Zdravstveno zavarovanje Najboljši zdravniki sveta je oblika zavarovanja, ki omogoča dostop do zdravljenja pri najboljših zdravnikih in ustanovah za zdravljenje v tujini ter dostop do drugega zdravniškega mnenja. Vaše zdravje vam bo hvaležno, saj bo v najnujnejših trenutkih zagotovo v najboljših rokah.

KAJ VKLJUČUJE ZAVAROVANJE NAJBOLJŠI ZDRAVNIKI SVETA?

 • Dostop do najboljših zdravnikov po vsem svetu in zdravljenje v priznanih mednarodnih centrih v vrednosti do 1.000.000 EUR.
 • Pridobitev drugega mnenja zdravnika traja praviloma 15 delovnih dni, po prejemu celotne dokumentacije.


  Drugo zdravniško mnenje podajo priznani zdravniki specialisti, ki so vodilni na svojem področju in delajo pod okriljem blagovne znamke Best Doctors. Družbo Best Doctors je leta 2017 prevzela prevzemna družba Teladoc Health, Inc., ki je s prevzemom vstopila v vsa pravna razmerja prevzete družbe, pri čemer se storitve še naprej tržijo in izvajajo pod imenom Best Doctors.

 • Celoten postopek uporabe storitve se aktivira z enim klicem na brezplačno tel. številko 080 19 20. Pogovor poteka v slovenskem jeziku.
 • V primeru hospitalizacije v tujini zaradi zdravljenja krite bolezni je zavarovanec dnevno upravičen še do 100 EUR nadomestila za bolnišnični dan (do največ 60 dni).
 • Možnost sklenitve kot samostojno zavarovanje ali priključitev k že obstoječemu življenjskemu zavarovanju.
 • Zavarovanje nudi visoka zavarovalna kritja brez varčevalne komponente.

KRITE BOLEZNI IN ZDRAVSTVENI POSTOPKI

RAKAVA OBOLENJA

Vključuje zdravljenje kateregakoli malignega tumorja, vključno z levkemijo, sarkomom in limfomom (razen kožni limfom), za katerega je značilna nenadzorovana rast in širitev malignih celic ter napad tkiv, kot tudi zdravljenje predmalignih tumorjev in in-situ karcinomov, ki so omejeni na epitel področja nastanka in niso prešli na stromo ali bližnja tkiva.

PRESADITVE ORGANA ŽIVEGA DAROVALCA

Vključuje kirurško presaditev ledvice, dela jeter, pljučnega režnja ali trebušne slinavke. Neozdravljivi organ je nadomeščen z drugim, enakim organom, ki ga daruje druga živa kompatibilna oseba.

PRESADITVE KOSTNEGA MOZGA

Vključuje kirurško presaditev kostnega mozga zaradi neozdravljive okvare njegove funkcije. Kostni mozeg je kompatibilen z drugim mozgom iste vrste, ki ga daruje: zavarovanec (transplantacija zavarovančevih gojenih celic) ali živa kompatibilna oseba.

TEŽJI OPERATIVNI POSEGI

Nevrokirurgija - vsebuje vse kirurške posege na možganih in/ali drugih znotraj lobanjskih strukturah, kot tudi benigne tumorje hrbtenjače.

Zamenjava in popravilo srčnih zaklopk - vključuje celotno zamenjavo ali popravilo ene ali več srčnih zaklopk.

Kirurška koronarna revaskularizacija (miokardna revaskularizacija) - vključuje kirurški poseg, ki je opravljen po predlogu kardiologa zaradi zožitve ali neprehodnosti ene ali več koronarnih arterij.

KAKO UVELJAVLJATI ZAHTEVEK?

Kako uveljaviti zahtevek - najboljsi zdravniki sveta

KOMU JE NAMENJENO?

Fizičnim osebam od 31 dni do 64 leta.

TRAJANJE ZAVAROVANJA

ČE JE ZAVAROVANJE PRIKLJUČENO ŽIVLJENJSKEMU ZAVAROVANJU: zavarovalna doba znaša eno leto in se po poteku podaljša za enak čas trajanja, vendar največ do poteka osnovnega življenjskega zavarovanja.

ČE JE ZAVAROVANJE SKLENJENO SAMOSTOJNO: Zavarovalna doba znaša eno leto in se lahko podaljša najkasneje do zavarovalnega leta, v katerem bo zavarovanec dopolnil 84. leto starosti.

PREMIJE

Če je zavarovanje priključeno življenjskemu zavarovanju, premijo plačujete mesečno (velja tudi za osnovno polico življenjskega zavarovanja).

Če je zavarovanje sklenjeno samostojno, premijo lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

TABELA PREMIJ

PRENESI PRODUKTNO MAPO

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite pogoje zavarovanja.

KLJUČNE PREDNOSTI

 • Zdravljenje pri najboljših zdravnikih po vsem svetu.

 • Drugo zdravniško mnenje s strani svetovnih zdravstvenih strokovnjakov.

 • Kritje stroškov in celotna organizacija prevoza in nastanitve zavarovanca in spremljevalca.

 • Možnost odobritve posebnega popusta v primeru zavarovanja celotne družine.

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}