Štipendijsko naložbeno zavarovanje Junior je namenjeno našim najmlajšim, saj je upravičenec do zavarovalne vsote, za katero sklenete zavarovanje, otrok. Privarčevana sredstva so namenjena študiju, nakupu stanovanja ali preprosto zagotavljanju varne finančne prihodnosti vašega otroka.  

Junior naložbeno zavarovanje zagotavlja

  • finančno varnost otroka v primeru smrti starša,
  • zavarovanje za primer nezgode otroka,
  • vstop na kapitalske trge že z nizkimi vložki,
  • izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku ali v obliki štipendije – renta,
  • možnost izbire skladov z garancijo.

Kaj pridobite?

  • omogočamo vam, da že privarčevana sredstva in/ali bodoče vplačane premije prerazporedite v druge sklade,
  • investiranje denarnih sredstev v skladu z naložbenimi pričakovanji,
  • možnost priključitve dodatnega nezgodnega zavarovanja za otroke, z visokimi kritji in po izjemno ugodnih premijah.