NIKOLI SAMI
NA MOTORJU

Zavarovanje za motorna kolesa

Sklenite ugodno in izjemno prilagodljivo Zavarovanje za motorna kolesa ter se na vsako pot odpravite z manj skrbi in z več samozavesti.

Zakaj skleniti zavarovanje?

 • Zagotavljamo do 50-% popust za vse, ki ne prekinete police pred potekom zavarovanja. 
 • Omogočamo popust na članstvo v različnih motorističnih klubih.
 • Ponujamo hitro cenitev škode, neposredno pri izbranem serviserju po vsej Sloveniji (Quick Check).
 • Priznamo enak bonus, kot ga imate pri sklenjenem Zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO) za vaš osebni avtomobil. 

Promo image

Komu je namenjeno?

Zavarovanje smo ustvarili za vse, ki želite svoje motorno kolo uporabljati v prometu ter morate zato imeti sklenjeno obvezno Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) in registrirano motorno kolo. S sklenitvijo zavarovanja si lahko zagotovite finančno zaščito v primeru nesreče z motornim kolesom ali škode na njem.  

Ob razvoju Zavarovanja za motorna kolesa smo preverjali in upoštevali zahteve in potrebe trga ter ustvarili zavarovanje, ki zmore pokriti različne situacije, in sicer: 

 • zakonske zahteve in zaščito tretjih oseb, 
 • zagotavljanje finančne varnosti v različnih situacijah, 
 • takojšno pomoč ob nastanku ali povzročitvi škode. 

Zavarovanje za motorna kolesa je tudi odlična priložnost za vse, ki ste svojega jeklenega konjička kupili s kreditom ali na leasing. To zavarovanje vam omogoča večjo finančno varnost ob nepredvidljivih dogodkih, saj morate v primeru nesreče poskrbeti tako za stroške popravila vozila kot za obrok financiranja. 

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje lahko sklenete za obdobje enega leta in ga ob poteku zavarovalne pogodbe obnovite. Zavarovanje začne veljati z datumom, ki je naveden na zavarovalni polici.

Kaj je predmet zavarovanja?

Predmet zavarovanja je vaše motorno kolo z vsemi sestavnimi deli, ki so vgrajeni in pritrjeni v oziroma na motorno kolo in so navedeni na zavarovalni pogodbi. 

Kaj vključuje?

Vsi lastniki (in uporabniki) motornih koles morate imeti sklenjeno Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), ki je zakonsko obvezno in eden izmed pogojev za uporabo motornega kolesa v prometu. K temu pa lahko dodatno priključite še vrsto drugih zavarovanj iz naše ponudbe:

 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)
 • kasko zavarovanje (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi),
 • zavarovanja, namenjena vozniku in potnikom (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi),
 • Moto asistenco (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi).
Da boste lažje izbrali najbolj primerno kombinacijo zase, spoznajte vsa zavarovanja spodaj:
(i) [NS]

Nastala škoda

Škoda, ki jo voznik povzroči oškodovancu, je lahko materialna (npr. škoda na njegovem vozilu, zgradbi …) ali nematerialna (npr. oškodovančeve telesne poškodbe).
Promo image

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)

To je obvezno in z zakonom predpisano zavarovanje, ki ga morate lastniki pred uporabo v prometu skleniti za vsako motorno kolo. S tem zavarovanjem krijemo nastalo škodo*NS, ki jo kot voznik motornega kolesa nenamerno povzročite drugim udeležencem v prometu (oškodovancem). 

Pri tem zavarovanju upoštevamo tudi bonus, ki ste ga pridobili z zavarovanjem motornega kolesa, in sicer kot popust na premijo, a do največ 55 %. Če pri zavarovanja motornega kolesa bonusa nimate, lahko uporabite tistega, ki ste ga pridobili z zavarovanjem osebnega avtomobila. 

