Želimo vam, da živite brezskrbno in zadovoljno. Pri tem bi vam radi stali ob strani z Riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim poskrbite za varno prihodnost svojih najbližjih v primeru najhujšega. 

S sklenitvijo zavarovanja Riziko življenjskega zavarovanja vam zagotavljamo:

 • finančno varnost najbližjih v primeru vaše smrti,
 • v primeru priključenega dodatnega zavarovanja hujših bolezni z večkratnim izplačilom vam izplačamo zavarovalno vsoto za nastanek hujše bolezni (za eno bolezen iz vsake skupine),
 • izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgode,
 • možnost uveljavljanja osebne genetske analize v primeru priključenega dodatnega nezgodnega zavarovanja.

Prednosti zavarovanja

 • Nizke premije za visoke zavarovalne vsote, brez varčevalne komponente.
 • Dodatni popust ob hkratni sklenitvi oziroma v primeru že sklenjenega naložbenega zavarovanja.
 • Velika izbira zavarovalnih vsot in premij, saj ni omejitev najnižje in najvišje premije ter zavarovalne vsote.
 • Možnost priključitve dodatnega nezgodnega zavarovanja za otroke po izjemno ugodnih premijah.
 • Možnost priključitve dodatnega zavarovanja 23 hujših bolezni z večkratnim izplačilom.
 • Možnost priključitve zdravstvenega zavarovanja Najboljši zdravniki sveta..
 • Oblikovanje dodatnega nezgodnega zavarovanja glede na vaše potrebe in želje.

Bonus za življenjski slog

V Zavarovalnici Sava smo zavarovanje prilagodili vašemu življenjskemu slogu. Prvič naše zavarovance segmentiramo glede na njihov način življenja. Prav je, da tisti, ki živi bolj zdravo in varno, plača manj. Zavarovance smo tako razvrstili v dve skupini (kadilci in nekadilci), da pa se ne bi ustavili samo pri tej delitvi, smo naredili še korak naprej. Uvedli smo tudi skupino za osebe z bonusom za življenjski slog, v kateri se najdejo ljudje, ki živijo posebej zdravo, se ne ukvarjajo z nevarnimi aktivnostmi in ne opravljajo nevarnega dela.

Zavarovanje je namenjeno vsem, ki si želijo zagotoviti visoke zavarovalne vsote po dostopnih premijah. Je idealna oblika zavarovanja tako za tiste, ki že varčujejo, kot za tiste, ki zaradi finančnih obveznosti trenutno ne zmorejo varčevati, a želijo kljub temu biti ustrezno zavarovani.

Preberite več o Riziko življenjskem zavarovanju v produktni mapi in se dobro seznanite s pogoji zavarovanja.