Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.

Za varnost svojih otrok lahko poskrbite v najboljši meri, saj smo za vas pripravili celovito nezgodno zavarovanje, s katerim boste lahko pozabili na dodatne skrbi v primeru nezgode.  Nezgodno zavarovanje je namreč namenjeno ustvarjanju finančne varnosti, s katero se sreča zavarovanec in njegova družina v primeru hujših posledic po nezgodi.

Dovolite, da smo vam v primeru nezgode v pomoč. Da v nezgodi ne boste NIKOLI SAMI.

Varni vedno in povsod

Z nezgodnim zavarovanjem boste poskrbeli, da bodo vaši otroci (najmlajši, mladostniki in študenti) zavarovani 24 ur na dan. Zavarovalno jamstvo bodo imeli, ko bodo doma, v šoli, na počitnicah in tudi v tujini. Nezgodno zavarovanje velja prav tako v času ukvarjanja s športnimi dejavnostmi in tudi za večino registriranih športnikov (v skladu z zavarovalnimi pogoji).

Posebej za vas smo pripravili

Zraven osnovnih zavarovalnih rizikov naša ponudba nezgodnega zavarovanja vključuje tudi izbiro rizika: 5 letna mesečna nezgodna renta.

S to izbiro boste poskrbeli, da se bo upravičencu, v primeru 30 – ali več odstotne nezgodne invalidnosti, v obdobju 5 let izplačevala dogovorjena mesečna renta. 

Nadomestilo za zlom kosti zaradi nezgode

Zavarovalnica bo v primeru prevzema jamstva za nezgodo izplačala odstotek nadomestila za zlom kosti zaradi nezgode, ki je dogovorjeno v zavarovalni pogodbi, ki ustreza odstotku določenem za kost po tabeli zlomov, ki je zapisana v Splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje oseb.  

Bodite v prednosti – sklenite večletno zavarovanje

Z izbiro večletnega zavarovanja vam ne bo potrebno skrbeti za pravočasno obnovitev nezgodnega zavarovanja. Vaš otrok bo neprekinjeno nezgodno zavarovan.

Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno predšolskim otrokom, šolarjem, dijakom in študentom (tudi izrednim študentom) do dopolnjenega 26. leta starosti. Zavarovanci morajo imeti ob sklenitvi ustrezen status (dijak, študent, izredni študent …) in niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Zavarovanje za primer smrti je mogoče le za osebe, ki so stare vsaj 14 let.

Trajanje zavarovanja in jamstva

Začetek zavarovanja je ob 24. uri tistega dne, ki je na polici zapisan kot datum pričetka zavarovanja. Jamstvo zavarovalnice pa se prične ob 24. uri tistega dne, ko je plačana premija, vendar ne pred pričetkom zavarovanja, kot je naveden na polici.

Zavarovalne kombinacije in letne premije – za vsakogar nekaj

Poskrbeli smo za široko paleto zavarovalnih kombinacij med katerimi lahko izbirate. Izberite takšno,  ki najbolj ustreza zavarovanju za vašega otroka. Višine zavarovalnih premij so različne, odvisne od pripadajočih zavarovalnih rizikov in vsot.

Zavarovalne kombinacije so sestavljene iz različnih zavarovalnih rizikov. Poleg že predstavljenih novosti vam predstavljamo še Progresivno trajno invalidnost, dnevno odškodnino in bolnišnični dan, po katerih najpogosteje sprašujete.

Nezgodno zavarovanje otrok do 14. leta starosti:

Zavarovalni riziki/ kombinacije A B C D E F G H I J K L M N
Progresivna invalidnost do 100 % 25.000,00 15.000,00 12.000,00 48.000,00 20.000,00 16.000,00 10.000,00 80.000,00 25.000,00 15.000,00 40.000,00 32.000,00 60.000,00 50.000,00
Progresivna invalidnost 100 %* 50.000,00 30.000,00 24.000,00 96.000,00 40.000,00 32.000,00 20.000,00 160.000,00 50.000,00 30.000,00 80.000,00 64.000,00 120.000,00 100.000,00
Nezgodna renta 200,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 250,00 100,00 300,00 100,00 0,00 250,00 200,00 100,00
Dnevna odškodnina 6,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 5,00 5,00 7,00 10,00 9,00
Bolnišnični dan  6,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 5,00 5,00 0,00 10,00 9,00
Zdraviliški dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Nadomestilo za zlom kosti zaradi nezgode 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Letna premija z 8,5 % DPZP v EUR 41,30 33,66 25,28 20,46 8,85 12,22 23,26 29,50 33,70 36,71 38,58 46,44 72,50 71,77
*Izplačilo le pri 100 % invalidnosti.

