Pogosta vprašanja

Ostala vprašanja

Za najbolj natančen odgovor, prosimo, obiščite svoj osebni portal SavaNet ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 19 20 ali pa nam pišite na e-naslov
info@zav-sava.si.

Zaradi varovanja osebnih podatkov bomo potrebovali tri vaše osebne ali druge podatke, ki jih poznate le vi, da bomo prepričani, da predajamo informacije upravičeni osebi. Ti podatki so lahko davčna številka, datum rojstva, številka osebnega dokumenta, številka zavarovalne police, v povezavi s katero zahtevate informacije, datum sklenitve zavarovalne pogodbe, v povezavi s katero zahtevate informacije ali interna številka škodnega oziroma drugega spisa.

Za najbolj natančen odgovor, prosimo, pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 19 20 ali pa nam pišite na e-naslov info@zav-sava.si.

Zaradi varovanja osebnih podatkov bomo potrebovali tri vaše osebne ali druge podatke, ki jih poznate le vi, da bomo prepričani, da predajamo informacije upravičeni osebi. Ti podatki so lahko davčna številka, datum rojstva, številka osebnega dokumenta, številka zavarovalne police, v povezavi s katero zahtevate informacije, datum sklenitve zavarovalne pogodbe, v povezavi s katero zahtevate informacije ali interna številka škodnega oziroma drugega spisa.

Poziv za predložitev dodatne dokumentacije ste prejeli zaradi odločitve pristojne strokovne službe zavarovalnice, ki je ocenila, da je manjkajoča dokumentacija nujno potrebna za rešitev vašega zahtevka. Zato vas vljudno prosimo, da jo čim prej pošljete odgovornemu strokovnemu sodelavcu. Za več informacij se lahko obrnete na odgovornega referenta ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Dodatno dokumentacijo lahko pošljete po klasični pošti na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali po elektronski pošti na naslov info@zav-sava.si, pri čemer je zelo pomembno, da pošto naslovite na strokovnega sodelavca, ki rešuje vaš primer in je naveden na dopisu, ki ste ga prejeli od zavarovalnice.

Dodatno dokumentacijo lahko oddate tudi v vseh naših poslovalnicah.

Za več informacij se lahko obrnete na odgovornega referenta ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Zakon določa, da se morate za prijavo odkupa ali predujma identificirati in omogočiti vpogled v osebni dokument. Zato se morate za prijavo oglasiti v eni izmed naših poslovalnic, ki urejajo osebna zavaovanja. Tam bodo opravili osebno identifikacijo in uredili prijavo odkupa ali predujma. Seznam teh poslovalnic si lahko ogledate tukaj.

Zakon določa, da se morate za prijavo zavarovalnega primera za smrt ali hujšo bolezen identificirati in omogočiti vpogled v osebni dokument. Zato se morate za prijavo oglasiti v eni izmed naših poslovalnic, ki urejajo osebna zavarovanja. Tam bodo opravili osebno identifikacijo in uredili prijavo odkupa ali predujma. Seznam teh poslovalnic si lahko ogledate tukaj.

Če se zaradi objektivnih razlogov v naši poslovalnici ne uspete zglasiti, lahko identifikacijo po predhodnem dogovoru opravite tudi z videoklicem.

Obrazec za prijavo primerov najdete na naši spletni strani, izpolnjenega pa pošljete po navadni pošti na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali po e-pošti na info@zav-sava.si.

Obrazec za prijavo primerov najdete na naši spletni strani, izpolnjenega pa pošljete po navadni pošti na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali po e-pošti na info@zav-sava.si.

Zakon določa, da se morate za prijavo zavarovalnega primera za doživetje identificirati in omogočiti vpogled v osebni dokument. V najkrajšem času vas bo zato kontaktiral vaš zastopnik. Če vas ne bo uspel kontaktirati, vas prosimo, da se oglasite v eni izmed naših poslovalnic.

Vso potrebno izpolnjeno dokumentacijo nam lahko posredujete na poštni naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali po e-pošti na info@zav-sava.si.

Prijavo pa lahko izpolnite tudi na naši spletni strani.

Vašo kopijo ambulantne kartoteke potrebujemo, kadar pred sklenitvijo zavarovanja preverjamo vaše zdravstveno stanje ali pa potrebujemo dodatne podatke, povezane s prijavljenim primerom.

