Klasično življenjsko zavarovanje je vaša naložba, saj je zavarovanje in varčevanje hkrati. Z njim boste sebi in svojim najdražjim zagotovili socialno in finančno varnost ter zavarovali največjo dragocenost – svoje življenje.

KAJ VKLJUČUJE KLASIČNO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE?

MIROVANJE ZAVAROVANJA

V primeru nepričakovanih finančnih obveznosti lahko uveljavljate pravico do mirovanja plačevanja premije (po poteku dveh oz. treh let, odvisno od zavarovalne dobe).

PREDUJEM

Po poteku dveh oz. treh let, odvisno od zavarovalne dobe, lahko vložite prošnjo za izplačilo predujma, in sicer do največ 80 % višine odkupne vrednosti, pri čemer zavarovanje ostane v veljavi.

ZAČASNO JAMSTVO

Zavarovalnica prevzame jamstvo za primer nezgodne smrti zavarovanca od 24. ure tistega dne, ko je potrjeno vplačilo prve premije, do datuma, ki je na polici naveden kot začetek zavarovanja. V tem primeru izplača zavarovalnica zavarovalno vsoto dogovorjeno za primer smrti pri življenjskem zavarovanju, vendar največ 10.000 EUR.

 

NAGRADA ZA ROJSTVO OTROKA

Ob rojstvu vsakega otroka, bo zavarovanka, ki ima vsaj eno leto sklenjeno Klasično življenjsko zavarovanje, prejela denarno nagrado. Višina nagrade je določena s posebnim pravilnikom, objavljenim na spletni strani zavarovalnice.

SPREMEMBA KLASIČNEGA ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA

Po poteku treh let veljavnosti Klasičnega življenjskega zavarovanja lahko vaše zavarovanje spremenite v preostale oblike življenjskih zavarovanj. Med trajanjem zavarovanja lahko spremenite upravičence, po treh letih lahko zvišate ali znižate zavarovalno premijo in zavarovalno vsoto.

 

 

KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem med 15. in 70. letom starosti.

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovalna doba je od 5 do 25 let.

PREMIJE

Mesečna premija znaša najmanj 20 €.
Premijo lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

IZPLAČILA

  • Ob poteku zavarovalne dobe: zavarovalna vsota in morebitni pripisan dobiček.
  • V primeru smrti: zavarovalna vsota in do takrat pripisan dobiček.
  • V primeru nezgodne smrti zavarovanca v prometni nesreči (v kolikor je ta riziko priključen): zavarovalna vsota za smrt in zavarovalna vsota za nezgodno smrt v prometni nesreči.
INFORMATIVNI IZRAČUN

K ZAVAROVANJU LAHKO PRIKLJUČITE:

Ob priključitvi Dodatnega nezgodnega zavarovanja vam pripada možnost uveljavljanja Preventivna analiza GenePlanet.

Več o ANALIZI geneplanet

PRENESI PRODUKTNO MAPO

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite zavarovalne pogoje.

KLJUČNE PREDNOSTI:

  • Zavarovalna vsota za izplačilo doživetja je določena že ob sklenitvi.
  • Možnost udeležbe v dobičku.
  • Možnost priključitve Dodatnega nezgodnega zavarovanja za odrasle in otroke.
  • Možnost priključitve dodatnega zavarovanja hujših bolezni z večkratnim izplačilom.
  • Izplačilo nagrade ob rojstvu otroka.
  • Možnost priključitve Dodatnega zavarovanja delovne nezmožnosti z izplačilom rente.
  • Možnost priključitve Dodatnega zdravstvenega zavarovanja Najboljši zdravniki sveta.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}