Škodo lahko uveljavljte iz naslova:

Zavarovanja odgovornosti: za uničenje ali materialno poškodovanje oškodovančene lastnine ter za telesne poškodbe, prizadeto zdravje ali smrt, ki je nastala zaradi uporabe ali posesti mikro prevoznega sredstva povzročitelja. 

Zavarovanja materialne škode: za škodo, ki je nastala na mikro prevoznem sredstvu, kot posledica prometne nesreče, vandalizma, toče, drugih oblik poškodovanja in kraje.

Zavarovanja asistence: za pomoč na cesti za primer posledic prometne nesreče ali okvare mikro prevoznega sredstva ter za kritje stroškov nujnih zdravstvenih in drugih storitev in nudenje pomoči zavarovancem. V okviru osnovne asistence se pomoč nudi v Sloveniji, v primeru asistence plus pa poleg Slovenije še v sosednjih državah: Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška

Nezgodnega zavarovanja voznika in uporabnikov lahkih prevoznih sredstev: v času vožnje za primere invalidnosti, nezgodne smrti in za primere bolnišničnih dni. 

 

V primeru asistence pokličite 24-urni asistenčni center:

Brezplačni klic iz Slovenije  080 19 21

Klic iz tujine                          +386 2 618 05 20

Potrebujete pomoč?
Za vse informacije ali pomoč pri spletni prijavi zavarovalnega primera smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na klepetu.

 

Ko potrebujete asistenco, je pomembno,

  • da to sporočite v 24-urni dežurni asistenčni center in prijavite zavarovalni primer. Svetovalci v asistenčni družbi so vam na voljo 24/7 in bodo za vas uredili potrebno pomoč.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}