NIKOLI SAMI
DOMA

Premoženjsko zavarovanje DOM

Predstavljamo premoženjsko zavarovanje DOM, s katerim boste zavarovali tisto, kar vam pomeni največ. Oblikujte ga po svoje in poskrbeli bomo, da se boste v najtežjih trenutkih lahko zanesli na nas.

Zakaj skleniti zavarovanje?

 • Zavarovanje z več kot 50 kritji lahko oblikujete po svoje.
 • Zagotavljamo visoke zavarovalne vsote za odgovornost in pravno zaščito.
 • Poskrbimo za hitro rešitev škodnega primera.
 • Ponujamo široko paleto dodatnih asistenčnih storitev.

Promo image

Komu je namenjeno?

Premoženjsko zavarovanje DOM je namenjeno vsem, ki ste lastniki ali najemniki nepremičnin in premičnin ter želite v primeru nastanka škode poskrbeti za svojo finančno varnost.

Trajanje zavarovanja

Sklenjeno zavarovanje je trajno in se vsako leto podaljša samodejno, razen zavarovanja Potres, o katerem se je vsako leto potrebno ponovno dogovoriti in ga skleniti. 

Kaj je predmet zavarovanja?

Pri premoženjskem zavarovanju DOM lahko predmet zavarovanja sodi v eno izmed treh glavnih kategorij:

Promo image

Kategorijo stanovanjskih objektov delimo na štiri podkategorije:
 
 • Stanovanjski objekti
  V kategorijo stanovanjskih objektov uvrščamo nepremičnine, kot so atrijske hiše, vile, eno- in dvostanovanjske hiše, vrstne hiše, stanovanjske hiše, dvojčki, montažne hiše, kmečke hiše, ki so namenjene izključno bivanju, in pripadajoče pritikline.*PP1
 • Počitniške hiše
  V kategorijo počitniških hiš štejemo vikende in brunarice s pripadajočimi pritiklinami.*PP2
 • Dodatni objekti
  V kategorijo dodatnih objektov uvrščamo garaže, lope, vrtne hišice, nadstreške, bazene ter gospodarska in kmetijska poslopja, a le v kolikor se v njih ne vrši dejavnost. 
 • Objekti v gradnji
  V kategorijo objektov v gradnji prištevamo objekte, postavljene do vključno tretje gradbene faze*TGF, in objekte, ki so v času gradnje, adaptacije, rekonstrukcije ali druge oblike del skladni s smernicami izdanega gradbenega dovoljenja.

V kategorijo etažne lastnine uvrščamo nepremičnine, kot so stanovanja v večstanovanjskih objektih ter pripadajoči balkoni in garaže.

V kategorijo stanovanjske opreme uvrščamo premičnine, te pa delimo na stanovanjsko opremo (npr. pohištvo, bela tehnika in podobno) ter na osebne predmete (npr. oblačila, fotoaparati in drugo). 

 Stanovanjsko opremo lahko zavarujete tako lastniki stanovanj kot najemniki. 

Razširite zavarovanje tudi na druge objekte

S posebnim dogovorom vam lahko omogočimo, da svoj predmet zavarovanja razširite na druge objekte in opremo: 
 • toplotne črpalke,
 • pametne inštalacije*PI,
 •  bazenske tehnike,
 • male čistilne naprave,
 • fotonapetostno elektrarno za samooskrbo,
 • rekuperacijo.
(i) [PP1]

Pripadajoče pritikline

Med pripadajoče pritikline uvrščamo ograje, postavljene okoli zavarovanega objekta, tlakovana, betonirana ali asfaltirana dvorišča, pločniki okoli objekta, oporni zidovi.
(i) [PP2]

Pripadajoče pritikline

Med pripadajoče pritikline v tem sklopu uvrščamo ograje in dvorišča.
(i) [TGF]

Tretja gradbena faza

Za tretjo gradbeno fazo velja, da je na objektu izvedena konstrukcijska gradbenih del vseh etaž in podstrešja ter strešna konstrukcija s krovskimi deli.
(i) [PI]

Pametne inštalacije

Med te uvrščamo inštalacije, kot so pametni dom ali avtomatska senčila, ki se ravnajo po soncu ipd.
(i) [UP]

Umetniški predmeti

Mednje sodijo slike, kipi in podobno.
(i) [ZB]

Zbirke

Mednje sodijo filatelistične, numizmatične in podobne zbirke.
(i) [OS]

Orožje in strelivo

Kot zavarovanec morate imeti veljaven orožni list.

