Številni ljubitelji športa ste aktivnostim predani z dušo, telesom in svoje športno znanje še nadgrajujete tudi kot člani športne organizacije, na treningih in tekmah. 

Športnim aktivnostim pogosto botruje športna poškodba in nezgodni primeri niso zanemarljivi.

Z zavarovalnino, ki jo prejmete v primeru nezgode boste zagotovo lahko poskrbeli za kvalitetnejše zdravljenje  in se tako znova, hitro zavrteli v stare življenjske tirnice. Z zavarovanjem si namreč zagotovite finančna sredstva takrat, ko jih najbolj potrebujete.

Zavarovani na treningih in tekmah

Zavarovanec je zavarovan na treningih in tekmah, tako doma kot v tujini, tudi pri opravljanju dolžnosti po nalogu uprave športnega kluba, organizacije.

Zavarovanje za vse vrste športnikov

Nezgodno zavarovanje športnikov je namenjeno vsem, ki ste člani športnih organizacij – športnikom amaterjem,  vrhunskim in profesionalnim športnikom.

Do finančnih sredstev ko jih najbolj potrebujete

Nezgodno zavarovanje športnika ponuja rizik progresivne invalidnosti*, ki zagotavlja večjo varnost v primeru višjih stopenj invalidnosti. Zavarovalnina se izplača, če pri zavarovancu zaradi nezgode nastopi invalidnost. Z zavarovalnino boste poskrbeli, da bodo hujše posledice nezgode hitreje premostili.

*Progresivna invalidnost: Pri invalidnosti do 50 % je odstotek zavarovalne vsote enak odstotku invalidnosti. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 %, se izplača trikratni odstotek zneska zavarovalne vsote. Primer: Ob nastopu 70 % invalidnosti se izplača: 50 % + 20 % x 3 = 110 % izbrane zavarovalne vsote za invalidnost.

Nezgodno zavarovanje športnika ponuja naslednje rizike:

  • nezgodno smrt,
  • trajno invalidnost (linearno ali progresivno),
  • dnevno odškodnino,
  • bolnišnični dan ter
  • stroške zdravljenja.

Trajanje zavarovanja

Izbirate lahko med kratkoročnim in letnim zavarovanjem.

Zavarovalec je lahko pravna ali fizična oseba.

Kako do ponudbe nezgodnega zavarovanja za športnika?

Nezgodno zavarovanje za športnika  je kompleksnejše narave, zato vas prosimo, da zanj pošljete povpraševanje, mi pa se vam bomo oglasili z vam prilagojeno ponudbo. (povezava na: POVPRAŠEVANJE)

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite splošne in posebne pogoje zavarovanja.