Nezgodno zavarovanje otrok in mladine od 14. leta starosti:

Zavarovalni riziki/ kombinacije A B C D E F G H I J K L M N
Nezgodna smrt 7.000,00 5.000,00 3.000,00 12.000,00 5.000,00 4.000,00 2.500,00 20.000,00 6.250,00 5.000,00 10.000,00 8.000,00 15.000,00 12.500,00
Progresivna invalidnost do 100% 25.000,00 10.000,00 12.000,00 48.000,00 20.000,00 16.000,00 10.000,00 80.000,00 25.000,00 10.000,00 40.000,00 32.000,00 60.000,00 50.000,00
Progresivna invalidnost 100 %* 50.000,00 20.000,00 24.000,00 96.000,00 40.000,00 32.000,00 20.000,00 160.000,00 50.000,00 20.000,00 80.000,00 64.000,00 120.000,00 100.000,00
Nezgodna renta 200,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 250,00 100,00 300,00 100,00 0,00 250,00 200,00 100,00
Dnevna odškodnina 6,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 5,00 5,00 7,00 10,00 9,00
Bolnišnični dan  6,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 5,00 5,00 0,00 10,00 9,00
Zdraviliški dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Nadomestilo za zlom kosti zaradi nezgode 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Letna premija z 8,5 % DPZP v EUR 44,42 34,09 26,99 23,32 10,05 13,17 24,66 34,24 36,18 37,30 42,27 49,94 78,59 77,00
*Izplačilo le pri 100 % invalidnosti.

Kaj zavarovanje krije?

Večja varnost v primeru višjih stopenj invalidnosti

Za primer višjih stopenj invalidnosti je v zavarovalnih kombinacijah vključena Progresivna trajna invalidnost. Zavarovalna vsota se izplača, če pri zavarovancu zaradi nezgode nastopi invalidnost. Pri invalidnosti do 50 % je odstotek zavarovalne vsote enak odstotku invalidnosti. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 %, se izplača trikratni odstotek zneska zavarovalne vsote. V primeru 100 % invalidnosti se izplača dvojna zavarovalna vsota.
Primer: Ob nastopu 70 % invalidnosti se izplača: 50 % + 20 % x 3 = 110 % izbrane zavarovalne vsote.

Dnevna odškodnina

Izbrana zavarovalna vsota se izplača za vsak dan zavarovančevega aktivnega zdravljenja (od prvega dneva, ki sledi dnevu, ko se je pričelo zdravljenje) in sicer za največ 200 dni (za posamezni primer) medicinsko dokumentiranega aktivnega zdravljenja.

 Bolnišnični dan

Zavarovalna vsota se izplača v primeru nastanitve zavarovanca v bolnišnici zaradi nezgode, in sicer za vsako nočitev (maksimalno 200 dni za posamezni primer).

Kje lahko zavarovanje sklenete?

Hitro in udobno

Najhitrejši in najenostavnejši način sklenitve nezgodnega zavarovanja za vašega otroka je prek spletne strani.

Vaš otrok je lahko zavarovan že naslednji dan po sklenitvi in plačilu premije. Polico in zavarovalne pogoje pa prejmete udobno kar po elektronski pošti. Pri spletnem sklepanju lahko kot način plačila izberete kreditno kartico, moneto ali UPN.

Če vam sklenitev zavarovanja prek spletne strani ne odgovarja, vas vabimo, da zavarovanje sklenete:

  • pri vašem zavarovalnem zastopniku (če ga še nimate, nas pokličite na našo brezplačno telefonsko številko 080 19 20 in organizirali vam bomo termin pri vas doma),
  • pri zavarovalnih agencijah,
  • v vseh poslovalnicah Zavarovalnice Sava.