Zavedamo se, da tudi v zrelem obdobju življenja ostajate aktivni, kar zahteva nenehno pripravljenost in prilagodljivost. Zato smo pripravili Nezgodno zavarovanje Hospitalizacija Plus, v sklopu katerega lahko vse do 85. leta starosti izbirate med posameznimi kombinacijami nadomestil, ki jih priključite k osnovnemu kritju za primer nezgodne smrti.

KATERA KRITJA VKLJUČUJE NEZGODNO ZAVAROVANJE HOSPITALIZACIJA PLUS?

NEZGODNO SMRT

Zavarovalna vsota za nezgodno smrt se izplača, če je obseg nastalih poškodb zaradi nezgode med trajanjem zavarovanja povzročil smrt zavarovanca. .

Nadomestilo za hospitalizacijo ali operativni poseg zaradi prvič diagnosticirane bolezni

Prvič diagnosticirana bolezen je prvič medicinsko ugotovljena bolezen, ki v zadnjem letu do dneva začetka zavarovalnega jamstva zavarovancu ni bila diagnosticirana in se zanjo ali zaradi njenih simptomov ni zdravil ter ni obiskoval zdravnika.

NADOMESTILO ZA HOSPITALIZACIJO ALI OPERATIVNI POSEG ZARADI NEZGODE

Nadomestilo se izplača, če je zavarovanec zaradi obsega nastalih poškodb zaradi nezgode hospitaliziran in v bolnišnici ostane najmanj pet (5) zaporednih nočitev in do največ 180 zaporednih nočitev ter v primeru hospitalizacije zaradi operativnega posega in vsaj ene (1) nočitve v bolnišnici.

Kritje za dnevno odškodnino v primerU nezgode

Vse do 80. leta pristopne starosti lahko k zavarovanju priključite kritje za dnevno odškodnino v primeru nezgode v možni višini tudi do 20 €. Dnevna odškodnina vam v tem primeru pripada za vsak dan v času aktivnega zdravljenja zaradi nezgode, vse do 200 dni medicinsko dokumentiranega aktivnega zdravljenja po istem zavarovalnem primeru.

Zdravstvena asistenca

K zavarovanju lahko priključite tudi zdravstveno asistenco, ki opravlja storitve elektronskega naročanja, posredovanja informacij in obveščanje zavarovanca.

KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem med 50. in 85. letom starosti.

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovanje traja do konca zavarovalnega leta v tistem koledarskem letu, v katerem je ali bo zavarovanec dopolnil 90. leto starosti oziroma do smrti zavarovanca.

PREMIJA

Premija je določena glede na izbran paket oziroma izbrane kombinacije.
Premijo lahko plačujete mesečno ali letno.

IZPLAČILA

  • Izplačilo za operativni poseg, ki je posledica nezgode ali prvič diagnosticirane bolezni, že po prvi nočitvi v bolnišnici (traja preko noči in obsega bivanje v dveh zaporednih datumskih dnevih, vendar ne manj kot 8 ur) tudi do 10.000 €. Izplačilo se izvede za prvo hospitalizacijo, ki zahteva operativni poseg, ne glede na to, ali ste bili zaradi te nezgode ali bolezni že hospitalizirani v času trajanja zavarovanja.
  • Izplačilo za hospitalizacijo v primeru prvič diagnosticirane bolezni ali nezgode po petih zaporednih nočitvah v bolnišnici tudi do 100 € na dan. Izplačilo nadomestila je možno uveljaviti za do 180 dni, ki ste jih preživeli v bolnišnici.

ZAVAROVANJU LAHKO PRIKLJUČITE:

  • Kritje za dnevno odškodnino zaradi nezgode.
  • Zdravstveno asistenco.
  • Nadomestilo za hospitalizacijo in nadomestilo za operativni poseg zaradi nezgode ali prvič diagnosticirane bolezni, ki ni izbrano že v okviru obveznih zavarovalnih kritij.

PRENESITE PRODUKTNO MAPO

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite zavarovalne pogoje.

KLJUČNE PREDNOSTI

  • Izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgodne smrti.
  • Visoko denarno nadomestilo za operativni poseg že po 1. nočitvi v bolnišnici.
  • Priključite lahko tudi zdravstveno asistenco.
  • Dnevna odškodnina zaradi nezgode.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}