+Kasko zavarovanje

To je prostovoljno, a priporočljivo zavarovanje, ki krije škodo, nastalo zaradi uničenja ali poškodovanja*UP motornega kolesa, ko ste za to odgovorni sami (npr. povzročena prometna nesreča) in ko na to nimate vpliva (npr. toča, vihar, požar ...). Zavarovanje lahko sklenete z odbitno franšizo*OF ali brez nje. 

 Pri tem zavarovanju upoštevamo tudi bonus, ki ste ga pridobili z zavarovanjem motornega kolesa, in sicer kot popust na premijo, a do največ 50 %. Če pri zavarovanja motornega kolesa bonusa nimate, lahko uporabite tistega, ki ste ga pridobili z zavarovanjem osebnega avtomobila. 

(i) [UP]

Uničenje ali poškodovanje

To zavarovanje krije različne dogodke oziroma nevarnosti, ki lahko povzročijo škodo na motornem kolesu:

 • prometna nesreča (trčenje, udarec, zdrs, prevrnitev, strmoglavljenje vozila ), 
 • toča,
 • vandalizem (nasilno ali objestno oziroma zlonamerno dejanje tretjih oseb),
 • poškodovanje vozila zaradi požara, viharja, snežnega in zemeljskega plazu, padca ali udarca nekega predmeta (z določenega objekta ali padec objekta samega), direktnega udara strele, potresa, poplave, hudourniških ali visokih vod, eksplozije, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na vozilo, padca zrakoplova, manifestacij in demonstracij, domačih živali, divjadi in glodavcev ter poškodb, do katerih pride zaradi pomoči poškodovanim osebam oziroma  večje škode na stvareh. 
(i) [OF]

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza je soudeležba zavarovanca pri nastali škodi in predstavlja znesek, ki ga zavarovanec krije sam. Če na primer vrednost vašega vozila znaša 15.000 € in ste ob sklenitvi zavarovanja izbrali 1-% odbitno franšizo, boste sami krili del škode v vrednosti 150 €. 

Namig

Sklenitev Zavarovanja polnega kaska priporočamo predvsem lastnikom novejših in dražjih motornih koles.

S tem zavarovanjem vam omogočamo zavarovanje motornega kolesa na način, da lahko sklenete le eno ali več kritij iz naslova Zavarovanja polnega kaska. Sklenete ga brez odbitne franšize, izbirate pa lahko med zavarovanjem za primer toče in/ali sledečih rizikov: poškodovanja vozila zaradi požara, viharja, snežnega in zemeljskega plazu, padca ali udarca nekega predmeta,*PU direktnega udara strele, potresa, poplave, hudourniških ali visokih vod, eksplozije, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na vozilo, padca zrakoplova, manifestacij in demonstracij, domačih živali, divjadi in glodavcev ter poškodb, do katerih pride zaradi pomoči poškodovanim osebam oziroma preprečevanja večje škode na stvareh. Fleksi kasko lahko priključite Zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO), ne morete pa ga priključiti Zavarovanju polnega kaska, ki že vključuje ta kritja. 

(i) [PU]

Padec ali udarec nekega predmeta

Velja za padce ali udarce z določenega objekta ali padec objekta samega

Namig

V primeru nakupa posameznega kritja je to zavarovanje cenovno ugodnejše. Namenjeno je vsem, ki ne potrebujete celotnega nabora kritij polnega kaska, temveč jih želite prilagoditi po svoje. Tako bonus kot tudi škode se pri tem zavarovanju ne upoštevajo. Fleksi kasko lahko sklenete k Zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO), medtem ko se z Zavarovanjem polnega kaska izključuje.

S tem zavarovanjem največkrat krijemo le eno nevarnost, zaradi katere lahko pride do škode na motornem kolesu. Sklenete ga lahko z ali brez odbitne franšize. Delni kasko ponujamo v obliki različnih kombinacij, ki jih lahko sklenete skupaj z Zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO) ali z Zavarovanjem polnega kaska. Kombinacije so sledeče: 

 • Kombinacija T – krije škodo zaradi kraje motornega kolesa ali njegovih delov, ki so nanj pritrjeni oziroma vanj vgrajeni. Priporočamo jo za novejša oziroma dražja motorna kolesa. Na voljo je z ali brez odbitne franšize. 
 • Kombinacija D – krije škodo, ki nastane zaradi neposrednega trka ali dotika motornega kolesa z divjadjo ali domačimi živalmi. Priporočamo jo vsem, ki živite na območjih z večjo možnostjo škode zaradi naleta živali. Ta kombinacija je na voljo le brez odbitne franšize. 
 • Kombinacija J – krije škodo na vgrajenih steklih, svetlobnih telesih (lučeh) in ogledalih na motornem kolesu, ki nastane zaradi razbitja, poškodovanja ali tatvine. Ta kombinacija je na voljo brez odbitne franšize.   

Namig

To zavarovanje smo razvili za vse, ki menite, da se Zavarovanje polnega kaska s stroškovnega vidika za vaše motorno kolo več ne izplača, kljub temu pa želite zagotovljeno določeno finančno varnost pri tveganjih, za katera menite, da se vam lahko pripetijo in zanje še potrebujete zavarovanje.  
 
Sklenete ga lahko tudi lastniki dražjih motornih koles, in sicer ob Zavarovanju polnega kaska kot dodatno varnost in možnost, da vam iz tega naslova odpravimo manjše škode, saj te iz delnega kaska ne vplivajo na izgubo bonusa.

+Zavarovanja, namenjena vozniku in potnikom

Zavarovanje lahko nadgradite oziroma dopolnite z enim od dveh razširjenih zavarovanj.

S tem zavarovanjem krijemo škodo zaradi telesnih poškodb, ki jih v prometni nesreči pri vožnji utrpi voznik motornega kolesa. Lahko ga sklenete k Zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO), upošteva pa se tudi enak bonus (kot pri AO).

S tem zavarovanjem zavarujete invalidnost in nezgodno smrt, ki se lahko   pripeti vozniku ali potniku pri vožnji in upravljanju z motornim kolesom. Zavarovanje vključuje vse osebe na motornem kolesu (voznik in največ en potnik) ne glede na to, kdo je povzročitelj (ali voznik motornega kolesa ali kdo tretji). 

Namig

Zavarovanju lahko dodate tudi dnevno odškodnino – denarno nadomestilo za čas, ko je oškodovanec zaradi poškodb na zdravljenju.

ZAVAROVANJU LAHKO
PRIKLJUČITE TUDI

Moto asistenca

Pomoč na cesti doma in v tujini 24/7

Priključite Moto asistenco in si zagotovite 24-urno brezplačno pomoč na cesti ter kritje s tem povezanih stroškov.

Prednosti Moto asistence:

 • 24-urna brezplačna pomoč na cesti doma in v tujini (v državah sistema zelene karte) v primerih prometne nesreče, okvare motornega kolesa, vandalizma, kraje ali poškodovanja motornega kolesa in težav s ključi ali gorivom.
 • Poskrbimo za popravilo motornega kolesa na kraju dogodka ali odvoz motornega kolesa na popravilo.
 • Poskrbimo tudi za voznika in potnika (organiziramo prevoz s taksijem, priskrbimo nadomestno vozilo ali uredimo začasno nastanitev). 

Zakaj so zavarovanje sklenili drugi?

 • V obvezno Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) smo vključili tudi Pravno zaščito vozniškega dovoljenja. 
 • Ob prvi sklenitvi Zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO), Zavarovanja voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus) in Zavarovanja polnega kaska omogočamo uporabo enakega bonusa, kot ga imate pri zavarovanju osebnega avtomobila, ali pa ponudimo takojšni 30-% moto bonus. 
 • Omogočamo tudi do 50-% popust za nevračilo premije (predčasna prekinitev police). 
 • Ponujamo odkup prve škode, na podlagi katerega ne izgubite bonusa pri obnovi Zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO), Zavarovanja voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus) in/ali Zavarovanja polnega kaska. 
 • Omogočamo sklenitev tudi posameznih kasko kritij toče in/ali poškodovanje vozila, brez odbitne franšize. 
Person image

