Pogosta vprašanja

Zavarovanje KaskoTotalka

KaskoTotalka krije popolno uničenje vozila ali poškodovanje v tolikšni meri, da stroški popravila presegajo 70 % prodajne vrednosti vozila po sistemu Eurotax. 

Zavarovanje Mladi voznik

V kategorijo »mladi voznik« spadajo vsi tisti, ki imajo manj kot tri leta vozniških izkušenj (šteto od prve pridobitve vozniškega dovoljenja) kot tudi kandidati za voznika, ki vozijo osebno vozilo s spremljevalcem.

Zavarovanje je namenjeno finančni razbremenitvi lastnika vozila, s katerim mladi voznik povzroči prometno nesrečo, za soudeležbo pri uveljavljeni škodi iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO), zavarovanja telesnih poškodb voznika (AO+) in zavarovanja avtomobilskega kaska (AK).

Ker je zavarovanje vezano na voznika in ne na vozilo, lahko mladi vozniki s tem zavarovanjem vozijo katero koli osebno vozilo, ne glede na to, kje v Sloveniji je zavarovano, lastnikom teh vozil pa ni potrebno plačevati dodatka za povečano nevarnost mladega voznika.

Zavarovanje za osebna vozila

AO krije odgovornost za škodo, ki jo voznik vozila nenamerno povzroči tretjim osebam (oškodovancem). Krije tako materialno škodo (na oškodovančevem premoženju – npr. vozilu, zgradbi ...) kot tudi nematerialno škodo (telesne poškodbe).   

AO-plus krije telesne poškodbe, ki jih utrpi voznik avtomobila, če povzroči prometno nesrečo in se pri tem poškoduje.     

AK krije lastno škodo zavarovanca na njegovem vozilu, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja avtomobila v prometu ali zaradi dogodkov, ki jih krije zavarovanje, nanje pa zavarovanec ni imel vpliva.   

Kot prometna nesreča se šteje vsaka škoda, ki nastane zaradi trka, zdrsa, prevrnitve, udarca, strmoglavljenja in podobnega, ter se pripeti ob gibanju vsaj enega vozila. 

  

   

Poškodovanje vozila krije škodo na zavarovanem vozilu, do katere pride zaradi požara, viharja, snežnega in zemeljskega plazu, padca ali udarca nekega predmeta (z določenega objekta ali padec objekta samega), direktnega udara strele, potresa, poplave, hudourniških ali visokih voda, eksplozije, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na vozilo, padca zrakoplova, manifestacij in demonstracij, domačih živali, divjadi in glodavcev ter poškodb, do katerih pride zaradi pomoči poškodovanim osebam oziroma preprečevanja večje škode na stvareh (ravnanje v skrajni sili). 

  

   

T: Krije krajo vozila ali delov vozila, ki so pritrjeni nanj ali vanj.

D: Krije škodo, ki nastane zaradi neposrednega trka ali dotika avtomobila z divjadjo ali domačimi živalmi. Nadaljnja škoda ni krita. 

H: Krije poškodbo parkiranega vozila, ki nastane zaradi neposrednega dotika ali trčenja neznanega motornega vozila. 

J: Krije škodo na vgrajenih steklih, svetlobnih telesih (lučeh) in ogledalih, ki na njih nastane zaradi razbitja, poškodovanja ali tatvine. 

E: Krije škodo na vgrajenih steklih na avtomobilu, nastalo zaradi razbitja ali poškodovanja le-teh.   

U: Krije škodo, nastalo zaradi tatvine avtomobilskih ključev, tatvine ali uničenja registrske tablice, tatvine zavarovančevih osebnih dokumentov (strošek ponovne izdaje osebnih dokumentov), uničenja zavarovančevih oziroma voznikovih osebnih dokumentov v primeru prometne nesreče (strošek njihove ponovne izdaje, ter uničenja osebnih predmetov v primeru prometne nesreče do skupne vrednosti 500 EUR). 

I: Krije stroške najema nadomestnega vozila, če je prišlo do poškodbe, uničenja ali izginotja vozila zavarovanega avtomobila zaradi ene od zavarovanih nevarnosti.

P: Pravna zaščita zaradi uporabe vozila krije stroške sodnih postopkov v zvezi s prometnimi nesrečami, do katerih pride pri uporabi zavarovanega voz  

  

   

Pravna zaščita vozniškega dovoljenja zagotavlja pravno zaščito (zastopanje) v primeru, ko zavarovancu grozi odvzem prometnega dovoljenja ali prepoved vožnje kot posledice prometnega prekrška ali prometne nesreče.  

   

Ostala vprašanja

Nastalo škodo na vozilu lahko prijavite na več načinov, in sicer: 
•    na vašem osebnem portalu SavaNet, 
•    s spletnim obrazcem, 
•    s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 19 20, 
•    na cenilnih mestih zavarovalnice, ki jih lahko najdete tukaj, 
•    v vseh naših poslovalnicah,
•    s pomočjo zastopnika oziroma posrednika.

