Štipendijsko naložbeno zavarovanje Junior je namenjeno našim najmlajšim, saj je upravičenec do zavarovalne vsote, za katero sklenete zavarovanje, otrok. Privarčevana sredstva so namenjena študiju, nakupu stanovanja ali preprosto zagotavljanju varne finančne prihodnosti vašega otroka.  

Junior naložbeno zavarovanje zagotavlja

  • finančno varnost otroka v primeru smrti starša,
  • zavarovanje za primer nezgode otroka,
  • vstop na kapitalske trge že z nizkimi vložki,
  • izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku ali v obliki štipendije – renta,
  • možnost izbire skladov z zajamčeno donosnostjo,
  • aktivno upravljanje vašega premoženja v primeru izbire naložbene strategije, imenovane individualna izbira naložbenega portfelja, ali naložbene strategije, imenovane varčevalni cilji. Strukturo vaše košarice skladov bo izkušena skupina upravljavcev sproti spremljala in prilagajala.

Kaj pridobite?

  • omogočamo vamspremembo naložbene strategije,
  • investiranje denarnih sredstev v skladu z naložbenimi pričakovanji,
  • možnost priključitve dodatnega nezgodnega zavarovanja za otroke, z visokimi kritji in po izjemno ugodnih premijah.
Izberite naložbo po svoji meri
Pri zavarovanju lahko svoja vplačila razdelite med sklade različnih upravljavcev.

Svoj denar lahko oplemenitite v različnih naložbenih možnostih:

Preberite več o Junior štipendijskem naložbenem zavarovanju v produktni mapi in se dobro seznanite s pogoji zavarovanja