Zavarovanje v praksi

Voznik motornega kolesa je na cesti naletel na večjo udrtino, izgubil nadzor in padel. Motor je bil poškodovan, pri padcu pa je tudi voznik utrpel lažje telesne poškodbe. Ker je imel za svojega jeklenega konjička sklenjeno zavarovanje za polni kasko, poleg tega pa tudi asistenco in zavarovanje voznika AO-plus, smo poškodbe motornega kolesa krili iz polnega kaska, telesne poškodbe pa iz zavarovanja AO-plus. V veliko pomoč je bila zavarovancu v tem primeru tudi asistenca, na podlagi katere smo poškodovano motorno kolo z vleko odpeljali na popravilo, za poškodovanega voznika pa organizirali prevoz v bolnišnico.  

Na cesti nisi nikdar preveč previden. Še posebej, če sodiš med motoriste. Ker se zavedam nepredvidljivosti prometa, vozim pa povsem nov motor, imam sklenjeno Zavarovanje za motorna kolesa z dodatno priključenima polnim kaskom in asistenco.

Jure
Vsebina objavljena na spletni strani je splošnega informativnega značaja. Podrobna vsebina Asistenc in Zavarovanj je opredeljena v zavarovalnih pogojih.
NADGRADITE ZAVAROVANJE

Priključite dodatne storitve

Pravna zaščita zaradi uporabe vozila

Z zavarovanjem Pravne zaščite vam zagotavljamo kritje stroškov pravne pomoči, med katere sodijo stroški obrambe, ki nastanejo, če se zaradi prometne nesreče proti zavarovancu uvede kazenski ali upravno-kazenski postopek, in stroški uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo, ki jo zavarovanec utrpi v prometni nesreči, ki jo je povzročila druga oseba. 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Odkup prve škode

Z odkupom prve škode*ops se lahko zavarujete pred znižanjem bonusa, ki bi se vam zaradi uveljavljanja škode upošteval pri Zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO) in/ali Zavarovanju polnega kaska. Če namreč ne povzročite škode, lahko vsako leto prejmete dodatnih 5 % bonusa (znižanje za en premijski razred), za vsako uveljavljeno škodo pa izgubite 15 % bonusa (zvišanje za tri premijske razrede).  

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

(i) [ops]

Namig

Pri odkupu posledic prve škode upoštevamo le eno škodo, vse nadaljnje pa že vplivajo na izgubo bonusa. Odkup prve škode lahko zavarujete pri Zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO), Zavarovanju voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus) in/ali pri Zavarovanju polnega kaska.

Pogosta vprašanja

Kritja, ki jih zavarovanje vključuje, so:  

 • Avtomobilska odgovornost,
 • AO-plus,
 • Avtomobilski kasko,
 • dodatne kasko kombinacije T, D, J,
 • pravna zaščita zaradi uporabe vozila
 • nezgodno zavarovanje voznika in potnika.

PREBERITE VEČ

Auto-config is set

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

3

Spletna prijava in ogled škode na daljavo

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Podpis na daljavo

Sklenite zavarovanje od koderkoli, tako da zavarovalno polico podpišete na svoji pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Spletne oddaje Naše tačke

Skrb za pse in mačke presega le kakovostno hranjenje, streho nad glavo in obvezne obiske veterinarja. Zato v spletnih oddajah z Natašo Bešter in gosti odkrivamo zanimive in koristne teme o naših štirinožcih.

PREBERITE VEČ

Side image

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

Spletna prijava in ogled škode na daljavo 

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Svetovalnica za mlade

Mama ne izbira, kaj počneš v prostem času. Ali še vedno ureja zavarovanja zate?

PREBERITE VEČ

Potrdite identiteto z video klicem

Preverjanje identitete zavarovanca je za sklenitev življenjskega zavarovanja nujna. To odslej opravite kar z video klicem - na daljavo.

PREBERITE VEČ

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE