Vsak dan smo izpostavljeni številnim dogodkom in aktivnostim in kljub pazljivosti, se nezgodi ne moremo vedno izogniti. Z nezgodnim zavarovanjem boste poskrbeli zase in za svoje družinske člane ter se izognili finančnim skrbem, ki se pojavijo v primeru nezgode.

KAJ VKLJUČUJE NEZGODNO ZAVAROVANJE POSAMEZNIKA?

Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi riziki:

NEZGODNO SMRT

Zavarovalna vsota se izplača v primeru smrti zavarovanca, ki je posledica nezgode.

TRAJNO INVALIDNOST

(linearna ali progresivna*)

*Rizik progresivne invalidnosti zagotavlja višjo varnost v primeru višjih stopenj invalidnosti. Zavarovalna vsota se izplača, če pri zavarovancu zaradi nezgode nastopi invalidnost. Pri invalidnosti do 50 odstotkov je odstotek zavarovalne vsote enak odstotku invalidnosti.

Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 odstotkov, se izplača trikratni odstotek zneska zavarovalne vsote. V primeru 100-odstotne invalidnosti se izplača dvojna zavarovalna vsota.

STROŠKI ZDRAVLJENJA

Povrnitev stroškov zdravljenja zavarovanca, ki je
posledica nezgode in ki jih mora plačati zavarovanec
sam.

Izplačilo je omejeno na zavarovalno vsoto. V stroške niso zajeti protetični pripomočki in stroški prevoza.

DNEVNO ODŠKODNINO

Zavarovalna vsota se izplača, če ima nezgoda za posledico zavarovančevo aktivno zdravljenje (največ 200
dni za posamezni primer).

BOLNIŠNIČNI DAN

Zavarovalna vsota se izplača v primeru nastanitve zavarovanca v bolnišnici zaradi nezgode, in sicer za
vsako nočitev (največ 200 dni za posamezni primer).

ZDRAVILIŠKI DAN

Zavarovalna vsota se izplača kot število nočitev v zdravilišču, kadar je zdravljenje zaradi nezgode v zdravilišču odobreno s strani ZZZS (največ 100 dni za posamezni primer).

NARAVNA SMRT

Zavarovalna vsota se izplača v primeru zavarovančeve smrti zaradi bolezni (naravne smrti).

POGREBNINA

Povrnitev stroškov pogrebnine po predloženih računih, vendar ne več kot je višina zavarovalne vsote.

KOMU JE NAMENJENO?

Zavarujejo se lahko posamezniki od 14. do 75. leta starosti, ki želijo popolno zavarovanje.
Zavarovanje lahko sklene tako fizična kot tudi pravna oseba.

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Sklenete lahko letno ali kratkoročno zavarovanje.

KAKO DO PONUDBE?

Za prilagojeno ponudbo Nezgodnega zavarovanja posameznika nam pošljite povpraševanje.

 

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite zavarovalne pogoje.

KLJUČNE PREDNOSTI

  • Zavarovanje velja po celem svetu 24 ur na dan.
  • Zavarovanje oblikujte po meri.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}