Pogosta vprašanja

Avtomobilska zavarovanja

Kaj krije moja kasko polica?

Kriti so riziki, ki so opredeljeni na zavarovalni polici oz. v zavarovalnih pogojih. Kritja so odvisna od paketa, ki ga je zavarovanec izbral.

Ali velja asistenca tudi, če se okvara ali prometna nezgoda zgodi v medmejnem prostoru med SRB in KOS?

Pomoč pripada v smislu komunikacije in pridobivanja podatkov v kolikor obstaja jezikovna težava.  Ugodnosti iz naslova izgubljene prtljage pripadajo le v primeru potovanja z letalom na osnovi izvirnih računov in ostalih dokazil.

Prometna nesreča v tujini: kakšen je postopek glede popravila, ali se stroški povrnejo?

Nemudoma pokličite +386 2 6180 520 asistenco Zavarovalnice Sava, ki bo v sodelovanju s cenilno službo uredila ogled poškodbe (pri serviserju v tujini se posnamejo digitalne fotografije poškodbe in se posredujejo po elektronski pošti v cenilo službo Zavarovalnice Sava), odobritev popravilo/zamenjava in poplačilo poškodovanih delov v tujini. Ko se stranka vrne v Slovenijo, mora obvezno na najbližji enoti Zavarovalnice Sava izpolniti odškodninski zahtevek za prijavo škodnega dogodka in predložiti račun o sanaciji škode. Če se bo škoda uveljavljala iz sklenjenega kasko zavarovanja in bo za to kasko škodo podan pravni temelj in izdana odobritev popravila v tujini, katerega račun je poplačan s strani zavarovanca, bo ta znesek računa povrnjen ob obračunu škodnega spisa. V primeru, da je zavarovanje sklenjeno z odbitno franšizo, bo le ta odšteta od zneska popravila.

Razbita šipa v tujini, kakšen je postopek?

Kadar je sklenjeno kasko zavarovanje ali kasko delna kombinacija J in je prišlo do poškodovanja stekel v tujini, je najbolje takoj poklicati  +386 2 6180 520 asistenco Zavarovalnice Sava, ki bo v sodelovanju s cenilno službo uredila ogled poškodbe (pri serviserju v tujini se posnamejo digitalne fotografije poškodbe in se posredujejo po elektronski pošti v cenilo službo), odobritev popravilo/zamenjava in poplačilo poškodovanega stekla v tujini. Ko se stranka vrne v Slovenijo, mora obvezno na najbližji enoti Zavarovalnice Sava izpolniti odškodninski zahtevek za prijavo škodnega dogodka in predložiti račun o sanaciji škode.

Kje je najbližje cenilno mesto?

Seznam vseh cenilnih mest se nahaja na spletnem naslovu poslovalnice.

Kakšen je delovni čas cenilne službe?

Informacije o delovnem času cenilnih služb se nahajajo na spletnem naslovu poslovalnice.

Kako izpolnim Evropsko poročilo?

Navodila za izpolnitev Evropskega poročila so na hrbtni strani dokumenta. 

Ali je potrebno v primeru škode na parkirišču poklicati policijo?

V primeru uveljavljanja škode, povzročene s strani drugega motornega vozila, ni nujno o poškodbi obvestiti policije, je pa priporočljivo zaradi ugotavljanja okoliščin poškodbe. V primeru poškodbe iz objestnosti ali poskusa vloma pa je v skladu z zavarovalnimi pogoji obvezna obvestitev policije.

Prometna nesreča, lastnik v bolnici, avto ostane pri avto vleki. Ali asistenca krije stroške stojnine za ta čas?

Stroški ležarine so po splošnih pogojih izključeni iz asistence.

Ali velja asistenca v primeru, ko ne delajo luči (noč)?

Katerakoli avtomobilska asistenca velja za vozila v nevoznem stanju. Vozilo v nevoznem stanju je tako poškodovano ali pokvarjeno, da ga ni možno premikati z lastnim pogonom. V primeru nedelujočih žarometov, je vozilo še vedno v voznem stanju.

Ali mi pripada asistenca, če med vožnjo ostanem brez goriva?

Da, asistenca v tem primeru pokrije stroške dostave goriva ali vleko do prve bencinske črpalke. Stroški goriva samega niso kriti.

Ali mi pripada asistenca, če pomotoma natočim napačno gorivo?

Da, kriti so stroški vleke vozila do servisa. Pri Asistenci Premium so z naslova asistence pokriti tudi stroški prečrpavanja brez stroškov rezervnega materiala.

Ali se mi koriščenje asistence pozna potem pri naslednjem sklepanju zavarovanja, denarno?

Ne, zavarovanje asistence ne zajema sistema bonus /malus, kar pomeni, da v primeru koriščenja asistence ni podražitve zavarovanja v naslednjem letu oz. obdobju.

Kolikokrat lahko koristim asistenco?

Na en škodni primer se lahko koristi več ugodnosti iz naslova asistence v odvisnosti od škodnega dogodka. Drugih omejitev po številu koriščenja asistence ni.

Prometna nesreča v tujini. Ali lahko prečkam carino brez prijave na policijo?

Poškodbe na vozilu, ki so nastale v prometni nesreči v tujini, je obvezno potrebno prijaviti policiji. Samo s policijskim potrdilom o poškodbah boste lahko prečkali carino in državno mejo. S tem policijskim zapisnikom/potrdilom boste nato na zavarovalnici ob prijavi škode izkazali resnični kraj in način nastanka poškodb na vašem vozilu.

Kdaj mi začne veljati sklenjena polica, od tistega trenutka ali od 00:00?

