NIKOLI SAMI
V AVTU

Avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila

Osnovni namen avtomobilskega zavarovanja je zaščititi lastnika vozila oziroma zavarovanca pred finančno izgubo*FI. Priskrbite si sodobno avtomobilsko zavarovanje, ki je popolnoma prilagojeno vašim željam in potrebam.

Zakaj skleniti zavarovanje?

 • Škode, ki jo povzročite drugim ali na svojem vozilu, ne krijete iz lastnih finančnih sredstev.
 • Zavarovanje lahko prilagodite svojim željam in potrebam ali pa izberete med že pripravljenimi paketi.
 • Sami lahko izberete serviserja in način popravila vašega
  avtomobila.
 • Zavarovanje avtomobilska odgovornost (AO) ima že vključeno pravno zaščito vozniškega dovoljenja.

Promo image

(i) [FI]

Finančna izguba

Finančna izguba je lahko materialna (npr. stroški popravila poškodovanega dela na avtomobilu) ali nematerialna (npr. stroški zdravljenja zaradi telesnih poškodb, nastalih pri vožnji z avtomobilom).

Komu je namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno vsem lastnikom avtomobilov, ki želite svoje vozilo registrirati in uporabljati v prometu, predvsem pa vsem, ki želite v primeru nesreče ali poškodovanja vozila finančno zaščititi sebe.  
 
S sklenitvijo zavarovanja si zagotovite izplačilo nadomestila v primeru povzročitve škode z zavarovanim avtomobilom ali na njem.

Kaj vključuje?

Avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila sestavljajo štirje glavni sklopi, in sicer:

 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO),
 • kasko zavarovanje (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi),
 • zavarovanja, namenjena vozniku in potnikom (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi),
 • avtomobilsko asistenco (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi).

Da boste lažje izbrali najbolj primeren paket za svoje osebno vozilo, spoznajte vse štiri sklope kritij.

Promo image

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je obvezno in z zakonom predpisano zavarovanje, ki ga moramo skleniti za vsak avtomobil v prometu. S tem zavarovanjem zavarovalnica krije nastalo škodo*NSK,  ki jo voznik avtomobila nenamerno povzroči drugim oškodovancem.

+Kasko zavarovanje

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lahko nadgradite oziroma dopolnite z enim od štirih razširjenih zavarovanj.

Zavarovanje avtomobilskega kaska je priporočljivo zavarovanje, ki krije škodo, nastalo zaradi uničenja ali poškodovanja*UAP avtomobila, ko ste za to odgovorni sami (npr. povzročena prometna nesreča) in ko na to nimate vpliva (npr. toča, vihar, požar ...).

To zavarovanje lahko sklenete z odbitno franšizo*OF ali brez nje.

Namig

Predlagamo, da to zavarovanje sklenete, če je vaš avtomobil nov, kupljen na leasing ali kredit oziroma če vaš avtomobil sodi med starejša vozila večje vrednosti.

Kasko totalka je kasko zavarovanje, primerno za starejše avtomobile, stare med 5 in 15 let, pri katerih velja, da lahko že manjša škoda povzroči toliko stroškov, da popravilo ni več smiselno. Takrat štejemo, da je na vozilu nastala popolna škoda – totalka.
Zavarovanje krije samo popolno škodo na avtomobilu, ki jo lahko povzroči: 

 • prometna nesreča, trčenje, udarec, zdrs, prevrnitev, strmoglavljenje vozila (dogodki v prometu), 

 • toča, 

 • poškodovanje vozila zaradi požara, viharja, snežnega in zemeljskega plazu, padca ali udarca nekega predmeta (z določenega objekta ali padec objekta samega), direktnega udara strele, potresa, poplave, hudourniških ali visokih vod, eksplozije, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na vozilo, padca zrakoplova, manifestacij in demonstracij, domačih živali, divjadi in glodavcev ter poškodb, do katerih pride zaradi pomoči poškodovanim osebam oziroma preprečevanja večje škode na stvareh.

Namig

Pri tem zavarovanju ni odbitne franšize*OF, prav tako pa ga ni mogoče skleniti hkrati z Zavarovanjem avtomobilskega kaska in Fleksi kaska, saj se določena kritja podvajajo. Namenjeno je lastnikom starejših avtomobilov, ki jih manjše poškodbe na vozilu ne motijo, ob večjih poškodbah oziroma totalki pa želijo dobiti finančno nadomestilo.

Fleksi kasko je kasko zavarovanje, ki ga lahko sestavite po delih oziroma kjer lahko izberete posamezna kritja iz Zavarovanja avtomobilskega kaska. Med posamezna kritja sodijo: 

 • prometna nesreča, trčenje, udarec, zdrs, prevrnitev, strmoglavljenje vozila (dogodki v prometu), 

 • toča,

 • poškodovanje vozila zaradi požara, viharja, snežnega in zemeljskega plazu, padca ali udarca nekega predmeta (z določenega objekta ali padec objekta samega), direktnega udara strele, potresa, poplave, hudourniških ali visokih vod, eksplozije, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na vozilo, padca zrakoplova, manifestacij in demonstracij, domačih živali, divjadi in glodavcev ter poškodb, do katerih pride zaradi pomoči poškodovanim osebam oziroma preprečevanja večje škode na stvareh.

Zavarovanje lahko sklenete z odbitno franšizo*OF ali brez nje.

Namig

To je cenovno najbolj ugodno avtomobilsko zavarovanje in je namenjeno vsem, ki ne želijo celotnega kasko zavarovanja, ampak ga želijo prilagoditi svojim potrebam.

Zavarovanje Fleksi kasko lahko sklenete skupaj z Zavarovanjem avtomobilske odgovornosti. 

Škode oziroma bonus/malus upoštevamo samo pri kritju prometne nesreče, ne upoštevamo pa jih pri kritjih toče in poškodovanju vozila*PV.
 

Delni kasko je namenjen vsem, ki: 

 • ne želite skleniti avtomobilskega kaska, a menite, da kljub temu potrebujete zavarovanje za določena tveganja in nevarnosti, 

 • želite pokriti manjše škode na avtomobilu in ne želite, da te vplivajo na vaš pridobljeni bonus. 

To zavarovanje lahko krije le eno ali več nevarnosti, zaradi katerih lahko nastane škoda na avtomobilu, in je namenjeno vsem, ki želite imeti določeno finančno varnost za morebitna tveganja, ki se vam lahko pripetijo. Zavarovanje lahko sklenete z odbitno franšizo ali brez nje.

Namig

Odbitna franšiza je soudeležba zavarovanca pri nastali škodi in predstavlja znesek, ki ga zavarovanec krije sam. Pri kasko kombinacijah je lahko določena v fiksnem znesku ali v odstotkih. 
Ob izbiri fiksnega zneska odbitne franšize ta lahko znaša 60 € ali 90 € in ni odvisen od vrednosti vozila. Če pa izberete odbitno franšizo, določeno v odstotkih, boste sami krili del škode, izračunane v vrednosti določenega odstotka (če vrednost vašega vozila znaša 10.000 €, odstotek odbitne franšize pa 1 %, boste sami krili del škode v vrednosti 100 €).

Delni kasko je na voljo v obliki različnih kombinacij, ki jih lahko sklenete skupaj z zavarovanjem Avtomobilskega kaska ali samostojno. Izbirate lahko med naslednjimi kombinacijami: 