Z individualnim dogovorom lahko zavarujete tudi druge predmete, a šele ko imate zavarovano stanovanjsko opremo. Med druge predmete sodijo:

 • Vrtne premičnine: V to kategorijo sodijo vrtni traktor, dvokolesni motokultivator s priključki, robotske kosilnice in robotski sesalec za bazen. 
 • Opremo kopenskih motornih vozil: V to kategorijo sodijo rezervne pnevmatike, strešni kovčki, strešni nosilci vseh vrst in podobno. 
 • Predmete večje vrednosti: V to kategorijo sodijo gotovina, vrednostni papirji, dragi kamni, plemenite kovine in predmeti iz njih, pravi biseri, umetniški predmeti,*UP krzno, dragocene preproge, zbirke,*ZB ročne ure nad vrednostjo 1.500 € ter orožje in strelivo.*OS
 • Kolesa: V to kategorijo sodijo le kolesa, katerih vrednost presega mejo 1.500 €. 

Kaj vključuje?

Premoženjskega zavarovanja DOM nismo razvili kot klasičnega paketnega zavarovanja, pač pa kot zavarovanje, v katerem lahko poljubno izbirate kritja in jih prilagajate svojim željam in potrebam.

Za lažjo izbiro kritij in ugodnejšo ponudbo smo na podlagi preučevanja vaših želja oblikovali tri pakete – DOM, DOM PREMIUM in DOM PREMIUM+.

Pakete delimo na dva dela; prvi del predstavljajo osnovne nevarnosti, drugega pa dodatni riziki. Oba dela paketov veljata tako za nepremičnine kot premičnine. 

 

 
(i) [NOR]

Nabor osnovnih rizikov

Nabor rizikov v določenem paketu vključuje vse navedene rizike in ga ni mogoče spreminjati.
Promo image

Variante kritij premoženjskega zavarovanja
(hiša, etaža in dodatni objekti)

Opis nevarnosti DOM+ DOM PREMIUM DOM PREMIUM+
Požar
Strela
Eksplozija
Padec zrakoplova
Udarec zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja
Manifestacija ali demonstracija
Vihar
Toča
Strojelom vgrajenih instalacij
Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti 100.000 € + 100.000 € + 300.000 €
Svetovanje za hitrejšo odpravo škode
Stroški čiščenja 2.000 € 2.000 €
Stroški skladiščenja pohištva in stroški selitve 2.000 € 2.000 €
Ponovni stroški projektiranja in nadzora 2.000 € 2.000 €

zajeto možno višanje ZV z doplačili

K izbranemu paketu lahko priključite tudi dodatne rizike in si tako zagotovite še večjo finančno varnost v primeru nastanka škode na zavarovanih predmetih.

Opis nevarnosti DOM+ DOM PREMIUM DOM PREMIUM+
Poplava ali talna voda 1.000 € + 1.000 € +
Izliv vode
Vandalizem 2.000 € + 2.000 € +
Udarec neznanega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja
Vdor meteorne vode
Zmrzal
Žled
Teža snega
Odgovonost zaradi onesnaženja okolja (ekološke škode) 100.000 € 100.000 € 300.000 €
Iztek (lekaža) +
Padec drevesa +
Tatvina zunanjih elementov zgradbe + 2.000 €
Hortikularna zasaditev + 2.000 €
Zemeljski plaz ali utrganje zemljišča +
Snežni plaz +
Strojelom dvigal, podpostaj, instalacij pri etaži +
Izliv vode iz naprav, ki niso priključene na cevovodno omrežje + +
Razbitje stekla + +
Poškodbe na objektu ob vlomu + +
Menjava ključavnice na vhodnih vratih + +
Indirektni udar strele (domofoni, zvonci) + +
Indirektni udar strele (naprave priključene na instalacije) + +
Strojelom naprava priključenih na instalacije + +

zajeto doplačilo možno višanje ZV z doplačili

Prav tako smo pripravili širok nabor osnovnih rizikov *NOR tudi za zavarovanje stanovanjske opreme.

Opis nevarnosti DOM+ DOM PREMIUM DOM PREMIUM+
Požar
Strela
Eksplozija
Padec zrakoplova
Udarec zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja
Manifestacija ali demonstracija
Vihar
Toča
Odgovornost zasebnika 100.000 € + 100.000 € + 300.000 €
Svetovanje za hitrejšo odpravo škode
Stroški čiščenja 2.000 € 2.000 €
Stroški skladiščenja pohištva in stroški selitve 2.000 € 2.000 €

zajeto možno višanje ZV z doplačili

Svoj izbrani paket lahko še dodatno nadgradite z zavarovanjem pred ostalimi nevarnostmi.