  

Zavarovalne pogoje vam priložimo ob vsaki sklenitvi zavarovanja in so shranjeni v prodajni mapi. Vedno pa se lahko obrnete tudi na naš klicno-asistenčni center, ki je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na e-naslov info@zav-sava.si.

Za prijavo smrti največkrat potrebujete štiri glavne stvari. To so:

 • Izpolnjen obrazec za prijavo primera smrti za življenjska zavarovanja, ki je dostopen tudi na naši spletni strani.
 • Izpisek iz matičnega registra smrti.
 • Zdravniško potrdilo o vzroku smrti.
 • Kopijo ambulantne kartoteke in morebitne druge dokumente v skladu s pogoji, a le za police z zdravstvenim vprašalnikom.

Za prijavo hujše bolezni največkrat potrebujete tri glavne stvari. To so:

 • Izpolnjen obrazec za prijavo primera hujše bolezni, ki je dostopen tudi na naši spletni strani.
 • Vso dokumentacijo o poteku zdravljenja (začetek zdravljenja, potek zdravljenja ipd.).
 • Kopijo ambulantne kartoteke za čas pred sklenitvijo zavarovanja.

Za prijavo rojstva potrebujete dve glavni stvari. To sta:

 • Izpolnjen obrazec za prijavo rojstva, ki je dostopen tudi na naši spletni strani.
 • Izpisek iz matičnega registra o rojstvu.

Za prijavo rojstva potrebujete dve glavni stvari. To sta:

 • Izpolnjen obrazec za prijavo primera hospitalizacije, ki je dostopen tudi na naši spletni strani.
 • Vso dokumentacijo o poteku zdravljenja (začetek zdravljenja, potek zdravljenja ipd.).
 • Kopijo kartoteke o zdravljenjih za čas enega leta pred sklenitvijo zavarovanja.

Naš cilj je, da vsak primer rešimo kar najhitreje, dejanski čas reševanja pa je odvisen od vrste zavarovalnega primera, saj vsakega obravnavamo individualno, da se mu lahko popolnoma posvetimo. Kadar je takšnih primerov več, potrebujemo več časa.

Za bolj konkretne usmeritve in odgovore, povezane z vašim primerom, pa nas lahko vedno kontaktirate na e-naslov info@zav-sava.si ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Zavarovanec opravi prijavo, ko prejme obrazec za DNK s strani Zavarovalnice, ki ga v skladu z navodili na obrazcu vrne na prijava-dnk.zivljenje@zav-sava.si ali pa na Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor.

Za prijavo zavarovalnega primera DNK morate najprej opraviti prijavo. Potem vam bomo poslali obrazec za zavarovalni primer DNK, ki ga izpolnite skladno s priloženimi navodili in pošljete na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali na prijava-dnk.zivljenje@zav-sava.si.

Nastalo škodo na vozilu lahko prijavite na več načinov, in sicer: 
•    na vašem osebnem portalu SavaNet, 
•    s spletnim obrazcem, 
•    s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 19 20, 
•    na cenilnih mestih zavarovalnice, ki jih lahko najdete tukaj, 
•    v vseh naših poslovalnicah,
•    s pomočjo zastopnika oziroma posrednika.

Kasko škode lahko prijavite tudi pri pogodbenem servisu, ki izvaja hitre cenitve (Quick-Check servis). Če portala SavaNet še nimate, se lahko registrirate tukaj.

Potek reševanja vašega primera lahko preverite na portalu SavaNet ali pa na povezavi, ki jo dobite ob prijavi škode v klicno-asistenčnem centru oziroma na cenilnem mestu. Če bo cenilec za rešitev prijavljene škode potreboval podrobnejše dodatne informacije, vas bo o tem obvestil, sicer pa vas prosimo, da nam vse informacije, ki so vezane na vaš primer, posredujete na portalu SavaNet, na e-naslov stranke.skode@zav-sava.si ali nas pokličete na brezplačno številko 080 19 20.

Če portala SavaNet še nimate, se lahko registrirate tukaj.

Obrazec za prijavo povzročitelja in obrazec za poravnavo prejmete po fizični ali elektronski pošti, EU poročilo pa prejmete ob sklenitvi zavarovanja. To poročilo vedno izpolnite takoj, na kraju škodnega dogodka in skupaj z drugim udeležencem. Pri izpolnjevanju sledite korakom poročila oziroma obrazca.

Poziv za predložitev dodatne dokumentacije ste prejeli zaradi odločitve pristojne strokovne službe zavarovalnice, ki je ocenila, da je manjkajoča dokumentacija nujno potrebna za rešitev vašega zahtevka. Zato vas vljudno prosimo, da jo čim prej pošljete našemu odgovornemu strokovnemu sodelavcu. Za več informacij se lahko obrnete na pristojnega strokovnega sodelavca zavarovalnice ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Postopek prijave škode je odvisen od načina prijave, za katerega se odločite. Pri določenih zavarovanjih lahko škodo prijavite na svojem osebnem portalu SavaNet, s pomočjo spletnega obrazca, s klicem v klicno-asistenčni center na brezplačno številko 080 19 20 ali s pomočjo odgovornega strokovnega sodelavca oziroma cenilca. Kasko škode lahko prijavite tudi pri pogodbenem servisu, ki izvaja hitre cenitve (Quick-Check servis).

Vsak zavarovalni primer je edinstven in k vsakemu pristopimo na drugačen način, da se mu lahko popolnoma posvetimo. Zato vas prosimo, da nas za točne informacije o vašem primeru kontaktirajte na stranke.skode@zav-sava.si.

Regresni zahtevek je zahtevek zavarovalnice do zavarovanca iz AO zavarovanja, kadar so za to podani razlogi po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (npr. alkohol, mamila, psihoaktivne snovi ali zdravila, odvzeto vozniško dovoljenja ali vožnja  brez dovoljenja, tehnična neizpravnost vozila, zapustitev kraja nesreče brez nudenja podatkov, namenoma povzročena škoda, uporaba vozila v nasprotju z namenom) zavarovalnica pa je oškodovancu plačala odškodnino.

Zavarovanec mora v takšnih primerih povrniti škodo do višine 12.000 € oziroma v celoti, ko gre za namerno povzročitev škode. Regresni zahtevek je tudi zahtevek za povračilo izplačil iz AO zavarovanja od osebe, ki je dejansko v celoti ali delno odgovorna za škodo, zavarovalnica pa je oškodovancu plačala škodo zaradi zakonske solidarne odgovornosti njenega zavarovanca in  druge soodgovorne osebe ali dejansko odgovorne osebe, do oškodovanca. V takem primeru se zahteva povračilo v deležu odgovornosti.

Nastalo škodo lahko prijavite na več načinov, in sicer 
•    na vašem osebnem portalu SavaNet, 
•    s spletnim obrazcem, 
•    s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 19 20, 
•    na cenilnih mestih zavarovalnice, ki jih lahko najdete tukaj, 
•    v vseh naših poslovalnicah,
•    s pomočjo zastopnika oziroma posrednika. 

Če portala SavaNet še nimate, se lahko registrirate tukaj.

Potek reševanja vašega primera lahko preverite na povezavi, ki jo dobite ob prijavi škode ali na portalu SavaNet. Če bo cenilec za rešitev prijavljene škode potrebovalpodrobnejše dodatne informacije, vas bo o tem obvestil, sicer pa vas prosimo, da nam vse informacije, ki so vezane na vaš primer, posredujete na portalu SavaNet, na e-naslov stranke.skode@zav-sava.si ali nas pokličete na brezplačno številko 080 19 20. Če portala SavaNet še nimate, se lahko registrirate tukaj.

Poziv za predložitev dodatne dokumentacije ste prejeli zaradi odločitve pristojne strokovne službe zavarovalnice, ki je ocenila, da je manjkajoča dokumentacija nujno potrebna za rešitev vašega zahtevka. Zato vas vljudno prosimo, da jo čim prej pošljete našemu odgovornemu strokovnemu sodelavcu. Za več informacij se lahko obrnete na pristojnega strokovnega sodelavca zavarovalnice ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Postopek prijave škode je odvisen od načina prijave, za katerega se odločite. Škodo lahko prijavite na spletu, na vašem osebnem portalu SavaNet, s klicem v klicno-asistenčni center na številko 080 19 20 ali s pomočjo odgovornega strokovnega sodelavca oziroma cenilca.

V Zavarovalnici Sava imamo sklenjene pogodbe z usposobljenimi izvajalci, ki lahko hitro in strokovno sanirajo škodo, ki ste jo utrpeli. Tako vam prihranimo trud pri iskanju ustreznih obrtnikov in hkrati prevzamemo plačilo stroškov sanacije. Naš obrtnik vas bo kontaktiral, se z vami dogovoril za izvedbo sanacije, saniral škodo, račun pa izstavil nam.

