Življenje nas ne sme omejevati, temveč nam mora odpirati nove možnosti in priložnosti, s katerimi si gradimo lepšo prihodnost. Z osebnimi zavarovanji  Zavarovalnice Sava ste pripravljeni na vse izzive. Zavarujte se, vstopite na kapitalski trg in uživajte z nami v varni sedanjosti ter lepši prihodnosti.

Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem vam zagotavljamo

 • finančno varnost najbližjih v primeru vaše smrti,
 • zavarovalno kritje v primeru hujše bolezni v primeru priključitve Dodatnega zavarovanja hujših bolezni z večkratnim izplačilom,
 • investiranje denarnih sredstev v naložbenih strategijah,
 • vstop na kapitalske trge že z nizkimi vložki,
 • možnost izbire skladov z garancijo,
 • možnost izplačila zavarovalnine v primeru dodatno priključenega nezgodnega zavarovanja,
 • možnost uveljavljanja osebne genetske analize v primeru priključitve Dodatnega nezgodnega zavarovanja.

Kaj z zavarovanjem pridobite?

 • Omogočamo vam, da že privarčevana sredstva in/ali bodoče vplačane premije prerazporedite v druge sklade,
 • možnost izplačila predujma v višini do 80 % vrednosti premoženja po polici,
 • možnost priključitve dodatnega nezgodnega zavarovanja za otroke po izjemno ugodnih premijah,
 • možnost priključitve zdravstvenega zavarovanja Najboljši zdravniki sveta,
 • oblikovanje dodatnega nezgodnega zavarovanja glede na vaše potrebe in želje,
 • možnost priključitve dodatnega zavarovanja 23 hujših bolezni z večkratnim izplačilom.

Naložbeno življenjsko zavarovanje je primerno za osebe stare od 15 do 70 let.

Izberite naložbeno strategijo po svoji meri

Izbirate lahko med tremi naložbenimi strategijami:

 1. individualna izbira naložbenega portfelja,
 2. varčevalni cilji, 
 3. izbira skladov iz naše ponudbe.

Preberite več o Naložbenem življenjskem zavarovanju v produktni mapi in se dobro seznanite s pogoji zavarovanja.