Opis nevarnosti DOM+ DOM PREMIUM DOM PREMIUM+
Poplava
Izliv vode
Razbitje stekla 1.500 € + 1.500 € +
Vlom, rop, roparska tatvina opreme
Vandalizem
Poškodbe objekta ob vlomu
Predmeti večje vrednosti (razen gotovine, dragega kamenja, vrednostih papirjev) 4.000 € + 4.000 € +
Predmeti večje vrednosti: gotovina, drago kamenje, vrednostni papirji 500 € 500 € 500 €
Udarec neznanega motornega vozila
Vdor meterone vode s strehe
Zmrzal
Žled
Teža snega
Materialna škoda pri reševanju požara
Kritje stroškov izdaje novih dokumentov 500 € 500 €
Škoda v zamrzovalniku 500 € 500 €
Keramična plošča štedilnika +
Iztek (lekaža) +
Padec drevesa +
Zemeljski plaz ali utrganje zemljišča +
Snežni plaz +
Izliv vode iz naprav, ki niso priključene na cevovodno omrežje +
Menjava ključavnice na vhodnih vratih +
Indirektni udar strele (zvonci in domofoni) + +
Oprema kopenskih motornih vozil + +
Škoda na stanovanjskih aparatih zaradi indirektnega udara strele + +

zajeto doplačilo možno višanje ZV z doplačili

ZAVAROVANJU LAHKO
PRIKLJUČITE TUDI

Asistenca eHišnik

V primeru težave ali okvare vam bomo zagotovili najbolj primernega svetovalca, ki vam bo svetoval kar po video klicu.

Prednosti asistence:

 • hitro zagotovimo vse potrebne splošne informacije o preventivnih ukrepih, 
 • navodila in vso strokovno pomoč vam bodo predali izkušeni mojstri.

ZAVAROVANJU LAHKO
PRIKLJUČITE TUDI

Domska asistenca

Z domsko asistenco bomo poskrbeli, da se boste v svojem domu vedno počutili udobno, varno in brezskrbno. 

Prednosti asistence:

 •  zagotovimo takojšnjo pomoč za preprečitev nadaljnje škode, 
 •  organiziramo vsa obrtniška in obnovitvena dela. 

ZAVAROVANJU LAHKO
PRIKLJUČITE TUDI

Zdravnik na daljavo

Z asistenco Zdravnik na daljavo bomo poskrbeli za dostop do najboljših družinskih zdravnikov v primerih nenujnih zdravstvenih stanj. 

 Prednosti asistence:

 •  omogočamo dostop na daljavo do zdravnika družinske medicine v nenujnih primerih, 
 •  zavarovanje velja za vas in za družinske člane, ki živijo z vami in so stari 16 let ali več. 

ZAVAROVANJU LAHKO
PRIKLJUČITE TUDI

Asistenca v primeru kibernetskega vdora

Ob vas smo tudi v digitalnem svetu, kjer zagotavljamo hitro in strokovno pomoč v primeru kibernetskega vdora. 

Prednosti asistence: 

 •  obnovimo programsko opremo, varnostne nastavitve in izgubljene podatke, 
 •  krijemo in povrnemo stroške prve svetovalne ure. 

ZAVAROVANJU LAHKO
PRIKLJUČITE TUDI

Asistenca v primeru nezgode v tujini 

Zagotovite si hitro, učinkovito in strokovno pomoč v primeru nesreče v tujini že z enim samim klicem na 080 19 20

Prednosti asistence:

 • krijemo nujne stroške zdravljenja v tujini vse do višine 10.000 € letno,  
 • poskrbimo za prevoz v bolnišnico z reševalnim vozilom in za vrnitev domov. 

Zakaj so zavarovanje sklenili drugi?

 • Zavarovanje lahko oblikujete po svojih željah in izbirate med več kot 50 kritji.
 • Zavarujemo tako nepremičnine kot premičnine (opremo).
 • Zavarujete lahko tudi objekte, ki so še v gradnji.
 • Zagotovite si hitro reševanje primerov z našimi zanesljivimi pogodbenimi partnerji.
 • Cenitev škode lahko izvedemo tudi na daljavo.
 • Zavarovanju lahko priključite številne uporabne storitve.
 • Ponujamo široko paleto asistenčnih storitev.
Person image

Zavarovanje v praksi

Družina je ob prihodu domov opazila, da s stropa v dnevni sobi kaplja voda. Ker imajo sklenjeno domsko asistenco, so nemudoma poklicali na 080 19 20. Pri Zavarovalnici Sava smo jim zagotovili primernega obrtnika, ki je že v eni uri od klica preprečil nadaljnje razlivanje vode. Po uspešni prvi sanaciji smo preverili status težave in nastalo škodo, poiskali primerne obrtnike in organizirali popolno sanacijo težave.

