Ljubitelji športa ste z dušo in telesom predani gibanju in izboljševanju rezultatov, tudi kot člani športnih organizacij. Ker športnim aktivnostim pogosto botrujejo športne poškodbe, nezgodni primeri niso zanemarljivi. Poskrbite za bolj kakovostno zdravljenje in finančno varnost v primeru nezgode.

KAJ VKLJUČUJE NEZGODNO ZAVAROVANJE ŠPORTNIKOV?

Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi riziki:

NEZGODNO SMRT

Zavarovalna vsota se izplača v primeru smrti zavarovanca, ki je posledica nezgode.

TRAJNO INVALIDNOST

(linearna ali progresivna*)

*Rizik progresivne invalidnosti zagotavlja višjo varnost v primeru višjih stopenj invalidnosti. Zavarovalna vsota se izplača, če pri zavarovancu zaradi nezgode nastopi invalidnost. Pri invalidnosti do 50 odstotkov je odstotek zavarovalne vsote enak odstotku invalidnosti.

Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 odstotkov, se izplača trikratni odstotek zneska zavarovalne vsote. V primeru 100-odstotne invalidnosti se izplača dvojna zavarovalna vsota.

DNEVNO ODŠKODNINO

Zavarovalna vsota se izplača, če ima nezgoda za posledico zavarovančevo aktivno zdravljenje (največ 200 dni za posamezni primer).

BOLNIŠNIČNI DAN

Zavarovalna vsota se izplača v primeru nastanitve zavarovanca v bolnišnici zaradi nezgode, in sicer za vsako nočitev (največ 200 dni za posamezni primer).

STROŠKI ZDRAVLJENJA

Povrnitev stroškov zdravljenja okvare zavarovančevega zdravja, ki je posledica nezgode in ki jih mora plačati zavarovanec sam.

Izplačilo je omejeno na zavarovalno vsoto. V stroške niso zajeti protetični pripomočki in stroški prevoza.

KOMU JE NAMENJENO?

Nezgodno zavarovanje športnikov je namenjeno vsem, ki ste člani športnih organizacij tako amaterskim in vrhunskim kot profesionalnim športnikom. Zavarovalec je lahko fizična ali pravna oseba.

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Sklenete lahko letno ali kratkoročno zavarovanje.

KAKO DO PONUDBE?

Za prilagojeno ponudbo Nezgodnega zavarovanja športnikov nam pošljite povpraševanje.

 

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite splošne in posebne pogoje zavarovanja.

KLJUČNE PREDNOSTI

  • Zavarovanje velja po celem svetu 24 ur na dan.
  • Zavarovanje velja samo za treninge in tekme.
  • Primerno za vse vrste športnikov.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}