 • Kombinacija T*KOMT – krije krajo vozila ali njegovih delov, ki so pritrjeni na ali v vozilo; kombinacija T se lahko sklene le skupaj z Zavarovanjem avtomobilskega kaska; 
 • Kombinacija D*KOMD – krije škodo, ki nastane zaradi neposrednega trka ali dotika avtomobila z divjadjo ali domačimi živalmi; 
 • Kombinacija E – krije škodo, nastalo zaradi razbitja ali poškodovanja vgrajenega stekla*VGS na avtomobilu (luči oziroma žarometi ter ogledala niso vključeni);  
 • Kombinacija H – krije škodo na parkiranem avtomobilu, ki jo z neposrednim trkom ali dotikom povzroči drugo neznano motorno vozilo; 
 • Kombinacija J*KOMJ – krije škodo na vgrajenih steklih, svetlobnih telesih (lučeh) in ogledalih na avtomobilu, ki nastane zaradi razbitja, poškodovanja ali tatvine; 
 • Kombinacija I*KOMI – krije stroške najema nadomestnega osebnega vozila, če je prišlo do poškodbe, uničenja ali izginotja vozila zavarovanega avtomobila zaradi katere koli od zavarovanih nevarnosti avtomobilskega kaska. Čas najema nadomestnega avtomobila je odvisen od obsega kritja glede na izbrano kombinacijo I in časa popravila poškodovanega vozila;  
 • Kombinacija U – krije škodo, nastalo zaradi:  
 • tatvine avtomobilskih ključev,  
 • tatvine ali uničenja registrske tablice,  
 • tatvine zavarovančevih osebnih dokumentov, in sicer strošek ponovne izdaje (osebnih dokumentov),  
 • uničenja zavarovančevih oziroma voznikovih osebnih dokumentov v primeru prometne nesreče, in sicer strošek njihove ponovne izdaje,  
 • uničenja osebnih predmetov v primeru prometne nesreče do skupne vrednosti 500 €. 

+Zavarovanja, namenjena vozniku in potnikom

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lahko nadgradite oziroma dopolnite z enim od dveh razširjenih zavarovanj.

Z zavarovanjem AO-plus krijemo telesne poškodbe voznika avtomobila (ni nujno, da sta voznik in lastnik ista oseba), ki se ob povzročitvi prometne nesreče tudi sam poškoduje. V primeru smrti voznika zaradi hujših poškodb so do odškodnine upravičeni svojci.

Če zavarovanje AO-plus dodatno priključite k Zavarovanju avtomobilske odgovornosti, upoštevamo enak bonus. Najvišji znesek, ki ga izplačamo ob škodi, znaša 100.000 €, a je odvisen od izbrane zavarovalne vsote ob sklenitvi.

Za razliko od nezgodnega zavarovanja AO-plus krije tudi telesne poškodbe in telesne bolečine ter duševne bolečine, ki nastanejo zaradi telesnih poškodb, če te vplivajo na kakovost življenja.

Nezgodno zavarovanje je namenjeno vozniku in potnikom ter krije nezgodno smrt in invalidnost, dodatno lahko zavarujete še dnevno odškodnino*DO, bolnišnični dan in stroške zdravljenja. Zavarovanje velja za vse osebe v vozilu ne glede na to, ali je povzročitelj nesreče voznik ali nekdo drug.

Zavarujete lahko tudi svoje e-vozilo

Kritje E-vozilo je namenjeno avtomobilom na električni in priključno hibridni pogon (kombinacija elektromotorja in motorja na notranje zgorevanje). Sklenete ga lahko v okviru Polnega kasko ali Fleksi kasko zavarovanja. Z njim zavarujemo nevarnost indirektnega udara strele v vozilo, ko se e-vozilo polni (je priključeno na polnilo postajo). Zavarovana je elektronika, baterija in polnilni kabel e-vozila.

VEČ INFORMACIJ 

ZAVAROVANJU LAHKO
PRIKLJUČITE TUDI

Asistenca

Pomoč na cesti doma in v tujini 24/7

Odmislite skrbi med vožnjo in k avtomobilskemu zavarovanju priključite tudi avtomobilsko asistenco, ki jo izvajamo s pomočjo zanesljive mreže partnerjev, na voljo 24/7 doma in v tujini.

Prednosti Avtomobilske asistence:

 • 24-urna brezplačna pomoč na cesti v primeru prometne nesreče, mehanske okvare vozila, vandalizma, kraje, poškodovanje vozila ali težav s ključi ali gorivom.
 • Asistenčna pomoč pripada vozniku in vsem potnikom v zavarovanem vozilu.
 • Avtomobilsko asistenco nudimo za osebna in tovorna vozila, avtodome, priklopna vozila ter motorna kolesa.

