Pri Zavarovalnici Sava lahko sklenete avtomobilsko zavarovanje po vaši meri.

V treh korakih si lahko sestavite svoj najugodnejši paket zavarovanja, na ceno pa lahko vplivate sami, z izbiro:

 • za vas primernega paketa avtomobilskega zavarovanja,
 • svojega serviserja,
 • načina popravila avta: z originalnimi ali kvalitativno enakovrednimi nadomestnimi deli,
 • višine odbitne franšize.

Lastniki osebnih vozil lahko izbirate med sledečimi paketi avtomobilskega zavarovanja:

 • Premium,
 • Osnovni,
 • Mini in
 • Fleksi.

Vsak od paketov že vsebuje zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Zavarovanje voznika je pri Premium, Osnovnem in Mini paketu že vključeno, medtem ko se pri Fleksi paketu lahko zavarovalec odloči, ali ga bo izbral ali ne. 

Paketi so torej sestavljeni iz različnih kombinacij zavarovanja, ki jih navajamo v produkti mapi spodaj.

Premium in Fleksi paket

Avto kasko zavarovanje vozila glede na izbiro paketa krije:

 • prometne nesreče; prometne nesreče na parkirišču, povzročene z neposrednim trkom ali dotikom neznanega motornega vozila; neposrednega trka ali dotika zavarovanega vozila z divjadjo ali domačimi živalmi; potopitve ali poškodovanja zavarovanega vozila med prevozom s splavom ali trajektom v Republiki Sloveniji in Hrvaški,
 • objestnosti,
 • toče,
 • poškodovanja vozila: viharja, padca ali udarca kakega predmeta, snežnega plazu, direktnega udara strele, potresa, zemeljskega plazu, poplave, hudourniške ali visoke vode, požara, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na zavarovanem vozilu, eksplozije, padca zrakoplova, manifestacij ali demonstracij, domačih živali, divjadi in glodavcev, pomoči poškodovanim osebam oziroma preprečevanja večje škode na stvareh (ravnanje v skrajni sili). 

Dodane vrednosti avtomobilskega zavarovanja Zavarovalnice Sava

 • Quick Check je hitra cenitev avtomobilske škode, ki jo izvajajo pooblaščeni servisi Zavarovalnice Sava. Takoj bodo ocenili škodo na vašem vozilu in ga prevzeli v popravilo. Za postopek cenitve in plačilo računa bomo poskrbeli mi.
 • Zavarovanje izgube vrednosti vozila, ki ga nudimo ob sklenitvi kasko zavarovanja z vključenim kritjem tatvine, zavaruje razliko med fakturirano in tržno ceno vozila v primeru totalne škode ali kraje vozila v Republiki Sloveniji.
 • Ohranitev 50 % bonusa ob prvi prijavljeni škodi – zavarovancem v 1. premijskem razredu s 50 % bonusom ob prvi prijavljeni škodi zagotavljamo ohranitev tega bonusa, a ga razvrstimo v 4. premijski razred.
 • 20 % popust za vozila opremljena s protivlomnimi napravami Mul-T Lock, Defend-Lock, SG Track, Track8 Explorer, GPS SOS in 10 % popust za vozila opremljena s protivlomnimi napravami Haicom HI-601 VT, G 19-B, Autrace, Easytracker (velja za kombinacijo T-tatvina).
 • Možnost izbire med različnimi paketi avtomobilskih zavarovanj oziroma prilagajanje paketa željam in potrebam zavarovancev.
 • Popusti na paketna zavarovanja.
 • Pomoč in svetovanje ob sklepanju zavarovanj.

Višina premije je odvisna od nabavne vrednosti novega vozila, starosti, namena uporabe, višine pridobljenega bonusa ter izbranega paketa avtomobilskega zavarovanja. Zavarovanje se sklene za dobo enega leta in se vsako leto podaljšuje.

Preverite možnosti zavarovanja in kritja v produktni mapi.

Pogoji zavarovanja, ki veljajo do 31. 12. 2017: