Želimo vam, da živite brezskrbno in zadovoljno. Pri tem bi vam radi stali ob strani z Riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim poskrbite za varno prihodnost svojih najbližjih v primeru najhujšega. 

S sklenitvijo zavarovanja Riziko življenjskega zavarovanja vam zagotavljamo

  • finančno varnost najbližjih v primeru vaše smrti,
  • v primeru priključenega dodatnega zavarovanja hujših bolezni z večkratnim izplačilom vam izplačamo zavarovalno vsoto za nastanek hujše bolezni (za eno bolezen iz vsake skupine),
  • izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgode,
  • možnost uveljavljanja osebne genetske analize.

Prednosti zavarovanja

  • Nizke premije za visoke zavarovalne vsote, brez varčevalne komponente.
  • Velika izbira zavarovalnih vsot in premij, saj ni omejitev najnižje in najvišje premije ter zavarovalne vsote.
  • Možnost priključitve dodatnega nezgodnega zavarovanja za otroke po izjemno ugodnih premijah.
  • Možnost priključitve dodatnega zavarovanja 23 hujših bolezni z večkratnim izplačilom.
  • Možnost priključitve zdravstvenega zavarovanja Best Doctors.
  • Oblikovanje dodatnega nezgodnega zavarovanja glede na vaše potrebe in želje.