Otroci so naše bogastvo. Ko skrbimo zanje opravljamo odgovorno delo, a hkrati najlepše opravilo. Misel na to, da je naš otrok srečen in varen nas toplo pomirja. »Da bi lahko šlo kaj narobe?« – »Niti pomisliti ne upamo«.

Za varnost svojih otrok lahko poskrbite v najboljši meri, saj smo za vas pripravili celovito nezgodno zavarovanje, s katerim boste lahko pozabili na dodatne skrbi v primeru nezgode.  Nezgodno zavarovanje je namreč namenjeno ustvarjanju finančne varnosti, s katero se sreča zavarovanec in njegova družina v primeru hujših posledic po nezgodi.

Dovolite, da smo vam v primeru nezgode v pomoč. Da v nezgodi ne boste NIKOLI SAMI.

Varni vedno in povsod

Izberete večletno zavarovanje, ki bo veljalo neprekinjeno, skrb za pravočasno obnovitev zavarovanja pa bo tako odveč. Če boste izbrali kombinacijo z vključenim športnim rizikom, bo zavarovanje veljalo tudi v času ukvarjanja s športnimi aktivnostmi (v skladu z veljavnimi zavarovalnimi pogoji). Otroci do dopolnjenega 14 leta so zavarovani tudi v času ukvarjanja s športnimi aktivnostmi.

Misel na to, da smo zadovoljni in varni, nas pomirja …
Nezgodno zavarovanje za otroke in mlade velja 24 ur na dan - kjerkoli, tudi v tujini in med počitnicami.

Posebej za vas smo pripravili

Zraven osnovnih zavarovalnih rizikov naša ponudba nezgodnega zavarovanja vključuje tudi izbiro dodatnih rizikov:

5 letna mesečna nezgodna renta

S to izbiro boste poskrbeli, da se bo upravičencu, v primeru 50 – ali več odstotne nezgodne invalidnosti, ki je posledica ene nezgode, v obdobju 5 let izplačevala dogovorjena mesečna renta. 

Nadomestilo za zlom kosti zaradi nezgode

Zavarovalnica bo v primeru prevzema jamstva za nezgodo izplačala odstotek nadomestila za zlom kosti zaradi nezgode, ki je dogovorjeno v zavarovalni pogodbi, ki ustreza odstotku določenem za kost po tabeli zlomov, ki je zapisana v veljavnih zavarovalnih pogojih.  

Nadomestilo za starše

Zavarovalna vsota se izplača staršu ali skrbniku, če je le-ta zaradi nezgode zavarovanega otroka zadržan od dela za polni delovni čas z razlogom nege zavarovanega otroka (1/30 dogovorjene zavarovalne vsote, vendar skupaj največ za 30 dni po vseh zavarovalnih primerih, ki so se zgodili v zavarovalnem letu).

Bodite v prednosti – sklenite večletno zavarovanje

Z izbiro večletnega zavarovanja vam ne bo potrebno skrbeti za pravočasno obnovitev nezgodnega zavarovanja. Vaš otrok bo neprekinjeno nezgodno zavarovan.

Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno predšolskim otrokom, šolarjem, dijakom in študentom (tudi izrednim študentom) do dopolnjenega 26. leta starosti. Zavarovanci morajo imeti ob sklenitvi ustrezen status (dijak, študent, izredni študent …) in niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Zavarovanje za primer smrti je mogoče le za osebe, ki so stare vsaj 14 let.

Trajanje zavarovanja in jamstva

Začetek zavarovanja je ob 24. uri tistega dne, ki je na polici zapisan kot datum pričetka zavarovanja. Jamstvo zavarovalnice pa se prične ob 24. uri tistega dne, ko je plačana premija, vendar ne pred pričetkom zavarovanja, kot je naveden na polici.

Zavarovalne kombinacije in letne premije – za vsakogar nekaj

Poskrbeli smo, da lahko izbirate med različnimi zavarovalnimi kombinacijami. Izberite takšno,  ki najbolj ustreza zavarovanju za vašega otroka. Višine zavarovalnih premij so različne, odvisne od pripadajočih zavarovalnih rizikov in vsot. Zavarovalne kombinacije so sestavljene iz različnih zavarovalnih rizikov. Poleg že zapisanih rizikov vam predstavljamo še:

  • progresivno invalidnost,
  • dnevno odškodnino,
  • bolnišnični dan in
  • zdraviliški dan.

Progresivna invalidnost - večja varnost v primeru višjih stopenj invalidnosti

Zavarovalna vsota se izplača, če pri zavarovancu zaradi nezgode nastopi invalidnost. Pri invalidnosti do 50 % je odstotek zavarovalne vsote enak odstotku invalidnosti. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 %, se izplača trikratni odstotek zneska zavarovalne vsote. V primeru 100 % invalidnosti se izplača dvojna zavarovalna vsota.
Primer: Ob nastopu 70 % invalidnosti se izplača: 50 % + 20 % x 3 = 110 % izbrane zavarovalne vsote.

Dnevna odškodnina

Izbrana zavarovalna vsota se izplača za vsak dan zavarovančevega aktivnega zdravljenja (od prvega dneva, ki sledi dnevu, ko se je pričelo zdravljenje) in sicer za največ 200 dni (za posamezni primer) medicinsko dokumentiranega aktivnega zdravljenja.

Bolnišnični dan

Zavarovalna vsota se izplača v primeru nastanitve zavarovanca v bolnišnici zaradi nezgode, in sicer za vsako nočitev (maksimalno 200 dni za posamezni primer).

Zdraviliški dan
Zavarovalna vsota se izplača kot število nočitev v zdravilišcu, kadar je zdravljenje zaradi nezgode v zdravilišču odobreno s strani ZZZS (največ 100 dni za posamezni primer).

Izberite kombinacijo

UGODNOST: Če sklenete zavarovanje preko spletne strani, boste za otroke do 10 leta starosti pri plačilu premije odšteli 20, za starejše pa 10 % manj.

Nezgodno zavarovanje do 14. leta starosti

Zavarovalni riziki/kombinacije A B C D E
Progresivna invalidnost 30.000,00 50.000,00 15.000,00 18.000,00 75.000,00
Izplačilo za 100 % invalidnost* 60.000,00 100.000,00 30.000,00 36.000,00 150.000,00
Mesečna nezgodna renta (50 %) - 5 letna 100,00 300,00 / / 100,00
Dnevna odškodnina / / 3,00 4,00 3,00
Bolnišnični dan  / / 3,00 4,00 3,00
Zdraviliški dan / / 3,00 4,00 3,00
Nadomestilo za starše / / 90,00 120,00 90,00
Nadomestilo za zlom kosti zaradi nezgode / / / 500,00 100,00
Letna premija** 9,18 17,62 21,69 32,54

39,11

*Izplačilo le pri 100 % invalidnosti./**Premije in zavarovalne vsote so v EUR, veljajo za eno osebo ter vsebujejo 8,5 % DPZP.

Nezgodno zavarovanje od 14. leta starosti

Zavarovalni riziki/kombinacije so ne glede na to, ali zavarovanje vključuje športni rizik ali ne, isti. Razlikuje se le višina
zavarovalne premije. Kombinacija, ki vključuje športni rizik, ima poleg črke kombinacije zapisano še oznako Šport.

Zavarovalni riziki/kombinacije A / A Šport B / B Šport C / C Šport D / D Šport E / E Šport
Nezgodna smrt 7.500,00 12.500,00 3.750,00 4.500,00 10.000,00
Progresivna invalidnost  30.000,00 50.000,00 15.000,00 18.000,00 75.000,00
Izplačilo za 100 % invalidnost* 60.000,00 100.000,00 30.000,00 36.000,00 150.000,00
Mesečna nezgodna renta (50 %) - 5 letna 100,00 300,00 / / 100,00
Dnevna odškodnina / / 3,00 4,00 3,00
Bolnišnični dan  / / 3,00 4,00 3,00
Zdraviliški dan / / 3,00 4,00 3,00
Nadomestilo za zlom kosti zaradi nezgode / / / 500,00 100,00
Letna premija brez športnega rizika** 10,64 20,05 21,57 32, 28 40,67
Letna premija z vključenim športnim rizikom** 12,56 23,66 25,45 38,09 47,99
*Izplačilo le pri 100 % invalidnosti. /**Premije in zavarovalne vsote so v EUR, veljajo za eno osebo ter vsebujejo 8,5 % DPZP.

Kje lahko zavarovanje sklenete?

Vabimo vas, da zavarovanje sklenete:

  • na naši spletni strani,
  • pri vašem zavarovalnem zastopniku (če ga še nimate, nas pokličite na našo brezplačno telefonsko številko 080 19 20 in organizirali vam bomo termin pri vas doma),
  • pri zavarovalnih agencijah,
  • v vseh poslovalnicah Zavarovalnice Sava.

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite splošne in posebne pogoje zavarovanja.