Škodo, ki je nastala na vaši hiši, stanovanju in stanovanjski opremi, lahko zavarovanci uveljavljate iz naslova Premoženjskega zavarovanja DOM.

Zavarovalni primer lahko prijavite:

V primeru nastanka škode zaradi toče, neurja ali poplave vam svetujemo, da:

 • Najprej preprečite, da bi se škoda širila oziroma povečevala.
 • Fotografirate nastalo škodo in okoliščine ter šele za tem po zmožnosti pristopite k sanaciji škode.
 • Čim prej ko je to možno, izčrpate vodo iz poplavljenih prostorov, saj v nasprotnem primeru cenilec zavarovalnice ne more opraviti ogleda in oceniti višino škode.
 • Pazite na skrite nevarne predmete, ki se lahko nahajajo v poplavni vodi.
 • Previdno stopate v zgradbe, ki so jih prizadele poplave, saj lahko voda povzroči poškodbe na stavbi.
 • Očistite in dezinficirajte vse kar je prišlo v stik s poplavno vodo.
 • Ste previdni pri pitju vode in pri uživanju hrane, ki je prišla v stik s poplavno vodo, saj lahko le ta vsebuje odplake, kemikalije in iztrebke živali.
 • Poškodovane ali uničene predmete zložite na eno mesto. Ko pride cenilec, tako ni dvomov, kaj je poškodovano ali uničeno.
 • Priporočamo, da napravite spisek poškodovanih predmetov, ker boste s tem skrajšali čas ogleda cenilca in reševanje škodnega primera.

VIDEO NAVODILA ZA PRIJAVO ZAVAROVALNEGA PRIMERA

jE0GfAY7MnE

Asistim in domska asistenca

Zavarovanci, ki imate sklenjeno zavarovanje domske asistence, lahko v primeru nastanka večje škode na hiši, stanovanju ali opremi takoj pokličete 24-urni asistenčni center Asistim, ki organizira pomoč na domu. Premožensko zavarovanje DOM vključuje tudi osebno asistenco, ki jo lahko uveljavljate doma ali v tujini.

24-urni asistenčni center:

 • brezplačni klic iz Slovenije   080 19 21
 • klic iz tujine                          +386 2 618 05 20

Potrebujete pomoč?
Za vse informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na klepetu.

 

Za prijavo škode potrebujete:

 • številko zavarovalne police,
 • številko TRR za izplačilo zavarovalnine.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}