Življenje nas ne sme omejevati, temveč nam mora odpirati nove možnosti in priložnosti, s katerimi si gradimo lepšo prihodnost. Z osebnimi zavarovanji  Zavarovalnice Sava ste pripravljeni na vse izzive. Zavarujte se, vstopite na kapitalski trg in uživajte z nami v varni sedanjosti ter lepši prihodnosti.

Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem vam zagotavljamo

 • finančno varnost najbližjih v primeru vaše smrti,
 • zavarovalno kritje v primeru hujše bolezni,
 • investiranje denarnih sredstev v skladu z naložbenimi pričakovanji,
 • vstop na kapitalske trge že z nizkimi vložki,
 • možnost izbire skladov z garancijo,
 • možnost izplačila zavarovalnine v primeru dodatno priključenega nezgodnega zavarovanja,
 • možnost osebne genetske analize.

Kaj z zavarovanjem pridobite?

 • omogočamo vam, da že privarčevana sredstva in/ali bodoče vplačane premije prerazporedite v druge sklade,
 • možnost izplačila predujma v višini do 80 % vrednosti premoženja po polici,
 • možnost priključitve zavarovanja za 19 hujših bolezni,
 • možnost priključitve dodatnega nezgodnega zavarovanja za otroke po izjemno ugodnih premijah,
 • možnost priključitve zdravstvenega zavarovanja Best Doctors,
 • oblikovanje dodatnega nezgodnega zavarovanja glede na vaše potrebe in želje.

Naložbeno življenjsko zavarovanje je primerno za osebe stare od 15 do 70 let.

Izberite naložbeno strategijo po svoji meri

Izbirate lahko med tremi naložbenimi strategijami: