5.5.2017

Sklic 52. seje skupščine delničarjev Zavarovalnice Sava

Zavarovalnica Sava sklicuje 52. sejo skupščine delničarjev Zavarovalnice Sava, d. d., ki bo v ponedeljek, dne 5. 6. 2017, ob 10.00 uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe Zavarovalnice Sava, d. d., Cankarjeva ulica 3, v Mariboru.

Na povezavah se nahajajo Sklic skupščine, Prijava udeležbe na skupščini Zavarovalnice Sava in Pooblastilo za udeležbo na skupščini Zavarovalnice Sava.