Živinoreja je najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva. V zadnjih letih pridobiva na pomenu tudi skrb za počutje živali, ki jim je v primeru nezgode ali bolezni nujno treba nuditi kvalitetno strokovno pomoč in dodatno nego. Skrb za žival predstavlja del odgovornega lastništva živali.

KAJ VKLJUČUJE ZAVAROVANJE OSTALIH ŽIVALI?

POGIN ZARADI NEZGODE ALI BOLEZNI

V primeru pogina zaradi nezgode ali bolezni, povrnemo zavarovalno vrednost živali.

POGIN ZARADI NEZGODE ALI BOLEZNI

Povrnemo zavarovalno vrednost zavarovane živali v primeru pogina zaradi nezgode ali bolezni.

STROŠKI ZDRAVLJENJA

Krijemo stroške zdravljenja, ki nastanejo ob bolezni ali nezgodi in stroške brezbolečinske usmrtitve ob neozdravljivi bolezni ali nezgodi.

ODGOVORNOST LASTNIKA

Krijemo odgovornosti lastnika za škode, ki jih žival povzroči tretjim osebam.

IZGUBO TELETA OB PORODU

V primeru izgube teleta v 10 dneh po porodu zaradi nezgode ali bolezni povrnemo 20 % zavarovalne vsote matere teleta.

KOMU JE NAMENJENO?

Namenjeno je vsem odgovornim lastnikom plemenskega ali pitanega goveda, plemenski ali pisanih svinj in merjascev, drobnice, perutnine, rib v ribogojnicah in drugih.

PREMIJE

Višina premije je odvisna od vrste in starosti živali, njene tržne vrednosti, zavarovalne vrednosti, gospodarskega namena (pleme, pitanje ipd.) in dodatnih kritij.

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovanje lahko sklenete za obdobje enega leta in ga ob poteku zavarovalne pogodbe podaljšate.

KLJUČNE PREDNOSTI:

  • Osnovno zavarovanje krije riziko pogina zaradi bolezni oziroma nezgode.
  • Dodatno zavarovanje krije stroške zdravljenja, riziko pobega, izginotja ali tatvine.
  • Dodatno zavarovanje za odgovornost lastnika živali za škode, ki jih povzroči tretjim osebam.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}