Če ste kot zavarovalec tudi starš, lahko k svojemu življenjskemu zavarovanju priključite tudi nezgodno zavarovanje svojih otrok.

Nezgodno zavarovanje otrok lahko sklenete za otroke od rojstva do 25. leta starosti. Izbirate lahko med različnimi kombinacijami premij in zavarovalnih kritij, ki vključujejo zavarovanje za primer nezgodne smrti (za otroke od 15. leta starosti), invalidnosti, dnevne odškodnine, zloma kosti, bolnišničnega dne in mesečne nezgodne rente že od 30% invalidnosti naprej. Mesečno nezgodno rento v višini 200 € izplačujemo 5 let.

PROGRESIVNO IZPLAČILO ZAVAROVALNE VSOTE ZA INVALIDNOST

Pri dodatnem nezgodnem zavarovanju otrok se invalidnost izplača po progresivni lestvici.

To pomeni, da v primerih, ko ima nezgoda po tabeli invalidnosti za posledico več kot 50% invalidnost, izplača zavarovalnica poleg 50% dogovorjene zavarovalne vsote za invalidnost, še 3 % zavarovalne vsote za invalidnost za vsak odstotek invalidnosti nad 50 %. Pri 100% invalidnosti se izplača podvojena zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost.

Nezgodno zavarovanje se doplača. Izbirate lahko med različnimi zavarovalnimi vsotami za primer invalidnosti, nezgodne smrti, bolnišnični dan in dnevno odškodnino. Višina premije ni odvisna od vašega spola ali starosti ob sklenitvi zavarovanja, temveč od višine zavarovalne vsote, ki jo boste izbrali.

PRENESI PRODUKTNO MAPO 

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

INFORMATIVNI IZRAČUN

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

INFORMATIVNI IZRAČUN

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}