Če ste v škodnem dogodku za katerega odgovarja oseba, ki ima sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo z ustreznimi kritji pri Zavarovalnici Sava, utrpeli poškodovanje stvari, lahko odškodninski zahtevek vložite preko spleta na način, da izpolnite obrazec na spodnji povezavi. Izpolnjenemu obrazcu priložite vso potrebno dokumentacijo.

Na podlagi tako vloženega odškodninskega zahtevka bo opravljen postopek obravnave le-tega, pri čemer vas bomo sproti obvestili o nadaljnjih korakih. Svetujemo vam, da zahtevek vložite čimprej od nastanka škodnega dogodka ter da škodo evidentirate (fotografirate, popišete oziroma na drug ustrezen način dokumentirate) nemudoma po nastanku le-te.

Zahtevek pa se lahko izpolni tudi v fizični obliki in se ga vloži v poslovalnicah Zavarovalnice Sava po vsej Sloveniji oziroma se ga pošlje po pošti na naslov Zavarovalnica Sava d.d. Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor.

Potrebujete pomoč?
Za vse informacije ali pomoč pri spletni prijavi zavarovalnega primera smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na klepetu.

 

Za vložitev zahtevka potrebujete:

  • številko zavarovalne police odgovorne osebe oziroma natančne podatke o tej osebi (ime, priimek, naslov oziroma podatke o pravni osebi)
  • številko TRR
  • ter ostale dokumente, kot izhajajo iz obrazca.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}