Kaj če se zaradi bolezni, nezgode ali kakšnega drugega nepredvidenega dogodka ne boste mogli udeležiti težko pričakovanega potovanja? Svetujemo vam, da že pri načrtovanju potovanja poskrbite, da se takšne in drugačne nevšečnosti rešijo s čim manj zapleti. Počitnice, potovanja, izleti, koncerti, konference … naj ostanejo v spominu kot kolaž prijetnih dogodkov.

KAJ VKLJUČUJE ZAVAROVANJE?

POVRNITEV STROŠKOV ODPOVEDI

V primeru, da se zaradi nepredvidenega dogodka ne morete udeležiti potovanja, vam v sklopu zavarovanja povrnemo stroške odpovedanih potovalnih aranžmajev, letalskih kart, koncertnih vstopnic ...

DESTINACIJE POTOVANJ

Zavarujete lahko vsa potovanja, tako tista v tujini kot v Sloveniji. 

Potovalne storitve

Zavarovanje lahko sklenete na podlagi pogodbe o potovanju s ponudnikom potovalnih storitev, ki se nanaša na nakup, najem oz. rezervacijo potovalnih aranžmajev, letalskih kart, ladijskih prevozov, izletov, vstopnic za glasbene, kulturne, športne in ostale dogodke, najem vozil in plovil ter drugih turističnih doživetij.

 

IZBERITE MED RAZLIČNIMI KRITJI

Zaradi že precej časa prisotnega in vse hitreje rastočega pojava koronavirusa, v zvezi s katerim se v Sloveniji soočamo s pojavom epidemije, na svetovni ravni pa je bilo s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) razglašeno celo stanje pandemije, je bila zavarovalnica prisiljena poseči tudi v vsebino zavarovalnega kritja rizika odpovedi potovanj, točneje v obliko t.i. razširjenega kritja omenjenega zavarovanja. Navedeno pomeni, da zavarovanja, sklenjena od 13. 3. 2020 dalje, ne krijejo povrnitve stroškov odpovedi potovanja, ki nastanejo kot posledica izbruha epidemije in/ali pandemije, ki se nanaša na pojav »koronavirusa« oz. na bolezen »COVID-19«. Vsa ostala kritja, tako tista, ki jih nudi osnovno kritje, kot tudi ostala kritja znotraj razširjenega kritja, ostanejo nespremenjena oz. je mogoče zavarovanje v tem delu normalno skleniti. Zavarovalne police razširjenega kritja vključujejo klavzulo, ki zavarovance o tem še dodatno obvešča.   

Osnovno
brez
franšize
Osnovno
s
franšizo
Razširjeno
s
franšizo
Nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovanca
Nosečnost
Nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki ne potujejo
Premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini
Poziv sodnih ali upravnih organov
Nepričakovana izguba zaposlitve
Sprejem v novo službo
Vložitev ločitvenega zahtevka
Pomanjkanje snega
Izbruh epidemije in/ali pandemije
Presaditev organov
Zdravljenje v zdravilišču
Operacija
Franšiza
(delež, ki ga nosi zavarovanec sam pri izplačilu škode)
10 %
zavarovalnine
10 %
zavarovalnine

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovanje velja do odhoda na potovanje.

KAKO DO ZAVAROVANJA?

Ob sklenitvi pogodbe o potovanju oziroma najkasneje v roku 48 ur od sklenitve pogodbe o potovanju je zavarovanje mogoče skleniti do tri dni pred odhodom na potovanje. V primeru, da je do odhoda na potovanje več kot 15 dni, lahko sklenete zavarovanje tudi, če je od sklenitve pogodbe o potovanju preteklo več kot 48 ur, vendar bo v prvih 10. dneh od sklenitve zavarovanja veljalo kritje le za primer smrti in nezgode, po preteku 10 dni pa imate znova polno kritje do odhoda na potovanje. V primeru, da je do odhoda 15 dni ali manj, lahko sklenete zavarovanje le v 48 urah po sklenitvi pogodbe o potovanju. Premijo za zavarovanje rizika odpovedi potovanj plačate ob sklenitvi zavarovanja.

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite splošne pogoje in dokument z informacijami o zavarovalnem produktu.

Če vam potovalna agencija zaradi katerega koli razloga odpove ali prestavi potovanje in imate sklenjeno Zavarovanje rizika odpovedi potovanj, se za informacije o veljavnosti zavarovanja obrnite na 080 19 20.

KLJUČNE PREDNOSTI

  • Velik nabor kritih nevarnosti.
  • Zavarovanje tudi za posamezne potovalne storitve in turistična doživetja (vstopnice za športne, kulturne storitve, najeme plovil, vozil ...)
  • Kritje za odpovedi potovanj  v Sloveniji in tujini.
  • Ni starostne omejitve.
  • Odpoved sopotnikov skupaj z zavarovancem.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}