Na tem mestu najdete informacije, ki vam bodo v pomoč pri prijavi zavarovalnega primera iz naslova nezgodnega zavarovanja Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia in Zavarovalnice Sava.

Nezgodo lahko prijavite: 

 • v poslovalnicah Zavarovalnice Sava,
 • pri svojem zastopniku,
 • na brezplačni telefonski številki 080 19 20,
 • preko spleta.

Iz kopije zdravniške dokumentacije morajo biti razvidni naslednji podatki:

 • datum poškodbe,
 • diagnoza in kratek opis nastanka poškodbe,
 • datum iskanja prve pomoči,
 • potek zdravljena z razvidnimi datumi obiskov pri zdravniku (zdravniško potrdilo ali fotokopija kartoteke),
 • dokumentacija o opravljeni fizioterapiji (če je bila izvedena),
 • bolniški listi (če je šlo za odsotnost z dela zaradi poškodbe).

Nezgodo lahko zavarovanci prijavite po zaključenem zdravljenju in v roku treh let od nastanka zavarovalnega primera.

Obrazec za prijavo nezgode najdete tukaj.

Potrebujete pomoč?
Za vse informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na klepetu.

Pomembno: Prosimo, da pred prijavo zavarovalnega primera pripravite zgoraj naštete podatke.

Za prijavo zavarovalnega primera potrebujete:

 • številko zavarovalne police nezgodnega zavarovanja,
 • številko TRR za izplačilo zavarovalnine,
 • prometno in vozniško dovoljenje,
 • kopijo zdravniške dokumentacije, iz katere je razviden postopek zdravljenja.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}