - na daljavo.

PREBERITE VEČ

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE