Ključnih 5 je naložbeno življenjsko zavarovanje, ki v ospredje postavlja izključno potrebe zavarovanca. Zavarovanje s kritji za primer smrti ali nezgodne smrti, hujše bolezni, hospitalizacije in enkratne dnevne odškodnine za zlom kosti zaradi nezgode ter s pravno zaščito ponuja celovito zaščito pred dogodki, ki nas lahko doletijo kot posledica starosti, aktivnega življenja ali preprosto, ko se življenje ne odvija po načrtih.

KAJ OMOGOČA ZAVAROVANJE KLJUČNIH 5?

KRITJE V PRIMERU SMRTI

Popolno zavarovalno kritje v primeru smrti zavarovanca nastopi že po poteku prvega leta.

VARČEVANJE

Varčevanje brez vstopnih stroškov in mesečnih stroškov obdelave zavarovanja. Na izbiro imate tri višine varčevalnih premij (3, 5 ali 10 €), ki jih lahko razdelite med največ tri sklade.

PRAVNA ZAŠČITA

Kritjemo stroške zahtevka za povračilo utrpele premoženjske škode (izgubo denarja) vse do 10.000 € v primeru prekinitve vašega življenjskega zavarovanja zaradi škodljivega priporočila prodajalca.

 
 

ZAVAROVANJE ZA DVE HUJŠI BOLEZNI

Priključite lahko tudi Zavarovanje za hujše bolezni za primeri možganske kapi in/ali rakavih obolenj.

BREZ VPRAŠANJ

Pristop k zavarovanju lahko opravite brez vprašalnika o vašem zdravstvenem stanju.

 

KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem med 45. in 75. letom starosti.

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovalna doba je 10 let.

PREMIJE

Mesečna premija znaša najmanj 14,82 €. Premijo lahko plačujete mesečno.

IZPLAČILA

Če ste izbrali in k vašemu zavarovanju priključili dodatna kritja se vam še izplača:

 • zavarovalnina za primer hujše bolezni - v
  odvisnosti od pristopne starosti zavarovanca,
  in sicer kot predplačilo 80 %, 70 % ali
  60 % zavarovalne vsote za smrt**;
 • nadomestilo za hospitalizacijo zaradi
  nezgode – dnevno nadomestilo za več kot
  štiri zaporedne nočitve v bolnišnici zaradi
  nezgode (največ za 365 zaporednih nočitev);
 • enkratna dnevna odškodnina za zlom kosti,
  tudi osteoporotičnih, kot posledica nezgode.

**Po poteku prvih dveh let zavarovanja.

PREMIJE IN IZPLAČILA SE DOLOČAJO GLEDE NA PRISTOPNO STAROST

TABELA SKLOPOV PO STAROSTI

IZBERITE NALOŽBO PO SVOJI MERI

Naložbeno strategijo lahko oblikujeta tudi sami z izbiro skladov iz naše ponudbe. Izbirate lahko med Infond skladi. 

Sredstva, namenjena varčevanju lahko razporedite med največ tremi skladi upravljavca Infond.

TABELA SKLADOV

K ZAVAROVANJU LAHKO PRIKLJUČITE:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje za primer hospitalizacije in zloma kosti kot posledice nezgode
 • Dodatno zavarovanje pravne zaščite življenjskega zavarovanja
 • Dodatno zavarovanje za primer nastanka hujših bolezni za eno od treh kritji: možganska kap, rakavo obolenje ali možganska kap in rakavo obolenje

PRENESI PRODUKTNO MAPO

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite zavarovalne pogoje.

KLJUČNE PREDNOSTI:

 • Naložbeno zavarovanje s poudarkom na dodatnih kritjih.
 • Ločeno in stroškovno neobremenjeno varčevanje.
 • Možnost priključitve Dodatnega nezgodnega zavarovanja za primer hospitalizacije in zloma kosti kot posledice nezgode in Dodatnega zavarovanja pravne zaščite življenjskega zavarovanja.
 • Možnost sklenitve zavarovanja za primer nastanka hujših bolezni.
 • Zavarovanje se sklene brez vprašalnika o zdravstvenem stanju zavarovanca in brez zdravniškega pregleda zavarovanca.
 • Izplačilo ob poteku zavarovalne dobe.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}