Naši pogodbeniki so preverjeni obrtniki, ki so specializirani za določeno vrsto del in zagotavljajo hitro odzivnost ter visoko kakovost opravljenih storitev.

Če se odločite za popravilo v lastni režiji, vam bo cenilec ocenil višino škode, nato pa boste prejeli ustrezno finančno nadomestilo za utrpljeno škodo. Če pa vam bo škodo saniral izvajalec, ki ni pogodbeni izvajalec Zavarovalnice Sava, nam boste morali dostaviti predračun za sanacijo škode še pred samo izvedbo, da ga naš cenilec preveri in potrdi. Po končani sanaciji boste morali dostaviti tudi račun za sanacijo. Za celotno izvedbo sanacije v obeh primerih poskrbite sami.

Potek reševanja vašega primera lahko preverite na povezavi, ki jo dobite ob prijavi škode ali na portalu SavaNet. Če bo pristojni strokovni sodelavec za rešitev prijavljene škode potreboval podrobnejše dodatne informacije, vas bo o tem obvestil, sicer pa vas prosimo, da nam vse informacije, ki so vezane na vaš primer, posredujete na portalu SavaNet, na e-naslov stranke.skode@zav-sava.si ali nas pokličete na brezplačno številko 080 19 20.

Če portala SavaNet še nimate, se lahko registrirate tukaj.

Poziv za predložitev dodatne dokumentacije ste prejeli zaradi odločitve pristojne strokovne službe zavarovalnice, ki je ocenila, da je manjkajoča dokumentacija nujno potrebna za rešitev vašega zahtevka. Zato vas vljudno prosimo, da jo čim prej pošljete odgovornemu strokovnemu sodelavcu. Za več informacij se lahko obrnete na odgovornega referenta ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Dodatno dokumentacijo lahko pošljete po klasični pošti na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali po elektronski pošti na naslov stranke.skode@zav-sava.si, pri čemer je zelo pomembno, da pošto naslovite na strokovnega sodelavca, ki rešuje vaš primer in je naveden na dopisu, ki ste ga prejeli od zavarovalnice. Dodatno dokumentacijo lahko oddate tudi v vseh naših poslovalnicah. Za več informacij se lahko obrnete na odgovornega referenta ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Postopek prijave zavarovalnega primera je odvisen od načina prijave, za katerega se odločite. Zavarovalni primer lahko prijavite na klasičen način, tako da vse potrebne obrazce in dokumentacijo pošljete na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali na e-naslov stranke.skode@zav-sava.si. Primer pa lahko vedno prijavite tudi na spletni strani, in sicer s spletnim obrazcem.

Pričetek postopka zdravljenja vam zagotovimo brez čakalnega roka oziroma najkasneje v roku 10 dni. To je tudi rok, v katerem zagotavljamo, da boste prišli do specialističnih ambulantnih storitev, diagnostičnih preiskav, posegov v enodnevni obravnavi ali ambulantnih fizioterapij (glede na izbrana kritja).

Zagotavljamo celostno obravnavo, kar pomeni, da vam nudimo pomoč in svetovanje v nadaljevanju zdravljenja oziroma tekom celotnega postopka zdravljenja.

Seznam pogodbenih izvajalcev, ki sodelujejo z našo zavarovalnico, ves čas dopolnjujemo, ogledate pa si ga lahko na tej strani. Pogodbenega izvajalca vedno izberete na podlagi naloga v  soglasju z našo zavarovalnico.

Prvi korak v urejanju termina je, da nas pokličete na brezplačno številko 080 19 20 takoj, ko prejmete e-napotnico oziroma delovni nalog izbranega osebnega zdravnika na specialistični pregled. Potem bomo skupaj poiskali najbolj primeren termin pregleda in način izvedbe pri izvajalcu specialističnih ambulantnih storitev, diagnostičnih preiskav, posegov v enodnevni obravnavi ali ambulantnih fizioterapij. Termina pri izvajalcu torej ne urejate sami, ampak ga v dogovoru z vami za vas uredimo mi.

Ko pokličete na 080 19 20 in z operaterjem dogovorite vse potrebno, vas bo naš strokovni sodelavec poklical v najkrajšem možnem času in vam podal vsa dodatna navodila

Pričetek uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja je enostaven – preprosto pokličite na našo brezplačno številko 080 19 20 in vodili vas bomo čez celoten postopek.

