Zakaj in kako že predšolskim otrokom privzgojite zdrave delovne navade?

Otrokove telesne in tudi psihične aktivnosti v prvih letih življenja so podlaga za njegovo celotno življenje, saj vplivajo na razvoj in oblikovanje sposobnosti, lastnosti, zmožnosti in osebnostnih značilnosti. Največ izkušenj otroci dobijo z igro, skozi katero osvojijo različne oblike gibanja in zadovoljijo svoje notranje potrebe, zlasti potrebo po svobodi in samostojnosti. Že v tem obdobju se skozi različne aktivnosti razvijajo tudi delovne navade. Če  otrok nima privzgojenih delovnih navad, lahko prihaja do težav v različnih socialnih okoljih, tudi v šoli in kasneje celo v službi.

Delovnih navad naj se otrok privadi že v prvih letih življenja

Da bi se otrok razvil v samostojno in uspešno osebo, mu moramo starši že v prvih letih privzgojiti osnovne delovne navade, ki mu pomagajo razviti občutek dolžnosti, urejenosti in točnosti. Pospravi naj igrače, svojo posteljo in sodeluje pri vsakodnevnih opravilih, kot je pospravljanje mize po obroku. Uspešno uvajanje otroka v delovne navade predstavlja določen napor, pri čemer moramo biti starši zares zelo vztrajni.

Delovnih navad se otrok nauči tudi skozi igro.

Otroci povzemajo in se najhitreje učijo prav iz navad, ki jih imajo njihovi starši. Starši smo namreč otroku, predvsem v predšolskem obdobju, zgled, zato je pomembno, da so dobre delovne navade globoko zasidrane že v družini. Veliko težje je otroka naučiti nečesa, česar iz svojega domačega okolja ni vajen. Pri tem lahko pomagajo aktivnosti, s katerimi se otrok ukvarja izven domačega okolja. V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov dejavnosti, ki lahko pomagajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, pri čemer pa poudarjamo, da naj bodo dejavnosti primerne otrokovi starosti.

Prostočasne dejavnosti – zakaj so pomembne?

Otroku primerne prostočasne dejavnosti so odlične za njegov telesni in duševni razvoj. Starši moramo znati prepoznati, kakšne so otrokove sposobnosti in interesi, ter v sodelovanju z njim izbrati prostočasno dejavnost, ki ga bo veselila in hkrati pozitivno vplivala na njegov razvoj.

Glasba lahko pozitivno vpliva na čustveni in osebni razvoj otroka.

  • Ukvarjanje z glasbo vpliva na psihološki in telesni razvoj otroka, otroci lahko dosegajo boljše uspehe, boljše pomnijo, hitreje razmišljajo in se lažje izražajo. Priporočljiva starost za prvi vpis se razlikuje glede na inštrument, ki ga otrok želi igrati, in se giba med 7 in 10 let.
  • Številne prednosti ima tudi obiskovanje jezikovnega tečaja, še posebej pred 10. letom. Učenje jezika izboljša sposobnost pomnjenja, poslušanja in sklepanja, prav tako pa postane otrok veliko bolj odprt do drugih kultur.
  • Šport odlično vpliva na emocionalni, kognitivni in telesni razvoj, razvoj discipline, vztrajnosti, vzdržljivosti, izboljševanje koncentracije in samozavesti. Zlasti s kolektivnimi športnimi aktivnostmi se izboljšujejo tudi socialne veščine, saj se taki otroci lažje vključujejo v družbo in se prilagajo družbenim situacijam. Z določenimi športi, kot je na primer ples ali judo, se otroci lahko začnejo ukvarjati že pred vpisom v osnovno šolo, za nekatere pa je priporočljiv kasnejši vpis (atletika in podobni tekmovalni športi).
 
Spodbujajte, a bodite pozorni pri izbiri. Prostočasne aktivnosti so običajno prilagojene otrokom različnih starostnih skupin, zato se pred vpisom, še posebej če ste v dilemi,  posvetujte z učitelji ali trenerji, ki bodo ocenili sposobnosti vašega otroka in predlagali ustrezen program.

Skozi šport do boljših delovnih navad

Športne aktivnosti so dober način za pridobivanje zdravih delovnih navad, ki bodo otroku v pomoč tudi v šoli, doma in kasneje v službi. Pomembno je, da ga pri športnem udejstvovanju spodbujamo starši, pa tudi prijatelji in vzgojitelji, saj bo tako bolj motiviran, bolje bo razvil svoj motorični potencial in pridobil ljubezen do športa že v zgodnjem otroštvu. Otrok, ki bo športno aktiven, bo bolj verjetno aktivnost vpletel v svoj življenjski slog tudi kasneje v življenju.

Starši so otrokov zgled. Naj bo ta dober.

Tudi pri tem smo zgled starši. Če otrok vidi, da je šport del vsakdana njegovih staršev, je večja verjetnost, da bo šport zanimal tudi njega in ga bo tako sprejemal kot pomemben del svojega življenja. A tudi športno aktivni starši upoštevajte, da si otroci med seboj niso enaki, zato otrokove športne aktivnosti prilagodite njegovim potrebam, sposobnostim in nenazadnje tudi željam.

Kdaj se mora starš odločiti namesto otroka?

Kljub temu, da je otroku treba prisluhniti in skupaj z njim izbrati pravo dejavnost, moramo starši najprej poiskati ravnotežje med otrokovimi interesi, njegovimi sposobnostnim in željami. Največkrat, zlasti v predšolski dobi, je priporočljivo, da se odločimo namesto otroka, še posebej takrat, ko vemo, da potrebuje telesno aktivnost, a ga morda ne zanima. Predvsem pa je pomembno vztrajati. Seveda lahko otrok zamenja dejavnost, če mu ni všeč, vendar se mora pri tem zavedati odgovornosti – naj vztraja do konca šolskega leta in jo nato zamenja z novo.

Spodbujajte, a ohranite zdravo mero

Spremljajte otrokov razvoj in napredek in ga usmerjajte do boljših odločitev, saj mu boste le tako pomagali doseči njegov potencial in mu priučili pomembne delovne navade. A pazljivo – ne preobremenjujte otroka s preštevilnimi dejavnostmi. Naj za začetku obiskuje le eno aktivnost, ki poteka enkrat ali dvakrat tedensko. Za njegov razvoj je v času osnovne šole še vedno izjemno pomembna igra in sproščeno uživanje v prostem času.

Prav je, da imajo otroci čas za igro, predvsem pa jim mora biti tudi kdaj dolgčas, da lahko do polne mere razvijajo svojo domišljijo in kreativnost.

Pazimo na varnost

Kljub temu, da starši ne želimo na to niti pomisliti, lahko pri otroški igri in športnih aktivnostih pride do poškodb, zato je pomembno, da otroka pravočasno tudi nezgodno zavarujemo. To lahko opravimo enostavno kar prek spleta na tej povezavi. Nezgodno zavarovanje za otroke velja kjerkoli, tudi v tujini in na počitnicah. Otroci do dopolnjenega 14. leta so zavarovani tudi v času ukvarjanja s športnimi aktivnostmi.

Otroci so naše največje bogastvo in čas, preživet z njimi, je najbolj dragocen. Želimo vam ga čim več!

Preberite tudi

Potrebujete našo pomoč? Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

SPLETNI KLIC KLEPET E-POŠTA

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Z januarjem so se spremenila imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