Izberite ali oblikujte svoj paket avtomobilskega zavarovanja

Vsa predstavljena zavarovanja in kombinacije smo združili v različne pakete, ki si jih lahko ogledate v spodnji tabeli.

Promo image
Kombinacija zavarovanja Premium Osnovni Mini Fleksi Kasko Totalka
AO avtomobilska odgovornost

+
AO PLUS zavarovanja voznika

+ +
AK avto kasko

× +

Prometna nesreča

+

+

Poškodovanje vozila

+ +

Vandalizem

×

AK

×

Toča

+

Kombinacija T - tatvina

× +AK +
Kombinacija D - divjad in domače živali

+

+ +
Kombinacija H - parkirišče

+

+ +
Kombinacija J - stekla, svetlobna telesa in ogledala

+

+ +
Kombinacija E- poškodovanje stekel

+

+ +
Kombinacija U- tatvina in uničenje

+ × +AK ×
Kombinacija I- nadomestno vozilo

+ + + +
Kombinacija P- pravna zaščita + + + + +
Asistenca

+ + +
Pnevmatika + + + × +AK ×
Subrogacija + + + × +AK ×
Prevzem rešenih delov + + × +AK +AK

Zavarovalnica si v zvezi s predstavljenimi možnostmi iz tabele , glede na politiko prevzema tveganja pridržuje pravico do spremebe navedenih možnosti sklepanja zavarovanj.

zajeto po izbiri zavarovanca ni možno AK samo ob sklenitvi avto kaska AK po izbiri zavarovanca (ob sklenitvi avto kaska)

Velja za avtomobile nad 5 let starosti, krita samo totalna škoda.

Zakaj so zavarovanje sklenili drugi?

 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) vključuje pravno zaščito vozniškega dovoljenja brez doplačila.
 • Odkup prve škode lahko priključite k Zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO), Zavarovanju voznika za telesne poškodbe (AO-Plus) in Zavarovanju avtomobilskega kaska (AK), s tem pa kljub eni škodi ne izgubite bonusa pri obnovi zavarovanja.
 • Izbirate lahko med različnimi paketi kritij ali pa sestavite zavarovanje po svojih željah oziroma glede na starost ali vrednost svojega vozila.
 • Pri naših pogodbenih serviserjih po vsej Sloveniji lahko opravite hitro cenitev škode (Quick Check).
 • Različne ugodnosti – AO bonus do 55 %, popust za varne voznike, paketni popusti.
Person image

Zavarovanje v praksi

Zavarovancu je med vožnjo pred avto pritekla divjad in ob trku povzročila škodo na vozilu. Po prihodu policije na mesto dogodka, opravljenem zapisniku in čiščenju vozišča, je zavarovanec poklical asistenco. Na kraj dogodka je prispela avtovleka in odpeljala poškodovan avto na popravilo, zavarovancu pa zagotovila nadomestnega. Doma je zavarovanec prijavil primer po spletu in uveljavil škodo iz Kombinacije D. Od tu dalje smo vse nastale stroške prevzeli pri Zavarovalnici Sava.

Ko večino časa preživiš na gozdnih cestah, veš, da nikdar ne moreš biti preveč previden. Zato imam pri Zavarovalnici Sava sklenjeno zavarovanje in priključen kasko ter asistenco.

Branko
Vsebina objavljena na spletni strani je splošnega informativnega značaja. Podrobna vsebina Asistenc in Zavarovanj je opredeljena v zavarovalnih pogojih.
NADGRADITE ZAVAROVANJE

Priključite dodatne storitve

Pravna zaščita zaradi uporabe vozila

S priključitvijo dodatnega kritja Pravna zaščita vam zagotavljamo strokovno pravno pomoč, s katero krijemo stroške obrambe, ki nastanejo, če se zaradi prometne nesreče proti zavarovancu uvede kazenski ali upravno-kazenski postopek, in stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo, ki jo zavarovanec utrpi v prometni nesreči, ki jo je povzročila druga oseba.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

 

Odkup prve škode

Z odkupom prve škode se lahko zavarujete pred znižanjem bonusa, ki bi se vam zaradi uveljavljanja škode upošteval pri Zavarovanju avtomobilske odgovornosti in/ali Zavarovanju avtomobilskega kaska. Če namreč ne povzročite škode, lahko vsako leto prejmete dodatnih 5 % bonusa (znižanje za en premijski razred), za vsako uveljavljeno škodo pa izgubite 15 % bonusa (zvišanje za tri premijske razrede).

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

 

Zavarovanje izgube vrednosti vozila

S tem poskrbimo za kritje razlike med nakupno (fakturirano) in tržno vednostjo zavarovanega vozila v primeru kraje vozila na območju Slovenije ali popolne škode na vozilu, povzročene kjer koli po Evropi. Storitev lahko priključite k Zavarovanju avtomobilskega kaska, namenjeno pa je novim (in novejšim) vozilom, za katere še vedno odplačujete kredit ali leasing.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

 

Pnevmatika +

 V primeru poškodovanja pnevmatik avtomobila krijemo odkup amortizacije zaradi zmanjšanja vrednosti poškodovane pnevmatike in strošek druge pnevmatike na isti osi tudi v primeru, ko se je poškodovala ali uničila le ena. 

To kritje velja v primeru uresničitve zavarovanih nevarnosti iz  Zavarovanja avtomobilskega kaska, razen v primerih vandalizma, demonstracij in manifestacij ter kraje. Ob nastanku škode iz tega zavarovanja ni odbitne franšize, škoda prav tako ne vpliva na bonus.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

 

Prevzem rešenih delov

 V celoti bomo prevzeli in poskrbeli za prodajo ostankov avtomobila ter kritje stroškov prodaje uničenega avtomobila zaradi popolne škode, nastale na podlagi ene izmed zavarovanih nevarnosti.   

V primeru popolne škode se morate kot lastnik ukvarjati s prodajo razbitine. Naj to nalogo prevzamemo mi in vam po opravljeni prodaji izplačamo razliko med tržno vrednostjo avtomobila pred škodnim dogodkom in priznano zavarovalnino. 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

 

Subrogacija +

To je posebno zavarovanje, ki krije višino odbitne franšize in posledice izgube bonusa, ki bi vas (zavarovanca) bremenila ob uveljavljanju kasko škode, če v zavarovalnici uspemo od odgovorne osebe (povzročitelja škode) ali njene zavarovalnice izterjati več kot polovico izplačane zavarovalnine skupaj s stroški in obrestmi.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

 

Pogosta vprašanja

AK krije lastno škodo zavarovanca na njegovem vozilu, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja avtomobila v prometu ali zaradi dogodkov, ki jih krije zavarovanje, nanje pa zavarovanec ni imel vpliva.   

Asistenca krije organizacijo in stroške asistenčnih storitev, ko se zavarovanec znajde v težavah zaradi prometne nesreče ali okvare mikromobilnega sredstva (mikromobilno sredstvo ni vozno).

Zavarovanec lahko izbira med dvema paketoma asistenčnih kritij, ki se razlikujeta glede na področje kritja. Osnovna asistenca krije nesrečo ali okvaro mikromobilnega sredstva samo v Sloveniji, razširjena oblika pa pokriva še sosednje države, torej Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in Italijo.

AO-plus krije telesne poškodbe, ki jih utrpi voznik avtomobila, če povzroči prometno nesrečo in se pri tem poškoduje.     

PREBERITE VEČ

Auto-config is set

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

3

Spletna prijava in ogled škode na daljavo

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Podpis na daljavo

Sklenite zavarovanje od koderkoli, tako da zavarovalno polico podpišete na svoji pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Spletne oddaje Naše tačke

Skrb za pse in mačke presega le kakovostno hranjenje, streho nad glavo in obvezne obiske veterinarja. Zato v spletnih oddajah z Natašo Bešter in gosti odkrivamo zanimive in koristne teme o naših štirinožcih.

