Če ste kot zavarovalec tudi starš, lahko k svojemu življenjskemu zavarovanju priključite tudi nezgodno zavarovanje svojih otrok.

Nezgodno zavarovanje otrok lahko sklenete za otroke od rojstva do 25. leta starosti. Izbirate lahko med različnimi kombinacijami premij in zavarovalnih kritij, ki vključujejo zavarovanje za primer nezgodne smrti (za otroke od 15. leta starosti), invalidnost, dnevne odškodnine z vključenim nadomestilom za samoplačniške fizioterapije, bolnišničnega dne, zloma kosti in mesečne nezgodne rente že od 30 % invalidnosti naprej. Mesečno nezgodno rento v višini 200 eurov izplačujemo 5 let.

PROGRESIVNO IZPLAČILO ZAVAROVALNE VSOTE ZA INVALIDNOST

V primeru nezgodne invalidnosti bomo izplačali ustrezen odstotek zavarovalne vsote za primer progresivne invalidnosti. To pomeni, da vam v primerih, ko ima nezgoda po tabeli invalidnosti za posledico več kot 50-odstotno invalidnost do vključno 99-odstotno invalidnost, zavarovalnica izplača 2-kratnik zavarovalne vsote. Pri 100-odstotni invalidnosti se izplača 3-kratnik zavarovalne vsote za nezgodno invalidnost.

PRENESI PRODUKTNO MAPO 

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}