OPA! Zavarovanje stanovanjske opreme in asistenca doma

Ob nesrečah ali nezgodah v bivalnih prostorih se pogosto poškodujejo tudi predmeti, ki se nam zdijo neprecenljivi zaradi spominov, na katere nas vežejo. Te vrednosti nam nihče ne more nadomestiti, lahko pa škodo omilimo in začnemo znova z zavarovanjem stanovanjske opreme in osebnih predmetov.

OPA! - zavarovanje stanovanjske opreme ima prednosti

  • Zavarovanje stanovanjske opreme na novo vrednost, pri čemer se v primeru nastanka škodnega dogodka ne upošteva zmanjšanja vrednosti zaradi starosti.
  • Paketna oblika zavarovanj, ki omogoča izbiro zavarovanja, prilagojenega vašim željam in potrebam.
  • Kritje primerov osebne odgovornosti doma in v tujini (ste na potovanju v tujini, otrok se igra z žogo in razbije okno, na smučanju se vi ali vaš družinski član zaleti v neznanega smučarja in ga poškoduje ipd.).
  • Pravna zaščita za vso družino, ki vključuje kritje stroškov odvetnikov in pravnih svetovanj na zasebnem in poklicnem področju.
  • Osebna asistenca, kar pomeni, da v primeru nezgode ali večje škode na zavarovanem premoženju poskrbimo za vas z različnimi storitvami asistence, ki vključujejo kritje osebnih nezgod, medicinske oskrbe, prevoza v bolnišnico ipd.
  • Asistenca doma, s pomočjo katere vam pomagamo odpraviti nevšečnosti, ki so se zgodile na vašem objektu, stanovanju ali stanovanjski opremi zaradi požara, vloma, poplave, viharja, toče ali izliva vode.

S storitvijo lahko zavarujete:

  • stanovanjsko opremo,
  • osebne predmete v lastni uporabi, ki so last zavarovanca in njegovih družinskih članov.

Višina premije je odvisna od izbrane oblike zavarovanja, velikosti bivalne površine in časa bivanja na leto.

Preverite možnosti zavarovanja in kritja v produktni mapi in si dosledno preberite pogoje zavarovanja: