Številni ljubitelji športa ste aktivnostim predani z dušo, telesom in svoje športno znanje še nadgrajujete tudi kot člani športne organizacije, na treningih in tekmah. 

Športnim aktivnostim pogosto botruje športna poškodba in nezgodni primeri niso zanemarljivi.

Z zavarovalnino, ki jo prejmete v primeru nezgode boste zagotovo lahko poskrbeli za kvalitetnejše zdravljenje  in se tako znova, hitro zavrteli v stare življenjske tirnice. Z zavarovanjem si namreč zagotovite finančna sredstva takrat, ko jih najbolj potrebujete.

Zavarovani na treningih in tekmah

Zavarovanec je zavarovan na treningih in tekmah, tako doma kot v tujini, tudi pri opravljanju dolžnosti po nalogu uprave športnega kluba, organizacije.

Zavarovanje za vse vrste športnikov

Nezgodno zavarovanje športnikov je namenjeno vsem, ki ste člani športnih organizacij – športnikom amaterjem,  vrhunskim in profesionalnim športnikom.

Do finančnih sredstev ko jih najbolj potrebujete

Nezgodno zavarovanje športnika ponuja rizik progresivne invalidnosti*, ki zagotavlja večjo varnost v primeru višjih stopenj invalidnosti. Zavarovalnina se izplača, če pri zavarovancu zaradi nezgode nastopi invalidnost. Z zavarovalnino boste poskrbeli, da bodo hujše posledice nezgode hitreje premostili.

*Progresivna invalidnost: Pri invalidnosti do 50 % je odstotek zavarovalne vsote enak odstotku invalidnosti. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 %, se izplača trikratni odstotek zneska zavarovalne vsote. Primer: Ob nastopu 70 % invalidnosti se izplača: 50 % + 20 % x 3 = 110 % izbrane zavarovalne vsote za invalidnost.

Nezgodno zavarovanje športnika ponuja naslednje rizike:

  • nezgodno smrt,
  • trajno invalidnost (linearno ali progresivno),
  • dnevno odškodnino,
  • bolnišnični dan ter
  • stroške zdravljenja.

Trajanje zavarovanja

Izbirate lahko med kratkoročnim in letnim zavarovanjem.

Zavarovalec je lahko pravna ali fizična oseba.