Na tem mestu najdete informacije, ki vam bodo v pomoč pri prijavi zavarovalnega primera iz naslova zavarovanja rizika odpovedi potovanj.

V primeru, da se potovanja ne morete udeležiti in ga odpovedujete, najprej pisno obvestite ponudnika potovalnih storitev ali turistično agencijo, katera je za vas sklenila zavarovanje. V primeru odpovedi potovanja zaradi premoženjske škode na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki so posledica požara, eksplozije, ropa ali vlomske tatvine, prijavite dogodek tudi pristojni policijski postaji.  

Zavarovalni primer lahko prijavite:

  • v poslovalnicah Zavarovalnice Sava
  • na brezplačni telefonski številki 080 19 20
  • pri turistični agenciji, kadar je zavarovalno polico sklenila za vas turistična agencija in želite, da tudi uredi vse v zvezi z prijavo zavarovalnega primera in zavarovalnino.

V kolikor je zavarovalno polico sklenila za vas turistična agencija predlagamo, da se z zavarovalnim primerom obrnete na turistično agencijo. Na podlagi podpisanega pooblastila zavarovanca, vam bo turistična agencija uredila vse v zvezi s prijavo zavarovalnega primera in izplačilom zavarovalnine.

 

Tukaj lahko najdete obrazec za prijavo.

Potrebujete pomoč?
Za vse informacije ali pomoč pri spletni prijavi zavarovalnega primera smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na klepetu.

 

Za prijavo zavarovalnega primera potrebujete:

  • številko zavarovalne police,
  • številko TRR za izplačilo zavarovalnine,
  • potrdilo oz. dokumentacijo katera izkazuje razlog odpovedi potovanja (npr. zdravniško potrdilo, mrliški list, neizkoriščeno vstopnico ipd.)V primeru, da se razlog odpovedi izkazuje z zdravniškim potrdilom morajo iz njega izhajati časovni okviri zdravstvenih omejitev, diagnoza ter navedba vzroka nezmožnosti potovanja,
  • pogodbo o potovanju vključno s pogoji odpovedi ter obračun stroškov odpovedi,
  • pismeno odpoved ponudniku potovalnih storitev oz. turistični agenciji.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}