Škodo, ki je nastala na vaši hiši, stanovanju in stanovanjski opremi, lahko zavarovanci uveljavljate iz naslova Premoženjskega zavarovanja DOM.

Zavarovalni primer lahko prijavite:

V primeru nastanka škode zaradi toče, neurja ali poplave vam svetujemo, da:

 • Najprej preprečite, da bi se škoda širila oziroma povečevala.
 • Fotografirate nastalo škodo in okoliščine ter šele za tem po zmožnosti pristopite k sanaciji škode.
 • Čim prej ko je to možno, izčrpate vodo iz poplavljenih prostorov, saj v nasprotnem primeru cenilec zavarovalnice ne more opraviti ogleda in oceniti višino škode.
 • Pazite na skrite nevarne predmete, ki se lahko nahajajo v poplavni vodi.
 • Previdno stopate v zgradbe, ki so jih prizadele poplave, saj lahko voda povzroči poškodbe na stavbi.
 • Očistite in dezinficirajte vse kar je prišlo v stik s poplavno vodo.
 • Ste previdni pri pitju vode in pri uživanju hrane, ki je prišla v stik s poplavno vodo, saj lahko le ta vsebuje odplake, kemikalije in iztrebke živali.
 • Poškodovane ali uničene predmete zložite na eno mesto. Ko pride cenilec, tako ni dvomov, kaj je poškodovano ali uničeno.
 • Priporočamo, da napravite spisek poškodovanih predmetov, ker boste s tem skrajšali čas ogleda cenilca in reševanje škodnega primera.

VIDEO NAVODILA ZA PRIJAVO ZAVAROVALNEGA PRIMERA

jE0GfAY7MnE

Asistim in domska asistenca

Zavarovanci, ki imate sklenjeno zavarovanje domske asistence, lahko v primeru nastanka večje škode na hiši, stanovanju ali opremi takoj pokličete 24-urni asistenčni center Asistim, ki organizira pomoč na domu. Premožensko zavarovanje DOM vključuje tudi osebno asistenco, ki jo lahko uveljavljate doma ali v tujini.

24-urni asistenčni center:

 • brezplačni klic iz Slovenije   080 19 21
 • klic iz tujine                          +386 2 618 05 20

Potrebujete pomoč?
Za vse informacije ali pomoč pri spletni prijavi zavarovalnega primera smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na klepetu.

 

Za prijavo škode potrebujete:

 • številko zavarovalne police,
 • številko TRR za izplačilo zavarovalnine.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}