Če ni drugače dogovorjeno, zavarovalna pogodba prične veljati po izteku 24:00 ure dneva, ki je v polici označen kot dan začetka zavarovanja.

Kako naj sestro zavarujem zraven kot mladega voznika?

Pri sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti se obračuna doplačilo v višini 20 % za mladega voznika (sestra in ostali občasni vozniki) v primeru, da ima vozniško dovoljenje manj kot tri leta.

Kje dobim kontakt svojega agenta?

Mobilna številka zastopnika je navedena na polici in modri vizitki, lahko pa pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 19 20.

Zakaj ne dela info center tudi ob vikendih, praznikih?

Asistenčni center TBS 24, d. o. o., deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Prišlo je do prometne nezgode v tujini. Kakšen je postopek glede popravila, ali se stroški povrnejo?

Nemudoma pokličite +386 2 6180 520 asistenco Zavarovalnice Sava, ki bo v sodelovanju s cenilno službo uredila ogled poškodbe (pri serviserju v tujini se posnamejo digitalne fotografije poškodbe in se posredujejo po elektronski pošti v cenilo službo), odobritev popravilo/zamenjava in poplačilo poškodovanih delov v tujini. Ko se stranka vrne v Slovenijo, mora obvezno na najbližji enoti Zavarovalnice Sava izpolniti odškodninski zahtevek za prijavo škodnega dogodka in predložiti račun o sanaciji škode. Če se bo škoda uveljavljala iz sklenjenega kasko zavarovanja in bo za to kasko škodo podan pravni temelj in izdana odobritev popravila v tujini, katerega račun je poplačan s strani zavarovanca, bo ta znesek računa povrnjen ob obračunu škodnega spisa. V primeru, da je zavarovanje sklenjeno z odbitno franšizo, bo le ta odšteta od zneska popravila.

Prometna nesreča v tujini: kako postopati?

Če je nastala manjša materialna škoda, si z ostalimi udeleženimi izmenjajte podatke in izpolnite v celoti evropsko poročilo o prometni nesreči. Zaradi lažje izvedbe nadaljnjih postopkov priporočamo, da v vseh primerih na kraj pokličete policijo, ki bo opravila ogled ter vam izdala potrdilo o poškodbi vozila tuje registracije, ki omogoča neoviran prehod državne meje in vrnitev v domovino. Če od soudeleženih v nesreči ne morete pridobiti podatkov o osebah, vozilu in zavarovanju, zaprosite za podatke policijo.

Koliko je doplačilo asistence?

Veljavni cenik za sklenitev asistence je na voljo pri vseh zastopnikih, sklepalnih mestih ali brezplačni številki 080 19 20.

Ali obstaja zavarovanje/produkt za motorna kolesa, ki krije okvaro v Sloveniji?

Da, Zavarovalnica Sava ponuja tudi tak asistenčni produkt. Za več informacij, prosimo, pokličite 080 19 20.

Prometna nesreča, en udeleženec: ali je potrebno poklicati policijo?

Če se bo nastala škoda na vozilu uveljavljala iz sklenjenega kasko zavarovanja, je glede na splošne pogoje kasko zavarovanja potrebno  vsako prometno nesrečo prijaviti policiji.

Nalet divjadi: ali je potrebno poklicati policijo?

Da, škodni dogodek je potrebno obvezno prijaviti policiji.

Imel sem prometno nesrečo s tujim državljanom ali moram poklicati policijo?

V primeru prometne nesreče v Sloveniji, ki jo povzroči voznik vozila s tujo registrsko oznako, je posebej pomembno, da oškodovanec pravilno zapiše vse bistvene podatke o tujem vozniku in motornem vozilu (predvsem ime in priimek voznika, registrska oznaka vozila, tip in znamka vozila, ime zavarovalnice in številka zavarovalne police oziroma zelene karte), ki je udeleženo v prometni nesreči. Priporočljivo je poklicati policijo, v vsakem primeru pa se naj izpolni Evropsko poročilo o prometni nesreči, četudi je bila na kraju prometne nesreče policija.

Kje najdem splošne pogoje za kasko?

Splošni pogoji so na voljo pri zastopnikih in vseh sklepalnih mestih. Pokličete lahko 080 19 20.

Na kateri servis odpeljati poškodovano vozilo?

Če je vaše vozilo po prometni nesreči nevozno, je priporočljivo zapeljati vaše vozilo na najbližji pooblaščen servis (za znamko vozila) od mesta prometne nesreče in nato najpozneje v roku 3 dni prijaviti škodo na najbližji enoti Zavarovalnice Sava, ki bo tudi poskrbela za ogled in ocenitev nastale škode. Če je vaše vozilo po prometni nesreči  v voznem stanju in je bil opravljen ogled in ocenitev škode s strani cenilca, priporočamo sanacija ugotovljene škode na enem od pogodbenih servisov Zavarovalnice Sava . Lahko pa cenitev in popravilo opravite tudi na katerem od naših pogodbenih cenilnih mest (QC), ki so dostopna na spletu.

Kje lahko kupim zeleno karto izven delovnega časa zavarovalnice?

Če zelene karte še nimate, jo lahko pridobite v zavarovalnih agencijah, pri zastopnikih, AMZS in drugih pooblaščenih enotah, ki sklepajo avtomobilska zavarovanja. Predložiti morate prometno dovoljenje in zavarovalno polico obveznega avtomobilskega zavarovanja. 

Ali mi iz asistence pripada nadomestno vozilo za čas trajanja popravila?

Če imate sklenjeno asistenco in se vam je pripetila nesreča, vandalizem ali tatvina in vaše vozilo ni popravljivo v 12-ih urah ter popravila ni možno končati v 48-ih urah, vam pripada nadomestno vozilo v Sloveniji in v tujini. Čas koriščenja je odvisen od izbranega asistenčnega paketa.

Kaj je odbitna franšiza?

Ob sklenitvi nekaterih zavarovanj si zavarovanec lahko izbere delež škode, ki ga bo v primeru škodnega primera kril sam. Ta delež, imenovan franšiza, samopridržaj ali lastna udeležba, je lahko izražen v odstotku zavarovalne vsote, v odstotku nastale škode ali v absolutnem znesku. Pri kasko zavarovanjih vozil je v Zavarovalnici Sava franšiza določena v odstotku zavarovalne vsote (glede na vrednost vozila) in lahko znaša 1 %, 2 %, 4 % ali 8 %. Če zavarovanec izbere odbitno franšizo, je zavarovalna premija nižja.

Ali obvezno avtomobilsko zavarovanje krije tudi škodo na mojem avtomobilu?

Obvezno avtomobilsko zavarovanje krije premoženjsko škodo (avto, stavbe, osebni predmeti) in telesne poškodbe oziroma smrt oškodovanca, škodo na avtomobilu povzročitelja pa krije kasko avtomobilsko zavarovanje.

Koliko znaša obvezno avtomobilsko zavarovanje za moje vozilo?

Znesek obveznega avtomobilskega zavarovanja je odvisen od več faktorjev, kot so moč motorja, bonus oziroma malus premije, izkušenost voznika (mladi vozniki) in mednarodno potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Za informativni izračun se obrnite na naše svetovalce na brezplačni telefonski številki 080 19 20.

Kakšna je redna cena za zavarovanje voznika AO+?

Višina zavarovalne premije za zavarovanje voznika osebnega vozila znaša 23,9 % letne zavarovalne premije obveznega avtomobilskega zavarovanja. Za informativni izračun se obrnite na naše svetovalce na brezplačni telefonski številki 080 19 20.

Zavarovanje za moped

Kdaj lahko lastnik ustrezno registrira moped s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h?

Mopedi s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h morajo biti registrirani od 1. maja 2017, registracija pa je možna od 6. aprila 2017 dalje.

Ali je potrebno pred prvo registracijo mopeda s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h opraviti tehnični pregled mopeda?

Da, če je moped star več kot 4 leta.

Ali je pri registraciji mopedov s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h vedno treba priložiti dokazilo o izvoru in lastništvu vozila?

Pri registraciji mopedov s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h (velja tudi za ostale mopede) k vlogi za registracijo ni potrebno priložiti dokazila o izvoru (dokazila o vseh preprodajah mopeda od prvega dajanja na trg do zadnjega - trenutnega lastnika) in lastništvu (trenutno lastništvo mopeda), če je bil moped na območju Slovenije pred 1. majem 2004 in njegovo lastništvo ni sporno. Izpolnjevanje navedenega časovnega pogoja in nespornosti lastništva mopeda stranka dokazuje v posebnem ugotovitvenem postopku.

Ali je posebni ugotovitveni postopek del registracijskega postopka?

Da. V skladu z usmeritvami Ministrstva za infrastrukturo je navedeni posebni ugotovitveni postopek del registracijskega postopka.

Ali posebni ugotovitveni postopek izvedejo vse registracijske organizacije?

Da, ker je posebni ugotovitveni postopek del registracijskega postopka, ga mora glede na vloženo vlogo lastnika za registracijo mopeda izvesti tista registracijska organizacija, ki je prejela vlogo za registracijo. Registracijske organizacije so upravne enote in pooblaščene registracijske organizacije.

Ali lahko posebni ugotovitveni postopek izvede tudi pooblaščena registracijska organizacija? 

Da. Če pooblaščena registracijska organizacija prejme vlogo za registracijo mopeda, mora izvesti tudi posebni ugotovitveni postopek.

Ali je vsaka strokovna organizacija, ki izvaja tehnične preglede vozil, tudi registracijska organizacija?

Da.

Se izvede posebni ugotovitveni postopek izvede za vse mopede na enoten način (npr. z dvema pričama)?

Ne. Način dokazovanja nespornosti lastništva mopeda in pogoja, da je bil moped na ozemlju Slovenije pred 1. majem 2004, je odvisen od konkretnega primera. Ali je treba kakšno dejstvo dokazovati ali ne, odloča uradna oseba, ki vodi postopek, glede na to, ali utegne to dejstvo vplivati na odločitev o stvari. Registracijska organizacija bo po prejemu vloge za registracijo mopeda in prilog sama presojala, katera dokazila je morebiti še potrebno priložiti oziroma katera procesna dejanja opraviti. V poštev tako pridejo vsa listinska dokazila, potrdila uradnih evidenc, izjave strank, izjave prič. Verodostojnost izjave stranke oziroma izjave prič referent registracijske organizacije presoja po načelu proste presoje dokazov, kar pa pomeni kritično in logično presojo dokazne vrednosti vsakega dokaza posebej in medsebojnega učinkovanja dokazov. Referent ki vodi postopek, pa mora opozoriti stranko na kazensko in materialno odgovornost, če bi dala krivo izjavo (kazenska odgovornost po 284. členu Kazenskega zakonika). Stranke (vložnik, priče) podajo svoje izjave ustno.

Ali se o navedenem posebnem ugotovitvenem postopku izdela kakšen zapisnik?

Da. V skladu z usmeritvami Ministrstva za infrastrukturo se o posebnem ugotovitvenem postopku, kot delu registracijskega postopka, izdela zapisnik.

Kako se potem zaključi vloga za registracijo mopeda, če je treba izvesti še posebni ugotovitveni postopek?