Predstavljajte si, da vam nepremičnino, za katero ste delali celo življenje, uničita močan vihar in močno deževje, vi pa nimate sklenjenega zavarovanja. V trenutku ostanete brez vsega, brez strehe nad glavo, brez opreme in osebnih stvari. Zato imam sklenjeno premoženjsko zavarovanje DOM … da si lahko v primeru nesreče ponovno ustvarim dom.

Matevž
Vsebina objavljena na spletni strani je splošnega informativnega značaja. Podrobna vsebina Asistenc in Zavarovanj je opredeljena v zavarovalnih pogojih.
NADGRADITE ZAVAROVANJE

Priključite dodatne storitve

Potresno zavarovanje

Potres lahko poškoduje ali uniči vaš dom in tudi resno ogrozi vaše življenje. Ker Slovenija velja za eno izmed bolj potresnih območij, smo v zadnjih 100 letih doživeli kar 20 takšnih potresov, ki so presegli 7. stopnjo evropske potresne lestvice.   
S potresnim zavarovanjem si ob potresu zagotovite povrnjeno škodo. Zavarujte stanovanjske hiše, etažne lastnine, kmečka gospodarstva in strojno opremo. Zavarovanje lahko sklenete z višino franšize po vašem izboru. 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Pravna zaščita

Priskrbite sebi in svojim družinskim članom*dc dobro pravno zaščito in finančno kritje tako na zasebnem kot na poslovnih področjih. 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje za hišne ljubljenčke

S sklenitvijo tega zavarovanja si zagotovite kritje v primeru pogina vašega ljubljenčka zaradi nezgode, kritje stroškov bivanja vašega ljubljenčka v hotelu za male živali ter kritje stroškov upepelitve vašega ljubljenčka zaradi nezgodne smrti.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Nezgodno zavarovanje  

Nezgodno zavarovanje velja za vse vaše družinske člane*dc, ti pa so lahko zavarovani od rojstva pa vse do dopolnjenega 75. leta starosti.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

(i) [dc]

Družinski člani

Družinski člani so zakonec, otroci in sorodniki, če živijo na istem naslovu in so navedeni v zavarovalni polici.

Pogosta vprašanja

Nastalo škodo lahko prijavite na več načinov, in sicer 
•    na vašem osebnem portalu SavaNet, 
•    s spletnim obrazcem, 
•    s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 19 20, 
•    na cenilnih mestih zavarovalnice, ki jih lahko najdete tukaj, 
•    v vseh naših poslovalnicah,
•    s pomočjo zastopnika oziroma posrednika. 

Če portala SavaNet še nimate, se lahko registrirate tukaj.

Potek reševanja vašega primera lahko preverite na povezavi, ki jo dobite ob prijavi škode ali na portalu SavaNet. Če bo cenilec za rešitev prijavljene škode potrebovalpodrobnejše dodatne informacije, vas bo o tem obvestil, sicer pa vas prosimo, da nam vse informacije, ki so vezane na vaš primer, posredujete na portalu SavaNet, na e-naslov stranke.skode@zav-sava.si ali nas pokličete na brezplačno številko 080 19 20. Če portala SavaNet še nimate, se lahko registrirate tukaj.

Če se odločite za popravilo v lastni režiji, vam bo cenilec ocenil višino škode, nato pa boste prejeli ustrezno finančno nadomestilo za utrpljeno škodo. Če pa vam bo škodo saniral izvajalec, ki ni pogodbeni izvajalec Zavarovalnice Sava, nam boste morali dostaviti predračun za sanacijo škode še pred samo izvedbo, da ga naš cenilec preveri in potrdi. Po končani sanaciji boste morali dostaviti tudi račun za sanacijo. Za celotno izvedbo sanacije v obeh primerih poskrbite sami.

PREBERITE VEČ

Auto-config is set

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

3

Spletna prijava in ogled škode na daljavo

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Podpis na daljavo

Sklenite zavarovanje od koderkoli, tako da zavarovalno polico podpišete na svoji pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Spletne oddaje Naše tačke

Skrb za pse in mačke presega le kakovostno hranjenje, streho nad glavo in obvezne obiske veterinarja. Zato v spletnih oddajah z Natašo Bešter in gosti odkrivamo zanimive in koristne teme o naših štirinožcih.

PREBERITE VEČ

Side image

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

Spletna prijava in ogled škode na daljavo 

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Svetovalnica za mlade

Mama ne izbira, kaj počneš v prostem času. Ali še vedno ureja zavarovanja zate?

PREBERITE VEČ

Potrdite identiteto z video klicem

Preverjanje identitete zavarovanca je za sklenitev življenjskega zavarovanja nujna. To odslej opravite kar z video klicem - na daljavo.

PREBERITE VEČ

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE