Turistično zavarovanje z asistenco v tujini velja v vseh državah sveta z izključitvijo Slovenije in države, kjer imate prijavljeno stalno in/ali začasno uradno prebivališče.

Ob nastopu bolezni, nezgode ali ob kateri drugi situaciji, ki jo krije zavarovanje, je bistveno, da takoj, ko je to možno - najkasneje v roku 48 ur od časa nastanka dogodka - pokličete v 24-urni dežurni asistenčni center in prijavite zavarovalni primer.

Svetovalci v asistenčni družbi bodo za vas, skladno z izbranim paketom zavarovanja in zavarovalnimi pogoji, organizirali pomoč v tujini ter vas napotili v ustrezno zdravstveno ustanovo ali organizira obisk zdravnika v hotelski sobi, apartmaju …

 24-urni asistenčni center:

Potrebujete pomoč?
Za vse informacije ali pomoč pri spletni prijavi zavarovalnega primera smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na klepetu.

 

Za prijavo zavarovalnega primera boste morali svetovalcu sporočiti:     

  • svoje ime in priimek,
  • številko zavarovalne police turističnega zavarovanja,
  • datum začetka in poteka zavarovanja,
  • paket zavarovanja,
  • kraj, kjer se nahajate,
  • telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi in
  • kratek opis nastalega problema ter kakšno pomoč zavarovanec potrebuje.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}