Če se posebni ugotovitveni postopek uspešno zaključi in moped izpolnjuje tudi ostale pogoje za registracijo, se vloga za registracijo zaključi z izdajo prometnega dovoljenja. V nasprotnem primeru se zaključi z zavrnitveno odločbo.

Če je lastnik mopeda pridobil listino (odločbo, potrdilo, zapisnik …) izdano o uspešno izvedenem ugotovitvenem postopku pred izdajo usmeritev Ministrstva za infrastrukturo, da se za posebni ugotovitveni postopek izda zapisnik, ali registracijska organizacija upošteva navedeno listino pri vlogi za registracijo mopeda?

Da. Izdane listine, ki dokazujejo uspešno zaključen posebni ugotovitveni postopek, začet pred prejemom navedenih usmeritev, se upoštevajo pri vlogi za registracijo vozila.

Ali se pri registraciji mopeda s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h preverja ustreznost vozniškega dovoljenja?

Ne. Ob registraciji mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25km/h, se ne preverja ustreznost vozniškega dovoljenja, saj vozniško dovoljenje za te mopede ni obvezno.

Ali so za mopede s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h določene posebne registrske tablice?

Da. Posebne razlikovalne registrske tablice za mopede s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h so identične obstoječim registrskim tablicam za mopede, z razliko, da je registrska označba rdeče barve, namesto črne. Cena te nove razlikovalne registrske tablice (dimenzija 150x110 mm) je identična ceni registrske tablice za mopede, to je 7,69 evra.

Zakaj so uvedene razlikovalne registrske tablice za mopede s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h?

Predvsem zato, da bo organom nadzora omogočen lažji nadzor nad tovrstnimi mopedi v cestnem prometu.

Ali se pri registraciji mopeda s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h plača letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu?

Ne. Za mopede se letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu ne plačuje.

Kakšen je strošek registracije?

Strošek lastnika vozila v zvezi s celotno registracijo mopeda je odvisen od dokazil, ki jih ima lastnik oziroma jih mora še pridobiti in priložiti k vlogi za registracijo (npr. tehnični pregled mopeda pred registracijo …). Strošek same izvedbe postopka registracije je odvisen od tega ali se izvede na upravni enoti, ki za postopek registracije stranki zaračuna takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah, ali pri pooblaščeni registracijski organizaciji, ki za izveden postopek registracije stranki zaračuna strošek po ceniku. Cene na pooblaščenih registracijskih organizacijah niso kontrolirane.

Cene za tiskovine, obrazce (npr. obrazec prometnega dovoljenja), registrske in preskusne tablice pa so kontrolirane in so določene s  Pravilnikom o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa.

Cena zavarovanja je odvisna od zavarovalnice, pri kateri lastnik mopeda sklene obvezno avtomobilsko zavarovanje in ugodnosti, ki jih zavarovalnica nudi lastniku mopeda.

Življenjska zavarovanja

Kako izberem pravo življenjsko zavarovanje?

Glede na vaše želje in potrebe lahko izbirate med različicami zavarovanj, kjer so vam na voljo dodatna jamstva za hujše bolezni, dodatna nezgodna zavarovanja, zavarovanja za dve osebi ter možnost izplačil in izplačil v obliki rente. Za pomoč pri izbiri primernega življenjskega zavarovanja smo uredili interaktivnega svetovalca, lahko pa se obrnete tudi na naše svetovalce na brezplačni telefonski številki 080 19 20.

Kako pri življenjskih zavarovanjih izberemo pravo rento?

Osebam, ki ob sklenitvi rentnega razmerja nimajo odvisnih družinskih članov, predlagamo enostavno doživljenjsko mesečno rento. Če je vsaj en družinski član odvisen od dohodkov zavarovanca, je doživljenjska mesečna renta z zagotovljenim trajanjem boljša rešitev. Za vse, ki želite za določeno dobo povišati svoje mesečne dohodke kot pomoč pri študiju, odplačevanju kredita ipd., pa bo zanimiva časovno omejena mesečna renta. Pri izbiri primerne rešitve vam bodo z veseljem priskočili na pomoč naši svetovalci za življenjska zavarovanja na brezplačni telefonski številki 080 19 20.

Ali lahko premije življenjskega zavarovanja plačuje delodajalec ali sorodnik?

Premije življenjskega zavarovanje lahko plačuje katera koli pravna ali fizična oseba.

Ali je možno obročno odplačevanje premije oziroma kakšni so plačilni pogoji?

Premije za življenjska zavarovanja lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno, letno ali z enkratnim vplačilom. Premijo lahko plačate s položnicami, ki jih prejmete od Zavarovalnice Sava, ali z odtegovanjem premij z vašega osebnega transakcijskega računa.

Ali lahko pri življenjskih zavarovanjih v času zavarovalne dobe spremenim zavarovalno dobo ali vsoto?

Pri zavarovanju Modra jesen zavarovalne dobe in zavarovalne vsote ni možno spreminjati. Pri Klasičnem življenjskem zavarovanje v prvih treh letih trajanja zavarovanja takšne spremembe prav tako niso možne, po treh letih pa je možno skrajšati ali podaljšati zavarovalno dobo ter zvišati ali znižati letno premijo oziroma zavarovalno vsoto, pod pogojem, da je zavarovanje aktivno in se redno plačuje. Spremembe so možne le ob zavarovalnem letu. Sprememba zavarovalne dobe življenjskega zavarovanja je možna le pod pogojem, da je po skrajšanju zavarovalne dobe ob vašem zavarovalnem letu zavarovanje v veljavi še najmanj tri leta. Zavarovalna doba tudi po znižanju ne sme biti krajša od 10 let.

Kolikšna je najnižja zavarovalna vsota?

Pri Naložbenem življenjskem zavarovanju, in Junior naložbenem zavarovanju je najnižja zavarovalna vsota 2.000 EUR oziroma najmanj 10 % in največ 100 % skupne predvidene vplačane premije v zavarovalnem obdobju. Za vsa ostala naložbena zavarovanja to ne velja (Hibrid, Modra naložba, Ključnih 5, Enkratno naložbeno zavarovanje).

Lahko del naloženih sredstev dvignem pred iztekom zavarovalne dobe?

Lahko. Pri Naložbenem življenjskem zavarovanju je zavarovanec upravičen do dviga dela naloženih sredstev po izteku dveh let (če je zavarovanje sklenjeno za dobo do 14 let) oziroma po izteku treh let (če je zavarovanje sklenjeno za dobo 15 let in več), in pod pogojem, da so plačane vse zaporedne zapadle premije. Najvišji znesek predujma znaša največ 80 % vrednosti premoženja po polici.

Kje lahko preverim vrednost točk vzajemnih skladov?

Vrednosti točk skladov so objavljene v dnevnih časopisih Delo, Večer, Dnevnik, Finance ipd. in na spletnih mestih KBM Infond in Alta skladi. Zavarovalce o stanju enot premoženja in njihovi vrednosti na dan 31. 12. v minulem letu obveščamo tudi pisno. Pri zavarovanjih z obročnim plačevanjem premije zavarovalca obvestimo o stanju premoženja, ko poteče obvezna doba vplačevanja.

Kako varne so naložbe v vzajemne sklade?

Vzajemni sklad je sestavljen iz naložb v vrednostne papirje različnih izdajateljev, zato je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje vzajemnega sklada zelo majhen. Večje število naložb v vrednostne papirje družb z visoko boniteto in ustrezna razpršenost zagotavljata večjo varnost.

Z naložbo v sklade, ki ne nudijo jamstva na vložena sredstva, zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Naložbeno tveganje je povezano s spremembo vrednosti premoženja sklada. Obstaja možnost, da se med varčevanjem ustvari drugačna donosnost od pričakovane, pri čemer lahko pride tudi do zmanjša vloženih sredstev. Padci in rasti vrednosti sklada so odvisni od stanja na finančnih trgih.

Kaj se zgodi, če pri življenjskih zavarovanjih zamudim z vplačilom premije?

V primeru zamude pri vplačilu premije zavarovalcu pošljemo opomin. Če znesek, ki ga je dolžan, ni pravočasno poravnan, zavarovanje prekinemo oziroma zmanjšamo zavarovalno vsoto. Zavarovanja, ki so bila plačevana in v veljavi dve leti (pri zavarovalni dobi vključno do 14 let) oziroma tri leta (pri zavarovalni dobi 15 let ali več), ostanejo v veljavi tudi brez nadaljnjega plačevanja premije, z zmanjšano zavarovalno vsoto (kapitalizacija). Izplačamo jih le ob smrti ali ob izteku zavarovalne dobe. Če ti pogoji niso izpolnjeni, Zavarovalnica Sava ne vrne vplačanih premij in ne izplača zavarovalne vsote, zavarovanje pa preneha veljati.

Komu so namenjena osebna zavarovanja in kaj pomeni naložbeno življenjsko zavarovanje?

Namenjena so vsem med 15. in 70. letom starosti, ki želite biti življenjsko zavarovani, hkrati pa z relativno nizkimi vložki vstopiti na trg vrednostnih papirjev. Vzajemne sklade, v katerih želite varčevati lahko izberete sami (KBM Infond, Alta skladi). Glede donosov lahko govorimo lahko le o preteklih donosih, ki pa niso garancija za prihodnost. Bodoči donosi so odvisni od mnogih dejavnikov kot npr.: splošna gospodarska gibanja v prihodnosti, naložbene strukture sklada, dobe varčevanja, sposobnosti upravljavca itd. Zaradi navedenega zavarovalec prevzema naložbeno tveganje.

Lahko osebno zavarovanje sklenem za svojega otroka?

Lahko, a mora imeti najmanj 15 let. Junior štipendijsko naložbeno zavarovanje je namenjeno vašim najmlajšim, saj je upravičenec do zavarovalne vsote, za katero sklenete zavarovanje, otrok. Privarčevana sredstva so namenjena študiju, nakupu stanovanja ali preprosto zagotavljanju varne finančne prihodnosti vašega otroka.

Za kakšno časovno obdobje lahko sklenem življenjsko zavarovanje?

Priporočamo vam sklenitev zavarovanja za dobo, daljšo od 10 let, saj se tako izognete plačilu 8,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov. Če je zavarovalec hkrati tudi upravičenec za izplačilo ob doživetju zavarovanja in če ni podana zahteva za odkup pred potekom desetih let od sklenitve zavarovanja ter v primeru smrti zavarovane osebe, vam dohodnine ob izplačilu zavarovalne vsote ni treba plačati.

Se pri zavarovanju Zlati ključ bolj obrestuje zavarovati mamo ali očeta otroka?

Odvisno od starosti zavarovanca. Spol ne igra vloge.

Kaj se pri zavarovanju Modra jesen zgodi z izplačilom zavarovalnine v primeru zavarovančeve smrti?

Če zavarovanec oziroma eden od zavarovancev umre po dveh letih trajanja zavarovanja, bomo upravičencu izplačali zavarovalno vsoto v skladu z določili. Če zavarovanec oziroma eden od zavarovancev umre pred iztekom dveh let od začetka življenjskega zavarovanja, znaša izplačilo 80 % do smrti zavarovanca plačanih premij osnovnega življenjskega zavarovanja. V primeru nezgodne smrti se dodatno izplača še pripadajoča zavarovalna vsota za nezgodno smrt.

