Podjetniško premoženjsko zavarovanje

Podjetniško premoženjsko zavarovanje krije škodo, ki je nastala na:

 • zgradbah in opremi,
 • zalogah ter
 • računalnikih.

Prav tako ste podjetniki zavarovani za strojelom in obratovalni zastoj v primeru požara.

Za prijavo škode boste potrebovali:

 • številko zavarovalne police,
 • številko TRR za izplačilo zavarovalnine.

Zavarovalni primer lahko prijavite: 

 • preko spleta,
 • v poslovalnicah Zavarovalnice Sava,
 • pri svojem zastopniku in
 • na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali 080 19 21.

V primeru nastanka škode zaradi toče, neurja ali poplave vam svetujemo, da:

 • Najprej preprečite, da bi se škoda širila oziroma povečevala.
 • Fotografirate nastalo škodo in okoliščine ter šele za tem po zmožnosti pristopite k sanaciji škode.
 • Čim prej ko je to možno, izčrpate vodo iz poplavljenih prostorov, saj v nasprotnem primeru cenilec zavarovalnice ne more opraviti ogleda in oceniti višino škode.
 • Pazite na skrite nevarne predmete, ki se lahko nahajajo v poplavni vodi.
 • Previdno stopate v zgradbe, ki so jih prizadele poplave, saj lahko voda povzroči poškodbe na stavbi.
 • Očistite in dezinficirajte vse kar je prišlo v stik s poplavno vodo.
 • Ste previdni pri pitju vode in pri uživanju hrane, ki je prišla v stik s poplavno vodo, saj lahko le ta vsebuje odplake, kemikalije in iztrebke živali.
 • Poškodovane ali uničene predmete zložite na eno mesto. Ko pride cenilec, tako ni dvomov, kaj je poškodovano ali uničeno.
 • Priporočamo, da napravite spisek poškodovanih predmetov, ker boste s tem skrajšali čas ogleda cenilca in reševanje škodnega primera.
 

Potrebujete pomoč?
Za vse informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na klepetu v okencu desno spodaj.

Pomembno: Prosimo, da pred prijavo zavarovalnega primera pripravite zgoraj naštete podatke.