PREBERITE VEČ

Side image

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

Spletna prijava in ogled škode na daljavo 

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Svetovalnica za mlade

Mama ne izbira, kaj počneš v prostem času. Ali še vedno ureja zavarovanja zate?

PREBERITE VEČ

Potrdite identiteto z video klicem

Preverjanje identitete zavarovanca je za sklenitev življenjskega zavarovanja nujna. To odslej opravite kar z video klicem - na daljavo.

PREBERITE VEČ

Post image

Varna vožnja avtodoma

26.07.2022 Katja Grušovnik

Post image

Varne in brezskrbne zimske počitnice

17.02.2022 Katja Grušovnik

(i) [NSK]

Nastala škoda

Škoda, ki jo voznik povzroči oškodovancu, je lahko materialna (npr. škoda na njegovem vozilu, zgradbi …) ali nematerialna (npr. oškodovančeve telesne poškodbe).
(i) [OF]

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza je soudeležba zavarovanca pri nastali škodi in predstavlja znesek, ki ga zavarovanec krije sam. Če na primer vrednost vašega vozila znaša 15.000 € in ste ob sklenitvi zavarovanja izbrali 1-% odbitno franšizo, boste sami krili del škode v vrednosti 150 €.

(i) [UAP]

Uničenje ali poškodovanje

To zavarovanje krije različne dogodke oziroma nevarnosti, ki se lahko pripetijo avtomobilu:
 • prometna nesreča, trčenje, udarec, zdrs, prevrnitev, strmoglavljenje vozila (dogodki v prometu),
 • toča,
 • vandalizem (nasilno ali objestno oziroma zlonamerno dejanje tretje osebe),
 • poškodovanje vozila zaradi požara, viharja, snežnega in zemeljskega plazu, padca ali udarca nekega predmeta (z določenega objekta ali padec objekta samega), direktnega udara strele, potresa, poplave, hudourniških ali visokih vod, eksplozije, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na vozilo, padca zrakoplova, manifestacij in demonstracij, domačih živali, divjadi in glodavcev ter poškodb, do katerih pride zaradi pomoči poškodovanim osebam oziroma preprečevanja večje škode na stvareh.
(i) [PV]

Poškodovanje vozila

V poškodovanje vozila sodi škoda, nastala zaradi požara, viharja, snežnega in zemeljskega plazu, padca ali udarca nekega predmeta (z določenega objekta ali padec objekta samega), direktnega udara strele, potresa, poplave, hudourniških ali visokih vod, eksplozije, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na vozilo, padca zrakoplova, manifestacij in demonstracij, domačih živali, divjadi in glodavcev ter poškodb, do katerih pride zaradi pomoči poškodovanim osebam oziroma preprečevanja večje škode na stvareh. 

(i) [VGS]

Vgrajeno steklo

Med vgrajena stekla sodijo sprednje, zadnje in stranska stekla. Zavarovanci sicer pogosteje sklenejo kombinacijo J.

(i) [KOMT]

Kombinacija T

Priporočamo za novejša in dražja vozila ter vozila, ki so kupljena na leasing ali kredit. 

(i) [KOMD]

Kombinacija D

Priporočamo zavarovancem, ki živijo na območjih, kjer je večja možnost škode zaradi naleta živali.

(i) [KOMJ]

Kombinacija J

Kombinacija J je ena najpogosteje zavarovanih kombinacij, saj so steklene površine, luči in ogledala zelo izpostavljena poškodbam (npr. med vožnjo prileti iz cestišča kamen v vetrobransko steklo in ga poškoduje). 

(i) [KOMI]

Kombinacija I

*Kombinacijo I priporočamo, če vam je pomembna mobilnost v primeru, ko je vaš avtomobil poškodovan in na popravilu.

(i) [DO]

Dnevna odškodnina

Dnevna odškodnina je denarno nadomestilo za čas, ko je oškodovanec zaradi poškodb na zdravljenju.

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE