Nezgoda nikoli ne počiva in je skrajno nepredvidljiva, zato  mnenje, da nezgodno zavarovanje potrebuje VSAK ne sme biti odveč.

Čez dan smo izpostavljenim številnim različnim dogodkom, aktivnostim in kljub temu, da smo še kako pazljivi se nezgodi ne moremo izogniti.

Manjše poškodbe zaradi  nezgode skoraj zagotovo ne bodo pustile hujših posledic. Ob težji invalidnosti, zaradi nezgode,  pa bo potrebno poskrbeti za veliko reči: morda bo potrebno preurediti stanovanje, kupiti prilagojeno vozilo,  poskrbeti za boljše in hitrejše zdravljenje, kupiti pripomočke, ki jih zdravstveno zavarovanje ne krije, ne nazadnje lahko invalidnost pomeni izgubo zaposlitve in poskrbeti bo potrebno za prekvalifikacijo v poklicu. 

Z nezgodnim zavarovanjem boste poskrbeli zase in za svoje družinske člane ter se izognili finančnim skrbem, ki se pojavijo v primeru nezgode.

Bodite zavarovani povsod in 24 ur na dan

Zavarovanje vam nudi popolno jamstvo,  kjerkoli že boste, doma, na poti na delovno mesto, v službi, v prostem času, z ustreznim doplačilom tudi v tujini. Tudi registrirani člani športne organizacije, ste lahko, z doplačilom za športni rizik, zavarovani 24 ur na dan (tudi na treningih in tekmah)

Zavarovanje po vaši meri

Izberite takšno zavarovalno kombinacijo, ki bo izpolnila vaša pričakovanja in potrebe. Z osnovnima rizikoma nezgodna smrt in trajna invalidnost boste v primeru nezgode poskrbeli zase in za svoje najdražje. Izbirate lahko med številnimi dodatnimi zavarovalnimi riziki, pri višinah zavarovalnih vsot izberite takšne, da bodo zadostile vašim potrebam v primeru nezgode.

 Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarujejo se lahko posamezniki od 14. do 75. leta starosti, ki želijo popolno zavarovanje.

Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi riziki

  • nezgodna smrt,
  • trajna invalidnost (linearna ali progresivna*),
  • dnevna odškodnina,
  • bolnišnični dan,
  • zdraviliški dan,
  • stroški zdravljenja,
  • naravna smrt,
  • pogrebnina.

Rizik progresivne invalidnosti, zagotavlja večjo varnost v primeru višjih stopenj invalidnosti.

Progresivna invalidnost: Pri invalidnosti do 50 % je odstotek zavarovalne vsote enak odstotku invalidnosti. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 %, se izplača trikratni odstotek zneska zavarovalne vsote.

Primer: Ob nastopu 70 % invalidnosti se izplača: 50 % + 20 % x 3 = 110 % izbrane zavarovalne vsote za invalidnost.

Trajanje zavarovanja

Sklenete lahko letno ali kratkoročno zavarovanje. Zavarovanje lahko sklene tako fizična kot pravna oseba.

Kako do ponudbe nezgodnega zavarovanja?

Nezgodno zavarovanje posameznika  je kompleksnejše narave, zato vas prosimo, da zanj pošljete povpraševanje, mi pa se vam bomo oglasili z vam prilagojeno ponudbo. (povezava na: POVPRAŠEVANJE)

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite splošne pogoje zavarovanja.