Živinoreja  je najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva. V lasti kmetov je veliko število živali, ki omogočajo pridobitno dejavnost na kmetiji, zato se morajo živinorejci še posebej posvečati vedno večjim izzivom.

V zadnjih letih pridobiva na pomenu tudi skrb za počutje živali, ki jim je v primeru nezgode ali bolezni nujno treba nuditi kvalitetno strokovno pomoč in dodatno nego. Skrb za žival predstavlja del odgovornega lastništva živali.

Stroški obojega so na plečih kmetovalcev, zato je zelo pomembno, da jih lahko s sklenitvijo kvalitetnega zavarovanja delno ali v celoti prenesejo na zavarovalnico s tem, da sklenejo kvalitetno zavarovanje. 

Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno vsem odgovornim lastnikom:

 • plemenskega goveda,
 • pitanega goveda,
 • plemenskih svinj in merjascev,
 • pitanih prašičev,
 • Drobnica (ovce, koze)
 • perutnine,
 • rib v ribogojnicah in drugih.

Kaj zavarovanje krije?

Zavarovanje nudi kritje v primeru:

 • pogina zaradi nezgode,
 • pogina zaradi bolezni,
 • brezbolečinske usmrtitve ob neozdravljivi bolezni oziroma nezgodi,
 • nastanka stroškov zdravljenja,
 • odgovornosti lastnika živali za škode, ki jih povzroči tretjim osebam,
 • izgube teleta ob porodu,
 • izginotja, tatvine in padca v prepad pri pašnih živalih.