Uresničite svoje načrte in svoji družini zagotovite varno prihodnost. Hibrid s priključenim Riziko življenjskim zavarovanjem je inovativna rešitev na slovenskem trgu, ki združuje aktivno upravljanje premoženja in zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti.

Hibrid s priključenim Riziko zavarovanjem vam nudi:

 • finančno varnost najbližjih v primeru vaše smrti,
 • zavarovalno kritje v primeru hujše bolezni,
 • nizka premija za visoka kritja,
 • aktivno upravljanje imetja skladno z vašimi cilji,
 • možnost priključitve dodatnega nezgodnega zavarovanja,
 • možnost priključitve dodatnega nezgodnega zavarovanja vaših otrok,
 • možnost uveljavljanja osebne genetske analize.

Kaj z zavarovanjem pridobite?

 • Izbiro naložbenega cilja od 0 % do 100 % za neto vplačane premije,
 • možnost vstopa na kapitalske trge že z nizkimi vložki,
 • zavarovanje prilagodljivo, vašim željam in potrebam,
 • izplačilo privarčevanih sredstev po izteku zavarovanjav obliki rente ali v enkratnem znesku,
 • možnost priključitve dodatnega zavarovanja hujših bolezni z večkratnim izplačilom.

Hibrid je rešitev, ki v dinamičnem obdobju negotovosti z aktivnim upravljanjem premoženja ponuja varnost in donosnost.

Preberite več o Hibridu v produktni mapi in se dobro seznanite s pogoji zavarovanja