Turistično zavarovanje z asistenco v tujini velja v vseh državah sveta z izključitvijo Slovenije in države, kjer imate prijavljeno stalno in/ali začasno uradno prebivališče.

Ob nastopu bolezni, nezgode ali ob kateri drugi situaciji, ki jo krije zavarovanje, je bistveno, da takoj, ko je to možno - najkasneje v roku 48 ur od časa nastanka dogodka - pokličete v 24-urni dežurni asistenčni center in prijavite zavarovalni primer.

Svetovalci v asistenčni družbi bodo za vas, skladno z izbranim paketom zavarovanja in zavarovalnimi pogoji, organizirali pomoč v tujini ter vas napotili v ustrezno zdravstveno ustanovo ali organizira obisk zdravnika v hotelski sobi, apartmaju …

 24-urni asistenčni center:

Potrebujete pomoč?
Za vse informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na klepetu.

 

Za prijavo zavarovalnega primera boste morali svetovalcu sporočiti:     

  • svoje ime in priimek,
  • številko zavarovalne police turističnega zavarovanja,
  • datum začetka in poteka zavarovanja,
  • paket zavarovanja,
  • kraj, kjer se nahajate,
  • telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi in
  • ratek opis nastalega problema ter kakšno pomoč zavarovanec potrebuje.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}