Pogosta vprašanja

Hospitalizacija Plus

Zavarovalni primer prijavite v poslovalnicah Zavarovalnice Sava ali pri zastopniku. Za vse informacije ali pomoč pri prijavi zavarovalnega primera smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki  080 19 20 ali na klepetu.

Zavarovanje je namenjeno vsem med 50. in 85. letom starosti.

Ko nastopi zavarovalni primer, prevzame zavarovalnica jamstvo zanj šele po prejemu zahtevka za izplačilo ter ko je za to podan pravni temelj. Pravni temelj za jamstvo zavarovalnice je podan, ko zavarovalnica prejme vse potrebne dokazne dokumente, ki dokazujejo obstoj in višino njene obveznosti. Ko je dokončno podan pravni temelj, mora zavarovalnica svojo obveznost izpolniti v roku 14 dni.

Zavarovanje prekinete z izpolnitvijo prekinitvene izjave in obvezno identifikacijo zavarovalca na najbližji poslovni enoti oz. pisarni Zavarovalnice Sava ali pri zastopniku. Lokacije so objavljene tukaj. Podatek o lokacijah lahko pridobite tudi na brezplačni telefonski številki 080 19 20.

Nezgoda Plus

Nezgodno zavarovanje športnikov je namenjeno vsem, ki so člani športnih organizacij, torej amaterskim, vrhunskim in profesionalnim športnikom. Zavarovalec je lahko fizična ali pravna oseba.

Zavarovanje lahko sklenete za obdobje enega leta ali za krajše obdobje (npr. sezonski športniki).

Zavarovanje nudi jamstvo pri športnem udejstvovanju – na treningu ali tekmi. Jamstvo velja tudi v tujini, če polica zajema ustrezno doplačilo za tujino. Prav tako nudi jamstvo na poti od doma na trening ali tekmo v krajih izven sedeža športne organizacije.

Zavarovanje lahko sklenete na poslovni enoti Zavarovalnice Sava ali pri zastopniku.

Nezgodno zavarovanje

Zavarujejo se lahko osebe od 14. do 75. leta starosti.

Zavarovanje lahko sklenete za obdobje enega leta ali za krajše obdobje.

Zavarovanje velja 24 ur/dan, v prostem in službenem času. Z doplačilom velja zavarovanje tudi v tujini.

Možno je doplačilo za tujino in doplačilo za športni rizik ter ukvarjanje s posebnimi rizičnimi dejavnostmi.

Letno zavarovanje lahko prekinete s pisno izjavo zavarovalca.

Nezgodo lahko prijavite na spletni strani zavarovalnice, njeni poslovni enoti ali pri zastopniku.Prijavo lahko pošljete tudi po pošti na naslov zavarovalnice ali na elektronski naslov stranke.skode@zav-sava.si. Obrazec za prijavo zavarovalnega primera najdete na spletni strani zavarovalnice. Dodatne informacije dobite na brezplačni tel. št. 080 19 20.

Ko nastopi zavarovalni primer, prevzame zavarovalnica jamstvo zanj šele po prejemu zahtevka za izplačilo ter ko je za to podan pravni temelj. Pravni temelj za jamstvo zavarovalnice je podan, ko zavarovalnica prejme vse potrebne dokazne dokumente, ki dokazujejo obstoj in višino njene obveznosti. Ko je dokončno podan pravni temelj, mora zavarovalnica svojo obveznost izpolniti v roku 14 dni.

Prijavi morate predložiti celotno medicinsko dokumentacijo (fotokopije), ki se nanaša na zdravljenje predmetne poškodbe: dokumentacijo o iskanju prve zdravniške pomoči, iz katere je razviden datum poškodbe, anamneza in diagnoza (poškodbeni list), dokumentacijo o poteku in zaključku zdravljenja (kontrolni pregledi pri specialistih), dokumentacijo o opravljeni fizikalni terapiji (če je bila izvedena), bolniške liste ali sklepe komisijsko odobrenega staleža (če je bil potreben) in/ali fotokopijo zdravstvenega kartona osebnega zdravnika za potek zdravljenja (v primerih, ko je potekalo zdravljenje izključno pri izbranem osebnem zdravniku).

