Modra naložba je vseživljenjsko naložbeno zavarovanje, ki nudi varnost najbližjim v primeru smrti ali nezgodne smrti zavarovanca. Zavarovanje omogoča tudi varčevanje brez zavarovalne dobe, tudi z nizkimi vložki, prilagojenimi vašim finančnim zmožnostim v treh posebej izbranih naložbenih strategijah, ki nudijo možnost doseganja višje varnosti in donosnosti.

KAJ OMOGOČA ZAVAROVANJE MODRA NALOŽBA?

SEDEM RAZLIČNIH MESEČNIH PREMIJ

Izbirate lahko med sedmimi različnimi mesečnimi premijami, in sicer že od 15 EUR naprej, s katerimi si zagotovite pripadajočo zavarovalno vsoto za primer smrti ali za primer nezgodne smrti.

VKLJUČENO NEZGODNO ZAVAROVANJE

V času trajanja zavarovanja je vključeno nezgodno zavarovanje za primer nezgodne smrti z zavarovalno vsoto tudi do 13.800 €. Nezgodno zavarovanje je vključeno do konca zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec dopolnil 90. leto starosti.

UPRAVLJANJE VAŠEGA PREMOŽENJA

Aktivno upravljanje vašega premoženja v primeru izbire naložbene strategije individualna izbira naložbenega portfelja ali naložbene strategije varčevalni cilji.

BREZ VPRAŠANJ

Pristop k zavarovanju brez dodatnih vprašanj o vašem zdravstvenem stanju, brez zdravniškega pregleda in brez možnosti, da bi se zaradi vašega sedanjega zdravstvenega stanja premija podražila, ali da bi vas odklonili kot zavarovanca.

IZPLAČILO PREDUJEMA V VIŠINI DO 80% VREDNOSTI PREMOŽENJA

V primeru nepričakovanih finančnih obveznosti lahko, po preteku treh let trajanja in plačevanja zavarovanja, zaprosite za izplačilo predujma v višini do 80 % vrednosti premoženja po polici, ki vam ga izplačamo
v enkratnem znesku. Zavarovanje po izplačilu ostane v veljavi in se plačuje naprej.

KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem med 40. in 80. letom starosti.

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Modra naložba je vseživljenjsko zavarovanje. Premija se plačuje do smrti zavarovanca, vendar ne dlje kot do konca zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec dopolnil 90. leto starosti. Zavarovalno jamstvo za nezgodno smrt ugasne ob koncu zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec dopolnil 90. leto starosti.       

PREMIJE IN IZPLAČILA

Mesečna premija znaša najmanj 15 €.
Premijo lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

TABELA MESEČNIH PREMIJ     INFORMATIVNI IZRAČUN

K ZAVAROVANJU LAHKO PRIKLJUČITE:

    NALOŽBENE STRATEGIJE 

PRENESI PRODUKTNO MAPO

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite pogoje zavarovanja.

KLJUČNE PREDNOSTI:

  • Zavarovanje omogoča varčevanje brez zavarovalne dobe že z nizkimi vložki.
  • Možna so dodatna enkratna vplačila ob sklenitvi ali kadarkoli pozneje.
  • Zavarovanje se sklene brez vprašalnika o zdravstvenem stanju zavarovanca in brez
    zdravniškega pregleda zavarovanca.
  • Izplačilo ob nastanku škodnega dogodka oz. ob poteku zavarovalne dobe.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}