Kasko škode lahko prijavite tudi pri pogodbenem servisu, ki izvaja hitre cenitve (Quick-Check servis). Če portala SavaNet še nimate, se lahko registrirate tukaj.

Potek reševanja vašega primera lahko preverite na portalu SavaNet ali pa na povezavi, ki jo dobite ob prijavi škode v klicno-asistenčnem centru oziroma na cenilnem mestu. Če bo cenilec za rešitev prijavljene škode potreboval podrobnejše dodatne informacije, vas bo o tem obvestil, sicer pa vas prosimo, da nam vse informacije, ki so vezane na vaš primer, posredujete na portalu SavaNet, na e-naslov stranke.skode@zav-sava.si ali nas pokličete na brezplačno številko 080 19 20.

Če portala SavaNet še nimate, se lahko registrirate tukaj.

Obrazec za prijavo povzročitelja in obrazec za poravnavo prejmete po fizični ali elektronski pošti, EU poročilo pa prejmete ob sklenitvi zavarovanja. To poročilo vedno izpolnite takoj, na kraju škodnega dogodka in skupaj z drugim udeležencem. Pri izpolnjevanju sledite korakom poročila oziroma obrazca.

Poziv za predložitev dodatne dokumentacije ste prejeli zaradi odločitve pristojne strokovne službe zavarovalnice, ki je ocenila, da je manjkajoča dokumentacija nujno potrebna za rešitev vašega zahtevka. Zato vas vljudno prosimo, da jo čim prej pošljete našemu odgovornemu strokovnemu sodelavcu. Za več informacij se lahko obrnete na pristojnega strokovnega sodelavca zavarovalnice ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Postopek prijave škode je odvisen od načina prijave, za katerega se odločite. Pri določenih zavarovanjih lahko škodo prijavite na svojem osebnem portalu SavaNet, s pomočjo spletnega obrazca, s klicem v klicno-asistenčni center na brezplačno številko 080 19 20 ali s pomočjo odgovornega strokovnega sodelavca oziroma cenilca. Kasko škode lahko prijavite tudi pri pogodbenem servisu, ki izvaja hitre cenitve (Quick-Check servis).

Vsak zavarovalni primer je edinstven in k vsakemu pristopimo na drugačen način, da se mu lahko popolnoma posvetimo. Zato vas prosimo, da nas za točne informacije o vašem primeru kontaktirajte na stranke.skode@zav-sava.si.

Regresni zahtevek je zahtevek zavarovalnice do zavarovanca iz AO zavarovanja, kadar so za to podani razlogi po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (npr. alkohol, mamila, psihoaktivne snovi ali zdravila, odvzeto vozniško dovoljenja ali vožnja  brez dovoljenja, tehnična neizpravnost vozila, zapustitev kraja nesreče brez nudenja podatkov, namenoma povzročena škoda, uporaba vozila v nasprotju z namenom) zavarovalnica pa je oškodovancu plačala odškodnino.

Zavarovanec mora v takšnih primerih povrniti škodo do višine 12.000 € oziroma v celoti, ko gre za namerno povzročitev škode. Regresni zahtevek je tudi zahtevek za povračilo izplačil iz AO zavarovanja od osebe, ki je dejansko v celoti ali delno odgovorna za škodo, zavarovalnica pa je oškodovancu plačala škodo zaradi zakonske solidarne odgovornosti njenega zavarovanca in  druge soodgovorne osebe ali dejansko odgovorne osebe, do oškodovanca. V takem primeru se zahteva povračilo v deležu odgovornosti.

V primeru prometne nesreče ste upravičeni do ene (1) vleke na asistenčni primer, če vašega vozila ni mogoče popraviti na kraju nesreče.

Tudi v primeru mehanske okvare ste upravičeni do vleke, a le pod pogojem, da vašega vozila ni mogoče popraviti na kraju nesreče.

Vsak primer obravnavano individualno, saj se mu lahko le tako popolnoma posvetimo. Kadar je takšnih primerov več, potrebujemo več časa. Za konkretne usmeritve in odgovore, povezane z vašim primerom, pa nas lahko vedno kontaktirate na e-naslov stranke.skode@zav-sava.si ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 21.

Naša asistenčna pomoč vam je na voljo 24/7, zato vas prosimo, da naš asistenčni center pokličete takoj ob pojavu škodnega primera. V nasprotnem primeru povračila stroškov vleke žal ne bomo mogli zagotoviti, če ti ne bodo utemeljeni iz opravičljivih zdravstvenih ali tehničnih razlogov. Za konkretne usmeritve in odgovore, povezane z vašim primerom, pa nas lahko vedno kontaktirate na brezplačno telefonsko številko 080 19 21.

Nikoli sami v bolezni

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami na motorju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v življenju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v mikroMOBILNOSTI

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami na potovanju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami doma

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v nezgodi

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v skrbi za živali

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v avtomobilu

NA VPRAŠANJA

Kontaktirajte nas

Imate vprašanje, na katerega niste našli odgovora?
Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

ali pošljite sporočilo

Pošiljanje sporočila ni bilo uspešno.

Pošiljanje sporočila je bilo uspešno.

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE