Turistično zavarovanje Brezskrbni je napredno turistično zavarovanje, namenjeno tistim, ki imate sklenjeno naročniško razmerje z družbo Telekom Slovenije. Premijo plačate le za tiste dni, ko vam velja jamstvo, torej ko ste v tujini. Vezano je na mobilno gostovanje (roaming). 

Za sklenitev zavarovanja morate biti registrirani uporabnik portala Moj Telekom.

Kritje v primeru  koronavirusne  bolezni, za vsa potovanja začeta do vključno 31. 12. 2022.

COVID-19 KRITJE

KAJ VKLJUČUJE TURISTIČNO ZAVAROVANJE?

24-URNI ASISTENČNI CENTER

Poskrbimo za pomoč asistenčnega klicnega centra, povračilo stroškov ambulantnega zdravljenja, povračilo stroškov bolnišničnega zdravljenja, nujni prevoz do zdravstvene ustanove in premestitev med zdravljenjem, prevoz v Slovenijo po končanem zdravljenju, prevoz posmrtnih ostankov v primeru smrti v Slovenijo. Višina zavarovalnega jamstva je omejena z zavarovalnimi vsotami, ki so prikazane na vaši pristopni izjavi.

MOŽNE OBLIKE ZAVAROVANJA

Sklenete lahko individualno ali družinsko turistično zavarovanje.

POSEBNE UGODNOSTI ZA DRUŽINE

Družine z enotno premijo zavarujejo člane ožje družine. Poleg nosilca zavarovanja, so zavarovani tudi: zakonec oz. zunajzakonski partner in otroci, kadar potujejo s skleniteljem zavarovanja.

OBMOČJE ZAVAROVANJA

Zavarovanje velja za cel svet.

BREZSKRBNO V TUJINO

 • Zavarovanje traja eno leto in se samodejno podaljšuje.

 • Avtomatično se vključi ob prehodu državne meje. Zavarovalno premijo začnemo obračunavati, ko ste 60 min neprekinjeno priključeni na tujo bazno postajo.

 • Ob vrnitvi v Slovenijo se zavarovanje avtomatično izključi in vam ni za izključitev treba storiti ničesar. Poskrbite le za vključen mobilni signal na mobilnem telefonu in povezavo v omrežje.

 • Storitev obračunavamo dnevno, vendar skupaj največ 45 dni v letu. Če ste v zavarovalnem letu v tujini več kot 45 dni, za to dodatno ne plačate nič.

POMEMBNE INFORMACIJE V PRIMERU ASISTENCE

Pomembno je, da ob nastopu primera, ki zahteva asistenco v najkrajšem možnem času pokličete klicni center in prijavite zavarovalni primer.

OB PRIJAVI MORATE OPERATERJU SPOROČITI:

 • telefonsko številko, ki je v gostovanju,
 • ime, priimek in naslov zavarovanca in sklenitelja zavarovanja,
 • kraj, kjer se zavarovanec nahaja, in telefonsko številko ter morebiten naslov na katerem je dosegljiv,
 • kratek opis situacije in obliko želene pomoči.

Ko potrebujete pomoč, smo vam na voljo v 24-urnem asistenčnem centru:

Klic iz tujine (na stroške klicatelja): +386 2 618 05 20
Spletni klic: Spletna Sava Asistenca
E-pošta: opsmed@tbs-team24.com

 

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite zavarovalne pogoje.

Preberite tudi dokumentu z informacijami o zavarovalnem produktu (TZA IPID BREZSKRBNI 01/21).

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Kdo lahko sklene Turistično zavarovanje Brezskrbni?

Turistično zavarovanje Brezskrbni je na voljo imetnikom veljavnega mobilnega naročniškega razmerja s Telekomom Slovenije, ki so tudi registrirani uporabniki portala Moj Telekom. Starost sklenitelja mora biti med 15 in 75 let, zavaruje pa lahko tudi svoje družinske člane, in sicer zakonca/zunajzakonskega partnerja ter otroke do vključno 15. leta starosti.

Kako dolgo traja kritje za moje potovanje?

S Turističnim zavarovanjem Brezskrbni si zagotovite kritje za potovanja, ki niso daljša od 62 zaporednih dni. Zavarovalno kritje se prične, ko se vaš mobilni telefon poveže v tuje omrežje (pričetek roaminga). Če potujete z letalom, ga čimprej po pristanku vključite in poskrbite, da je način letenja izključen. Takoj, ko se ob vrnitvi v domovino ponovno vključite v omrežje Telekoma Slovenije, se zavarovalno kritje ustavi. Obračunana bo premijo za dni, ki ste jih preživeli v tujini oz. za dni, ko je bil vaš mobilni telefon povezan v tuje omrežje.

Ali moram vključiti storitev mobilnega gostovanja, da imam aktivno jamstvo Turističnega zavarovanja Brezskrbni?

Da, jamstvo zavarovanja se sproži šele, ko se vaš mobilni telefon poveže z mobilnim omrežjem v tujini (roaming).

Kako plačam zavarovalno premijo?

Skupno obračunano mesečno premijo za potovanja v preteklem mesecu plačate s prvim naslednjim mesečnim računom Telekoma Slovenije.

Vsa pogosta vprašanja in odgovore preverite tukaj. V primeru, da odgovora na svoje vprašanje ne najdete, nam lahko pišete na brezskrbni@zav-sava.si.

 

 

Zavarovalnica Sava in Telekom Slovenije


 

KLJUČNE PREDNOSTI

 • Zavarovanje, ko ga res potrebujete.
 • Plačate le za tiste dni, ko ste dejansko v tujini.
 • Premija že od 0,99 EUR na dan.
 • Enostavna spletna sklenitev iz udobja vašega fotelja.
 • Zavarovanje brez poteka do 75. leta starosti. Prekinitev na vašo željo možna kadarkoli.

 

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}