Turistična zavarovanja - kako in kaj ob razglasitvi pandemije koronavirusa

Zaradi že precej časa prisotnega in vse hitreje rastočega pojava koronavirusa, v zvezi s katerim se v Sloveniji soočamo s pojavom epidemije, na svetovni ravni pa je bilo s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) razglašeno celo stanje pandemije, je bila zavarovalnica prisiljena poseči tudi v vsebino zavarovalnega kritja rizika odpovedi potovanj, točneje v obliko t.i. razširjenega kritja omenjenega zavarovanja. Navedeno pomeni, da zavarovanja sklenjena od 13. 3. 2020 dalje ne krijejo povrnitev stroškov odpovedi potovanja, ki nastanejo kot posledica izbruha epidemije in/ali pandemije, ki se nanaša na pojav »koronavirusa« oz. na bolezen »COVID-19«. Vsa ostala kritja, tako tista, ki jih nudi osnovno kritje, kot tudi ostala kritja znotraj razširjenega kritja, ostanejo nespremenjena oz. je mogoče zavarovanje v tem delu normalno skleniti. Zavarovalne police razširjenega kritja vključujejo klavzulo, ki zavarovance o tem še dodatno obvešča. 

Hkrati želimo posredovati tudi nekaj uporabnih informacij o uveljavljanju pravic iz naslova sklenjenega turističnega zavarovanja z asistenco v tujini v primeru izbruha epidemij oz. pandemij.

Ker je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo koronavirusne bolezni, zavarovalnica v primeru, da ste v tujini zboleli za COVID-19 oziroma so vaše težave v tujini posledica razglašene pandemije, ne krije nastalih stroškov zdravljenja, prevozov in asistenčnih storitev. Prav tako je izključena obveznost povrnitve stroškov, ki lahko nastanejo v primeru zamude oziroma odpovedi letalskega poleta. Če se vaše težave v tujini ne nanašajo na obolevnost za COVID-19 oziroma niso nastopile kot posledica razglašene pandemije COVID-19, lahko še vedno v polni meri uveljavljate vse svoje pravice iz sklenjenega zavarovanja. Če ste si na primer zlomili nogo ali ste se zastrupili, veljajo vse pravice kot so določene na polici.

O koronavirusu

Koronavirusi so skupina virusov, ki lahko povzročijo bolezni pri živalih in ljudeh. Pri ljudeh najpogosteje povzročajo okužbe dihal, ki so običajno blage, lahko pa se razvijejo v resnejše obolenje. Večjo prepoznavnost so v javnosti dosegli, ko so v Vuhanu na Kitajskem decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic, kjer so zdravniki izključili vse običajne povzročitelje pljučnic ter potrdili pojav novega koronavirusa, imenovanega COVID-19. Bolezen z omenjenim virusom se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka.

Točna inkubacijska doba bolezni še ni poznana. Glede na ostale koronaviruse in preliminarne podatke je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno 6 dni, kar pomeni, da so lahko tudi na videz zdravi ljudje prenašalci virusa.

Med ljudmi se virus prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, razdalja do bolnika manjša od 1,5 m. Možno je, da se z novim virusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinam pa ni še zanesljivo dokazano. Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo na razdalji 1,5 m) ne predstavlja tveganja.

POVZETEK:

4 osnovne informacije, ki jih je dobro poznati, preden se odpravljate v tujino:

  1. Pred potovanjem v tujo državo, poglejte, če je v tej državi koronavirus COVID-19 razglašen kot epidemija.
  2. Če je v državi, kamor potujete, koronavirus COVID-19 že razglašen kot epidemija in tam zbolite za omenjenim virusom, ne krijemo nastalih stroškov zdravljenja, prevozov in asistence v tujini. Če pa tam zbolite za drugo boleznijo ali pride do poškodbe, krijemo vse nastale stroške zdravljenja, prevozov in asistenc v tujini.
  3. Če v državi, kamor potujete, koronavirus COVID-19 ni razglašen kot epidemija, lahko uveljavljate vse svoje pravice - krijemo vse nastale stroške zdravljenja, prevozov in asistenc v tujini.

EPIDEMIJA = nenaden izbruh in hitro širjenje nalezljive bolezni. Razglasijo jo državne pristojne oblasti za svojo državo. V Sloveniji jo razglasi Ministrstvo za zdravje.

PANDEMIJA = epidemija nalezljive bolezni, ki zajame človeško populacijo na velikem geografskem območju. Razglasi jo Svetovna zdravstvena organizacija.

ZADNJE NOVICE

31. 8. 2020   16.04

Škoda po neurju: najhitrejša je spletna prijava

Nedeljsko silovito neurje z močnim vetrom in točo je kalilo mir po vsej Sloveniji, pri tem pa je nastalo tudi veliko gmotne škode. Zaradi poškodovanega premoženja v... …

Preberi več

15. 6. 2020   11.52

10 minut za ogled škode na daljavo

Z osredno mislijo na naše zavarovance smo omogočili ogled materialne škode na premoženju na daljavo in s tem hitrejšo obravnavo zavarovalnega primera. …

Preberi več

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}