Premoženjska zavarovanja

Kaj krije moja premoženjska polica?

Kriti so riziki, ki so opredeljeni na zavarovalni polici oz. v zavarovalnih pogojih. Kritja so odvisna od paketa, ki ga je zavarovanec izbral. 

Stranka želi, da izvajalec, ki je bil poslan na nujno asistenco, nadaljuje s sanacijo škode. Kakšen je postopek?

Če nastala škoda presega obseg in jamstvo, ki jo pokriva domska asistenca, mora zavarovanec o tem obvestiti zavarovalnico oz. cenilno službo. Podati mora pisno prijavo in v prijavi navesti, da bo nadaljnjo sanacijo opravil izvajalec domske asistence. Cenilni službi mora v pregled dostaviti ponudbo izvajalca sanacijskih del.

V kolikem času se javijo cenilci premoženjskih škod?

V najkrajšem možnem času, običajno že v nekaj urah, odvisno od tega ali gre za množične škode, velik obseg škod itd.

Kako je potrebno postopati, če stranka želi pričeti s sanacijo pred ogledom cenilca (ali fotografije zadostujejo)?

Zavarovanec lahko prične s sanacijo nastale škode pred ogledom škode pod pogojem, če s tem zmanjša nadaljnjo škodo, če zavaruje dokaze o nastali škodi tako, da škodo fotografira oz. kako drugače dokumentira. Prav tako mora poškodovane oz. uničene stvari hraniti do prihoda cenilca.

Kdaj mi začne veljati sklenjena polica, od tistega trenutka ali od 00:00?

Če ni drugače dogovorjeno, zavarovalna pogodba prične veljati po izteku 24:00 ure dneva, ki je v polici označen kot dan začetka zavarovanja.

Ali lahko začnem s sanacijo premoženjske škode, preden zadevo pogleda cenilec?

Zavarovanec lahko prične s sanacijo nastale škode pred ogledom škode pod pogojem, če s tem zmanjša nadaljnjo škodo, če zavaruje dokaze o nastali škodi tako, da škodo fotografira oz. kako drugače dokumentira. Prav tako mora poškodovane oz. uničene stvari hraniti do prihoda cenilca.

Kakšna je razlika med zavarovanjem na dejansko ali novo vrednost?

Pri zavarovanju na novo vrednost se objekt ob sanaciji škode uredi v prvotno stanje, kar pomeni, da se uporabijo materiali enake kakovosti in cenovnega razreda. Če hišo, stanovanje ali stanovanjsko opremo zavarujete na dejansko vrednost, ob škodnem primeru izplačamo zavarovalno vsoto, zmanjšano za del vrednosti, vezane na starost, obrabo in ekonomsko zastarelost.

Kaj krije OPA! Pravna zaščita?

OPA! Pravna zaščita je vključena v premoženjsko zavarovanje OPA!, obsega pa splošno odškodninsko pravno zaščito, ki krije stroške uveljavljanja odškodninskega zahtevka, splošno kazensko pravno zaščito, ki krije stroške kazenske ovadbe oziroma kazenskega postopka proti zavarovancu, in pravno svetovanje, ki omogoča dva ustna odvetniška nasveta letno. Zavarujejo se lahko zavarovanec in njegovi družinski člani (zakonski in izvenzakonski partner, ki živi na istem naslovu, ter šolajoči se otroci do 27. leta starosti). 

 

Katero zavarovanje moram imeti sklenjeno, da lahko uveljavim asistenco doma?

Asistenca doma je sestavni del zavarovanja OPA!, sklenete pa jo lahko ne glede na izbrano obliko osnovnega kritja (zavarovanje hiše, stanovanja ali stanovanjske opreme).

Na smučanju v tujini sem utrpel hujše telesne poškodbe in potreboval helikopterski prevoz v najbližjo bolnišnico. Nimam sklenjenega turističnega zavarovanja, imam pa sklenjeno zavarovanje OPA!. Ali to krije tovrstne primere?

Sestavni del zavarovanja OPA! je tudi osebna asistenca, ki prvemu zavarovancu v primeru nezgode krije stroške kakršnega koli prevoza v bolnišnico.

Močno neurje je podrlo drevo na parceli, ki je padlo na kovano ograjo in jo poškodovalo. Ali je nastala škoda krita z OPA! Zavarovanjem hiše?

Škodo krije zavarovanje OPA!, kjer je kot predmet zavarovanja pri zavarovanju hiše vključena tudi ograja.

Okoli parcele sem kosil travo. Izpod propelerja je odletel kamen in zadel sosedov avtomobil. S katerim zavarovanjem lahko krijem takšne nezgode?

OPA! Zavarovanje stanovanjske opreme vključuje tudi odgovornost zasebnika iz vsakdanjega življenja za škode, ki jih povzroči tretjim osebam.

V hiši imam talno gretje. Počila mi je cev. Potrebna je bila zamenjava instalacije. Instalater je predvidel škodo v višini 4.000 EUR. Kaj mi krije zavarovalnica?

Pri zavarovanju na novo vrednost je vključen strojelom vgrajenih instalacij do zavarovalne vsote objekta, zato krije vso škodo na instalacijah.

S kolesom sem na potovanju po Albaniji povozil domačina. Vložili so odškodninski zahtevek za telesne poškodbe. Se je mogoče zavarovati tudi za tovrstne primere?

Zavarovanje stanovanjske opreme vključuje tudi odgovornost zasebnika iz vsakdanjega življenja za škode, ki jih povzroči tretjim osebam. Kritje odgovornosti zajema ves svet.

Po dopustu sem prišel domov in ugotovil, da je zaradi neurja prišlo do izpada električne energije. Posledično je bila v zamrzovalniku uničena vsa hrana.

Zavarovanje opreme nadstandard vključuje tudi škodo v zamrzovalniku, ki je posledica izpada električne energije.

Zgradil sem novo stanovanjsko poslopje in uredil fasado. Neko jutro, ko sem vstal, je bil po celotni fasadi napisan grafit. Je možno uveljavljati škodo tudi za takšna dejanja?

Škode, povzročene z vandalizmom, lahko uveljavljate, če imate sklenjeno zavarovanje za tovrstni riziko z ustreznim doplačilom.

Poslovna premoženjska zavarovanja

Ali se lahko zavarujejo tudi podjetja, katerih zgradbe, oprema in zaloge presegajo vrednost 650.000 EUR?

Lahko, a je ob sklenitvi zavarovanja skupaj s strokovnimi sodelavci treba oceniti največjo verjetno škodo in oceno sporočiti v oddelek strokovne podpore.

Ali lahko zavarovanje splošne civilne odgovornosti sklenemo samostojno, brez dodatnih storitev?

Ne, zavarovanje splošne civilne odgovornosti je možno skleniti samo s predhodno sklenjenim zavarovanjem zgradb, opreme ali zalog.

Ali dejavnost podjetja vpliva na višino premije?

Da, višina premije je odvisna od dejavnosti podjetja. Pri obračunu premije je pomembno upoštevati le tiste dejavnosti, s katerimi se podjetje dejansko ukvarja in ne vseh, ki so registrirane.

Ali je zavarovanje opreme in zalog vezano na lokacijo?

Oprema in zaloge so zavarovane samo na lokaciji, na kateri se nahaja podjetje, oziroma na kraju, navedenem v zavarovalni polici. Oprema in zaloge niso zavarovane med prevozom in izven zavarovanega kraja.

Ali lahko zavarujemo zaloge blaga na prostem?

Za zavarovanje zalog blaga na prostem je treba skleniti posebno polico za primer požara.

Ali lahko zavarujemo umetniške predmete, ki so v lasti podjetja?

Umetniški predmeti, ki so last podjetja in se nahajajo v poslovnih prostorih, so zavarovani v sklopu zavarovanja poslovnih prostorov. Umetniški predmeti v zasebni lasti, ki se nahajajo v poslovnih prostorih, pa niso zajeti v zavarovanju.

Ali zavarovanje splošne civilne odgovornosti pri podjetju, ki se ukvarja z gradbeništvom, zajema tudi odgovornost do tretjih oseb na delovišču?

Ne, podjetja, ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo, morajo po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) obvezno zavarovati odgovornost iz opravljanja te dejavnosti. Zavarovanje splošne civilne odgovornosti za izvajalce gradbenih del po poslovnih premoženjskih zavarovanjih ni primerno, saj jim ne nudi tega kritja. Skleniti morajo posebno polico za zavarovanje odgovornosti oziroma gradbeno ali montažno zavarovanje. 

Ali lahko poslovno zavarovanje sklenem tudi kot samostojni podjetnik?

Da, zavarovanje poslovnih premoženjskih zavarovanj je namenjeno vsem, ki se ukvarjajo s kakršno koli pridobitno dejavnostjo, ne glede na status zavarovanca.

Kmetijska premoženjska zavarovanja

Kakšno kritje nudi zavarovanje odgovornosti iz posesti kmetijskih zgradb?

Zavarovanje nudi kritje odgovornosti za poškodbe tretjih oseb ali njihove lastnine, povzročene zaradi napake ali stanja kmetijske zgradbe, ki je v vaši lasti. Tretje osebe so vse osebe razen zavarovanca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja, otrok, posvojencev ali rejencev, oseb, ki jih zavarovanec preživlja ali živijo z njim v skupnem gospodinjstvu ter sorodnikov vseh prej naštetih oseb v ravni liniji do drugega kolena (dedek, babica, oče, mati, sinovi, hčere, vnuki, vnukinje) in stranski liniji do četrtega kolena (bratje, sestre, tete, strici, bratranci, sestrične, nečaki, nečakinje).

Ali zavarovanje odgovornosti iz posesti kmetijskih zgradb krije tudi poškodbe delavcev?

Ne. Za to kritje morate skleniti posebno zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz opravljanja kmetijske dejavnosti.

Zaradi lanskoletne toče sem kupil zaščitne mreže za vinograd. Ali jih lahko zavarujem?

Da, zaščitne mreže proti toči je možno zavarovati v sklopu zavarovanja kmetijskih stavb.

Iz neznanega vzroka je prišlo do loma stekla v oknih na gospodarskem poslopju. Ali je to zajeto v kmetijskem premoženjskem zavarovanju?

Če je objekt zavarovan na novo vrednost, imate ta riziko zajet v zavarovanju in vam zavarovalnica škodo povrne.

Imam čredo domačih živali, ki se poleti pasejo v ograjenem pašniku. Zaradi vedno večjih neurij obstaja tudi vedno večja nevarnost neposrednega ali posrednega udara strele v živali. Ali kmetijsko premoženjsko zavarovanje krije škodo zaradi indirektnega udara strele?

Z ustreznim doplačilom zavarovalne premije je možno zavarovati tudi ta riziko.

Ali lahko zavarujemo tudi kmetijske delovne stroje in delovne priključke?

Da, stroje in priključke lahko zavarujete v sklopu zavarovanja opreme in premičnin.

Nezgodna zavarovanja

Zakaj ne dela info center tudi ob vikendih, praznikih?

Asistenčni center TBS 24, d. o. o., deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Ali Zojino šolsko zavarovanje velja tudi v času šolskih počitnic?

Da, Zojino šolsko zavarovanje velja 24 ur dnevno, vse leto.

Imam status športnika, nedavno pa sem si poškodoval roko med domačimi opravili. Ali nezgodno zavarovanje športnikov krije takšne primere?

Ne, zavarovanje športnikov krije samo poškodbe, ki jih zavarovanec utrpi med treningom, tekmo, potjo na trening ali tekmo ali med opravili, ki jih izvaja po nalogu sklenitelja zavarovanja (če je to športna organizacija). Nezgodo med domačimi opravili krije nezgodno zavarovanje posameznikov.

Do katere starosti lahko sklenem nezgodno zavarovanje?

Nezgodno zavarovanje upokojencev lahko sklenejo osebe, stare do 85 let.

Turistična zavarovanja

Let je bil odpovedan (layover). Ali mi asistenca krije nakup druge karte?

Asistenca ne krije stroškov druge letalske karte, krijejo se stroški raznih izdatkov, kot so transferji na drugo letališče, nočitev, prehrana itd., do zneska 160,00 EUR. Ugodnosti veljajo, kadar je let odpovedan ali ima zamudo za več kot 6 ur.

Imam paket C, kaj mi pripada v primeru zamude leta?

Če bo potrjeni redni let za odhod zavarovanca s kateregakoli letališča imel zamudo šest ur ali več, ali če bo let odpovedan, ali če zavarovanec ne bo mogel vstopiti na letalo zaradi sprejetja več rezervacij, kot je na voljo sedežev, in da ne bo zanj nobenega drugega alternativnega prevoza v roku šestih ur od načrtovanega odhoda, bo zavarovatelj kril zavarovancu različne izdatke (transferji na drugo letališče, nočitev, prehrana itd.), nastale pred dejanskim odhodom, v znesku sto šestdeset evrov (EUR 160) na osnovi izvirnih računov, ki jih bo zavarovanec predložil za nastale stroške. 

Kakšna je razlika med kasko zavarovanjem in osnovnim zavarovanjem plovila?

Kasko zavarovanje plovila: Kasko zavarovanje plovila krije materialno škodo zaradi fizične izgube ali poškodbe plovila, ki nastane na plovilu kot posledica zavarovanih rizikov. Zavarovanje odgovornosti lastnika plovila: Zavarovanje kritje odgovornost za škodo, ki jo lastnik ali upravljalec plovila povzroči tretjim osebam, ki nastane zaradi povzročitve smrti, telesnih poškodb ali prizadetega zdravja. Zavarovanje lahko razširite tudi na kritje materialne škode povzročene tretji osebi. 

Izgubil sem zlato Mastercard ali mi asistenca vseeno velja (NLB)?

Asistenca velja skladno z veljavnostjo, ki je zapisana na izdani vizitki turističnega zavarovanja.

Kako podaljšam kartico oz. turistično zavarovanje (NLB)?

Za informacijo o tem se obrnite na banko, na svojega  bančnega asistenta.

Kdaj mi začne veljati sklenjena polica, od tistega trenutka ali od 00:00?

Če ni drugače dogovorjeno, zavarovalna pogodba prične veljati po izteku 24:00 ure dneva, ki je v polici označen kot dan začetka zavarovanja.

Zakaj ne dela info center tudi ob vikendih, praznikih?

Asistenčni center TBS 24, d. o. o., deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

V tujino se odpravljam s skupino prijateljev. Lahko sklenemo turistično zavarovanje za celo skupino z eno polico ali se moramo zavarovati vsak posebej?

Turistično zavarovanje z asistenco v tujini lahko sklenete kot posameznik, družina ali skupina.  

V katerih državah velja turistično zavarovanje Zavarovalnice Sava?

Turistično zavarovanje z asistenco v tujini velja za vse države sveta z izključitvijo Slovenije in države, kjer ima zavarovanec prijavljeno stalno in/ali začasno uradno prebivališče.

Zavarovanje koles in kolesarjev

Zakaj ne dela info center tudi ob vikendih, praznikih?

Asistenčni center TBS 24, d. o. o., deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Kaj če med kolesarjenjem povozim drugega kolesarja? (Odgovornost kolesarja)

Na podlagi sklenjene police me Zavarovalnica Sava brani v postopku. Če ugotovi, da je zahtevek oškodovanca upravičen, namesto mene izplača morebitno škodo na kolesu in odškodnino za telesne poškodbe drugega kolesarja. Pri odškodnini za telesne poškodbe sem udeležen z 200 evri franšiže.

Kolikšna je odškodnina v primeru, da sem se telesno poškodoval ob padcu s kolesom? (Nezgodno zavarovanje kolesarja)

Ob sklenjenem nezgodnem zavarovanju kolesarja je odškodnina odvisna od poškodb, ki jih utrpim ob padcu ter variante nezgodnega zavarovanja, ki sem si ga izbral ob sklenitvi. 

Kaj se zgodi, če mi poči zračnica?

Asistenčni center pošlje serviserja na lokacijo, kjer se nahajam. Serviser zamenja/popravi zračnico. Če tega ne more storiti na mestu, me zapelje do najbližje ustrezne delavnice, kjer mi zračnico zamenjajo/popravijo. Stroške popravila ali prevoza plača zavarovalnica, zračnico pa plačam sam.

Kaj mi nudi Osebna asistenca za kolesarja? Osebna asistenca za kolesarja (24 ur na dan)

V primeru nezgode mi nudi prevoz v bolnišnico s katerimkoli potrebnim rešilnim vozilom povsod po svetu ter tudi nujne stroške zdravljenja v tujini do 10.000 evrov na leto.