Zavarovanje lahko sklenete na spletni stran Zavarovalnice Sava, na poslovni enoti ali pri zastopniku.

Nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine

Zavarovanje je namenjeno predšolskim otrokom, šolarjem, dijakom in študentom (tudi izrednim študentom) do dopolnjenega 26. leta starosti.

Ob sklenitvi zavarovanja mora imeti zavarovanec status. Potrdila o šolanju ob sklenitvi sicer ne potrebujemo, lahko pa se dokazilo o zavarovančevem statusu zahteva ob prijavi primera.

Ne. Če se med trajanjem zavarovanja status prekine oziroma zavarovanec zaposli, ostane zavarovanje v veljavi do datuma poteka zavarovanja.

Zavarovanje se lahko sklene za leto dni ali pa permanentno (se molče podaljšuje), ni ga pa možno skleniti za obdobje, krajše od leta dni. Zavarovanje ni vezano na šolsko ali študijsko leto in lahko se sklene kadarkoli v letu. 

V 971. členu Obligacijskega zakonika je zapisano, da je zavarovanje za primer smrti tretje osebe, ki še ni stara štirinajst let, in osebe, ki ji je popolnoma vzeta poslovna sposobnost, nično, zato mora zavarovalnica zavarovalcu vrniti vse premije, prejete iz takšne pogodbe.

Za otroke, mlajše od 14 let, je v zavarovanju že vključen športni rizik. Za otroke, stare 14 let in več, pa je z doplačilom na polici možna priključitev športnega rizika.

Da, pri spletni sklenitvi zavarovanja za otroke do 10. leta se upošteva 20-odstotni popust. Za otroke, stare več kot 10 let, pa se upošteva 10-odstotni popust.

Zavarovanje velja 24 ur/dan, povsod – v Sloveniji in tujini.

Ostala vprašanja

Potek reševanja vašega primera lahko preverite na povezavi, ki jo dobite ob prijavi škode ali na portalu SavaNet. Če bo pristojni strokovni sodelavec za rešitev prijavljene škode potreboval podrobnejše dodatne informacije, vas bo o tem obvestil, sicer pa vas prosimo, da nam vse informacije, ki so vezane na vaš primer, posredujete na portalu SavaNet, na e-naslov stranke.skode@zav-sava.si ali nas pokličete na brezplačno številko 080 19 20.

Če portala SavaNet še nimate, se lahko registrirate tukaj.

Poziv za predložitev dodatne dokumentacije ste prejeli zaradi odločitve pristojne strokovne službe zavarovalnice, ki je ocenila, da je manjkajoča dokumentacija nujno potrebna za rešitev vašega zahtevka. Zato vas vljudno prosimo, da jo čim prej pošljete odgovornemu strokovnemu sodelavcu. Za več informacij se lahko obrnete na odgovornega referenta ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Dodatno dokumentacijo lahko pošljete po klasični pošti na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali po elektronski pošti na naslov stranke.skode@zav-sava.si, pri čemer je zelo pomembno, da pošto naslovite na strokovnega sodelavca, ki rešuje vaš primer in je naveden na dopisu, ki ste ga prejeli od zavarovalnice. Dodatno dokumentacijo lahko oddate tudi v vseh naših poslovalnicah. Za več informacij se lahko obrnete na odgovornega referenta ali na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Postopek prijave zavarovalnega primera je odvisen od načina prijave, za katerega se odločite. Zavarovalni primer lahko prijavite na klasičen način, tako da vse potrebne obrazce in dokumentacijo pošljete na naslov Zavarovalnica Sava, Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor ali na e-naslov stranke.skode@zav-sava.si. Primer pa lahko vedno prijavite tudi na spletni strani, in sicer s spletnim obrazcem.

Nikoli sami v bolezni

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami na motorju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v življenju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v mikroMOBILNOSTI

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami na potovanju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami doma

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v nezgodi

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v skrbi za živali

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v avtomobilu

NA VPRAŠANJA

Kontaktirajte nas

Imate vprašanje, na katerega niste našli odgovora?
Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

ali pošljite sporočilo

Pošiljanje sporočila ni bilo uspešno.

Pošiljanje sporočila je bilo uspešno.

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE