Za vsa zavarovanja, začeta od vključno 1. 4. 2022, velja tudi kritje v primeru koronavirusne bolezni. 

COVID-19 KRITJE


Na počitnicah v tujini vso svojo pozornost namenite turističnim znamenitostim in se prepustite utripu okolja. Pred potovanjem poskrbite za turistično zavarovanje z asistenco ter skrbi prepustite nam in našim strokovnjakom v asistenčnem centru.

KAJ VKLJUČUJE TURISTIČNO ZAVAROVANJE?

24-URNI ASISTENČNI CENTER

Odvisno od izbranega paketa zavarovalnih kritij zagotavljamo organizacijo asistenčnih storitev in kritje stroškov za primer ambulantnega, bolnišničnega ali zobozdravstvenega zdravljenja, nujnega in nenujnega prevoza do zdravstvene ustanove, prevoza zavarovanca v Slovenijo po končanem zdravljenju, vrnitve mladoletnih otrok, nepričakovane vrnitve v Slovenijo, obisk zavarovanca v primeru hospitalizacije in prevoz posmrtnih ostankov zavarovanca v Slovenijo ter vrnitev nujnih stroškov v primeru zamude letala in izgube prtljage ter vrnitev stroškov izdaje novih uradnih osebnih dokumentov v primeru izgube ali kraje.

MOŽNOSTI OBLIKE ZAVAROVANJA

Sklenete lahko individualno, družinsko ali skupinsko turistično zavarovanje.

NOVO: OSEBNA ODGOVORNOST

Zajema kritje škode zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki se zgodi v tujini in za katerega odgovarja zavarovanec kot fizična oseba, in ki ima za posledico telesno poškodbo, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb), ali uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari).

ENOTNO DOPLAČILO ZA RAZLIČNE ŠPORTE

Z enotnim doplačilom zavarovanje krije tekmovanje v različnih športih v tujini, pri čemer ekstremni športi niso vključeni.
Podrobneje

POSEBNE UGODNOSTI ZA DRUŽINE

Družine z enotno premijo zavarujejo vse člane ožje družine, ne glede na število družinskih članov (družina sta vsaj dve osebi).

ZAVAROVANJE ZA VSE

Zavarovanje lahko sklenejo tudi osebe, starejše od 75 let.

OBMOČJE ZAVAROVANJA

Zavarovanje velja za cel svet.

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovanje traja leto dni (velja samo za potovanja v tujini, ki ne trajajo več kot 92 zaporednih dni).

POMEMBNE INFORMACIJE V PRIMERU ASISTENCE

Pomembno je, da ob nastopu primera, ki zahteva asistenco v najkrajšem možnem času pokličete klicni center in prijavite zavarovalni primer.

OB PRIJAVI MORATE OPERATERJU SPOROČITI:

 • ime, priimek in naslov zavarovanca oziroma zavarovalca,
 • številko in datum veljavnosti zavarovalne police,
 • kraj, kjer se zavarovanec nahaja, in telefonsko številko ter morebiten naslov, na katerem je dosegljiv,
 • kratek opis problema in obliko želene pomoči.

Ko potrebujete pomoč, smo vam na voljo v 24-urnem asistenčnem centru:

Klic iz tujine (na stroške klicatelja): +386 2 618 05 20
E-pošta: opsmed@tbs-team24.com
Spletni klic: Spletna Sava Asistenca (Potreben je prenos podatkov. Zavarovalnica morebitnih nastalih stroškov prenosa podatkov ne vrača.) 

ŠTIRJE PAKETI ZAVAROVALNIH KRITIJ

Izbirate lahko med štirimi paketi z različnimi kombinacijami zavarovalnih kritij: osnovni, osnovni+, razširjeni in razširjeni+.

PODROBNEJE O PAKETIH

PRENESI PRODUKTNO MAPO

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite zavarovalne pogoje.

KLJUČNE PREDNOSTI

 • Zagotovljena 24-urna pomoč vse dni v letu v slovenskem jeziku.
 • Kritje tudi v primeru koronavirusne bolezni.
 • Možnost sklenitve posamičnega, družinskega ali skupinskega zavarovanja.
 • Ugodna premija ob sklenitvi družinskega zavarovanja.
 • Popust pri skupinskem zavarovanju.
 • Letno zavarovanje velja za cel svet.
 • Enotno doplačilo za različne športe.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}