Premoženjsko zavarovanje DOM vključuje zavarovanje odgovornosti, ki ga potrebujete za smučanje v Italiji

Obveščamo vas, da veljajo na italijanskih smučiščih od 1. januarja 2022 nova zakonska pravila, ki se nanašajo tudi na zavarovanje. Smučarji, deskarji in drugi, ki uporabljajo smučišče (tek na smučeh je tu izvzet), morajo imeti namreč sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročili tretjim osebam. Uporabniki smučišč, ki takšnega zavarovanja nimajo sklenjenega, ga bodo morali kupiti skupaj s smučarsko karto.

V Zavarovalnici Sava je to kritje vključeno v Premoženjsko zavarovanje DOM – oprema. Uporabniki italijanskih smučišč bodo morali imetništvo zavarovanja izkazati s potrdilom. Za izdajo potrdila, ki ga potrebujete, se obrnete na svojega zastopnika ali na naš Kontaktno-asistenčni center na tel. št. 080 19 20. Potrdilo izdamo v angleškem in italijanskem jeziku. Svetujemo vam, da pravočasno poskrbite zanj, saj kazen za kršitev znaša od 100 do 150 evrov, zakon pa predvideva tudi takojšen odvzem smučarske karte. Pomembna novost na italijanskih smučiščih je tudi obvezna čelada za vse, ki so mlajši od 18 let (tudi za to kršitev je predvidena enako visoka kazen) in možnost testiranja smučarjev na alkoholiziranost in uporabo drog.

V nadaljevanju podajamo več informacij o kritju, ki izhaja iz zavarovanja.

  • Katero zavarovanje vsebuje zahtevano kritje?

Kritje odgovornosti zasebnika je podano v okviru Premoženjskega zavarovanja DOM s sklenitvijo opreme in podrobno opisano v 36. točki 3. člena Splošnih pogojev za zavarovanje doma SP DOM-01/20. To pomeni, da lahko naši zavarovanci, ki imate sklenjeno polico DOM in na njej zavarovano tudi opremo, pridobite potrdilo, ki služi kot dokazilo o sklenjenem zavarovanju.

  • Kaj krije osebna odgovornost pri zavarovanju DOM?

Krije odškodninske zahtevke, ki jih oseba (zasebnik) v vsakdanjem življenju zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče) povzroči tretjim osebam in zanje po zakonu odgovarja.

  • Za koga velja navedeno kritje in čemu je namenjeno?

Zavarovalno kritje v okviru Premoženjskega zavarovanja DOM velja za zavarovanca in sozavarovane osebe (ožje družinske člane, ki skupaj z zavarovancem živijo na istem naslovu). Ščiti jih pred odškodninskimi zahtevki tretjih oseb, če se zgodi, da so zaradi nepazljivosti odgovorni za škodo zaradi nenadne in presenetljive poškodbe oseb (telesna poškodba, obolenje ali smrt osebe) ali nenadnega in presenetljivega poškodovanja stvari (poškodba uničenje, okvara stvari).

  • Kakšne so zavarovalne vsote?

Zavarovalna vsota znaša 100.000 EUR, razen kadar gre za škodo, ki nastane kot posledica lažje telesne poškodbe, in sicer nateg, zvin, izpah, poka (fissura), odrgnina, vbod, ureznina, udarnina kateregakoli dela telesa, razpočna rana in opeklina, znaša zavarovalna vsota po škodnem dogodku 200 EUR, ne glede na to, ali je oškodovanec utrpel eno ali več v tem odstavku naštetih poškodb. Enako velja tudi za škodo, ki izvira iz poškodb rotatorne manšete ramena po 50. letu starosti oškodovanca. Zgoraj naštete poškodbe se kot lahke telesne poškodbe štejejo takrat, ko je zaradi navedenih poškodb začasno okvarjen del oškodovančevega telesa, začasno zmanjšana njegova zmožnost za delo oziroma začasno okvarjeno njegovo zdravje.

ZADNJE NOVICE

3. 10. 2022   14.40

Čas je, da oplemenitite svoje naložbe

Oktober je mesec varčevanja. In tukaj je nova priložnost za varčevanje, ki jo imate v okviru naložbenega življenjskega zavarovanja, na katerem so izbrani... …

Preberi več

31. 5. 2022   9.12

Nova priložnost za varčevanje

Nova priložnost za varčevanje …

Preberi več

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}