Povezovanje z lokalnimi skupnostmi in okoljem, kjer poslujemo, je za nas ključnega pomena in zavedamo se odgovornosti vračanja v okolje, v katerem poslujemo.

S premišljenim in načrtovanim upravljanjem s sponzorskimi sredstvi podpiramo izbrane vseslovenske dogodke in organizacije pa tudi manjša, lokalna društva in njihove dejavnosti. 

V ZAVAROVALNICI SAVA PONOSNO PODPIRAMO:

DONACIJE

V Zavarovalnici Sava skozi vse leto doniramo tako sredstva kot materialne dobrine. Delujemo na območju celotne Slovenije, zato tako razporedimo tudi donacije društvom in ustanovam. S takšno pomočjo vračamo v okolje, v katerem delujemo in spodbujamo različna področja - izobraževanje in znanost, šport, naravovarstvo, kulturo in umetnost ter družbene in človekoljubne projekte. Odločitve o donacijah sprejemamo na podlagi etičnega kodeksa ter internih pravil in smernic, ki jim sledimo.

SODELOVANJA, KI NAS BOGATIJO

Z družbeno odgovornim projektom Predani korakom spodbujamo uravnotežen način življenja, ozaveščamo javnost o pomenu prav vsakega koraka v življenju in darujemo tistim, ki jim koraki niso nekaj samoumevnega.

OSTALE POVEZAVE

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}