Proces reševanja vašega škodnega primera je odvisen od primera samega. Proces lahko vedno preverite na svojem osebnem portalu SavaNet ali po e-pošti na naslov stranke.skode@zav-sava.si ali pa nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 19 20. Če bomo za (hitrejšo) rešitev škodnega problema potrebovali dodatno dokumentacijo, vas bomo o tem obvestili.

Temelj poskušamo vedno podati takoj, ko razpolagamo z vsemi informacijami in potrebno dokumentacijo za odločitev o vašem zahtevku, vse pa je odvisno od primera samega, saj je za izdajo potreben vpogled v škodni spis.

Vsak primer obravnavano individualno, saj se mu lahko le tako popolnoma posvetimo. Kadar je takšnih primerov več, potrebujemo tudi več časa. Za bolj konkretne usmeritve in odgovore, povezane z vašim primerom, nas lahko vedno kontaktirate na e-naslov stranke.skode@zav-sava.si ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

V primeru prometne nesreče ste upravičeni do ene (1) vleke na asistenčni primer, če vašega vozila ni mogoče popraviti na kraju nesreče.

Tudi v primeru mehanske okvare ste upravičeni do vleke, a le pod pogojem, da vašega vozila ni mogoče popraviti na kraju nesreče.

Vsak primer obravnavano individualno, saj se mu lahko le tako popolnoma posvetimo. Kadar je takšnih primerov več, potrebujemo več časa. Za konkretne usmeritve in odgovore, povezane z vašim primerom, pa nas lahko vedno kontaktirate na e-naslov stranke.skode@zav-sava.si ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 21.

Naša asistenčna pomoč vam je na voljo 24/7, zato vas prosimo, da naš asistenčni center pokličete takoj ob pojavu škodnega primera. V nasprotnem primeru povračila stroškov vleke žal ne bomo mogli zagotoviti, če ti ne bodo utemeljeni iz opravičljivih zdravstvenih ali tehničnih razlogov. Za konkretne usmeritve in odgovore, povezane z vašim primerom, pa nas lahko vedno kontaktirate na brezplačno telefonsko številko 080 19 21.

Vaš zahtevek bo po oddaji v aktivni obravnavi v strokovnih službah zavarovalnice. Potek reševanja lahko preverite na povezavi, ki jo dobite ob prijavi škode ali na portalu SavaNet. Če bo cenilec za rešitev prijavljene škode potreboval podrobnejše dodatne informacije, vas bo o tem obvestil, sicer pa vas prosimo, da nam vse informacije, ki so vezane na vaš primer, posredujete na portalu SavaNet, na e-naslov stranke.skode@zav-sava.si ali nas pokličete na brezplačno številko 080 19 20.

Če portala SavaNet še nimate, se lahko registrirate tukaj.

Poziv za dopolnitev ste prejeli, ker je za obravnavo zahtevka potrebno predložiti dokazila navedena v splošnih pogojih, ki jih še nismo prejeli.

Vsako vašo vlogo ali dopolnitev lahko pošljete po e-pošti na naslov stranke.skode@zav-sava.si, po klasični pošti na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali pa dostavite osebno v katerega od naših škodnih centrov. Ker vsak primer obravnavamo zelo individualno, vas prosimo, da za konkretne odgovore in usmeritve pokličete na našo brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Vsako vašo vlogo ali dopolnitev lahko pošljete po e-pošti na naslov stranke.skode@zav-sava.si, po klasični pošti na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali pa dostavite osebno v katerega od naših škodnih centrov. Ker vsak primer obravnavamo zelo individualno, vas prosimo, da za konkretne odgovore in usmeritve pokličete na našo brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Nikoli sami v bolezni

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami na motorju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v življenju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v mikroMOBILNOSTI

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami na potovanju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami doma

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v nezgodi

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v skrbi za živali

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v avtomobilu

NA VPRAŠANJA

Kontaktirajte nas

Imate vprašanje, na katerega niste našli odgovora?
Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

ali pošljite sporočilo

Pošiljanje sporočila ni bilo uspešno.

Pošiljanje sporočila je bilo uspešno.

Post image

S kolesom po Prekmurju

11.07.2024 Marin Medak

Post image

Sava Dolinka in njena okolica

10.07.2024 Marin Medak

Post image

Raziskovanje Lonjskega polja

09.07.2024 Marin Medak

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE